Vaporgram 🌴: Vaporwave, VHS & Glitch Photo Editor

Yra skelbimų
Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

Vaporgram Photo Editor is a powerful app for all vaporwave style lovers, offers a lot of tools to customize your picture and make it more aesthetic.
Let's start, Vaporgram Photo Editor makes you edit your picture with the easiest way you can imagine, with the initiative UI inspired by the old UI computer to make you feel the aesthetic & the vaporwave atmosphere.
Vaporgram Photo Editor offers to you a lot of aesthetic tools such as Glitch effect, VHS effect, Scanline,3D, RGB effects also gives you a lot of vaporwave,retrowave stickers (more than 800 stickers), no forget the frames
vaporwave Photo editor let's make your own frames with full customization like adding stickers, changing frame color, adding background & adding stylish text.
Vaporgram Photo Editor is such a free and funny image editor, combining vintage style old camera with synth-wave and cyber-punk photo effects together, and which packages multiple elements, like seapunk plus sad boys, lofi music and etc. is dedicated to cool vaporwave fashion.

Tools :

📺 Glitch Effects,VHS Trippy Effects & RGB Effects :

Edit your picture by applying one of the most aesthetic effects :
- Scanline ,RGB ,RGBWAVE,VaporwaveLine,Fall
- VHS, RGB, Trippy, Glitch, GB, Grainy, Fisheye
- Neon, Negative, Old TV, Pixel, Swirl, Scanline, Illusion…
- Blur glitch
- Lomo, PINK, Vignette, Natural, Warm, Dark
- Vintage photo effects take you back to 80s, 90s
- Special Lo-Fi (Low Fidelity) and 80s Retro effects
- VHS glitch filters, frame-hopping video snapshot

📺 Texture & shaders effect :

there's a lot of textures & shaders effect such as :
- VHS lines,scanline,glitch texture
- Fu-ji, FD Pro, Vintage and Black & White
- Random light leak filters applied
- Random light leak filters
- Date stamp
- Film dust
- filter old memory
- light leak effect
- Portrait and landscape
- Self-timer
- add the date to your photo

📺 Glitch Effect :

- Glitch effect,3D effect & RGB Effect
- Adjust the thickness line, glitch lines & intensity of your glitched picture
- Adjust brightness,contrast ,saturation

📺 DuoTone Colros & Filters :

- More than 100 DuoTone Colors (All colors)
- More than 20 filters to enhance your picture
- Adjust brightness,contrast ,saturation & vignette

🏝 Vaporwave ,Retrowave & Aesthetic pink stickers :

- more than 800+ stickers of vaporwave, retrowave, pink, David statue, Seapunk, pixel game, Psychedelic cool sticker, and text stickers
+ your can create your own sticker by removing the unwanted part of the background
+ Provide hundreds of retro wave style stickers.
+ aesthetic statue, seapunk dolphins
- a floral shop, sad boys, 80s arcade
- macintosh plus, Japanese anime memes, pixel game
- Bright and psychedelic colors and retro rich elements
- Vapor mail, 3D stickers decorate modern virtual effect
- ready-made internet memes, anime


📺 Aesthetic & vaporwave frame :

- you can use in-app frames or create your own
- Add stickers to your frames change color and background
- A lot of vaporwave anime & aesthetic retro wave frames & cadres

📺 Aesthetic quotes/Text Sticker maker :

- you can add any aesthetic text you want with the possibility to
+ change color of the text
+ change border, stroke color of the text
+ add background to your aesthetic, vaporwave text
+ change text style (Italic, Bold)
+ change the font of the text

📺 Your creations (Edited picture & created frame) :

- you can access to your edited picture and created frame
- you can share your edited vaporwave and aesthetic picture & your aesthetic frame
- you can delete an unwanted frame you have created before

Feature :

- A lot of glitch effect,VHS,scanline,3D & RGB effect
- DuoTone colors (all colors),filters ,texture & effects
- More than 800 vaporwave & aesthetic stickers
- A lot of aesthetic & anime frames
- create your own stickers
- create own frames by adding colors, background & vaporwave stickers
- Add aesthetic quotes/text
„Vaporgram Photo Editor“ yra galinga programa, skirta visiems garų bangos stiliaus mėgėjams, siūlo daugybę priemonių, leidžiančių pritaikyti jūsų nuotrauką ir padaryti ją estetiškesnę.
Pradėkime, naudodamiesi „Vaporgram Photo Editor“ galite redaguoti savo nuotrauką paprasčiausiu būdu, kokį tik galite įsivaizduoti, naudodamiesi senojo UI kompiuterio įkvėpta UI, kad pajustumėte estetinę ir garų bangų atmosferą.
„Vaporgram“ nuotraukų redaktorius siūlo daugybę estetinių įrankių, tokių kaip „Glitch“ efektas, VHS efektas, „Scanline“, 3D, RGB efektai, taip pat suteikia daug garų bangos, retrowave lipdukų (daugiau nei 800 lipdukų), nepamirškite rėmelių.
„vaporwave“ nuotraukų redaktorius padarykime savo rėmus, visiškai pritaikydami juos, pavyzdžiui, pridėkite lipdukus, pakeiskite rėmelio spalvą, pridėkite foną ir pridėkite stilingą tekstą.
„Vaporgram Photo Editor“ yra toks nemokamas ir juokingas vaizdų redaktorius, derinantis senovinio stiliaus seną fotoaparatą su sintetinių bangų ir kibernetinio panko nuotraukų efektais, kuris supakuoja daugybę elementų, tokių kaip „seapunk“ ir „liūdni berniukai“, „lofi“ muzika ir pan. garų bangų mada.

Įrankiai:

📺 Trikdžių efektai, VHS efektingi efektai ir RGB efektai:

Redaguokite savo nuotrauką taikydami vieną estetiškiausių efektų:
- „Scanline“, RGB, RGBWAVE, „VaporwaveLine“, „Fall“
- VHS, RGB, „Trippy“, „Glitch“, GB, grūdėta, „Fisheye“
- Neonas, neigiamas, senas televizorius, pikselis, sūkurys, „Scanline“, iliuzija ...
- neryškus glitch
- „Lomo“, „PINK“, „vinjetė“, natūrali, šilta, tamsi
- „Vintage“ nuotraukų efektai sugrąžina jus į 80-90-uosius
- Specialus „Lo-Fi“ (žemos ištikimybės) ir 80-ųjų retro efektai
- VHS trikdžių filtrai, kadrų peržiūra

📺 Tekstūros ir šešėlių efektas:

yra daugybė tekstūrų ir šešėlių efektų, tokių kaip:
- VHS linijos, nuskaitymo linija, trikdžių tekstūra
- „Fu-ji“, „FD Pro“, „Vintage“ ir „Black & White“
- Taikomi atsitiktiniai šviesos nutekėjimo filtrai
- Atsitiktiniai šviesos nuotėkio filtrai
- datos antspaudas
- Filmo dulkės
filtruoti seną atmintį
- lengvo nuotėkio efektas
- Portretas ir kraštovaizdis
- Laikmatis
- pridėkite datą prie savo nuotraukos

📺 Glitch Effect:

- Glitch efektas, 3D efektas ir RGB efektas
- Pakoreguokite nušviesto paveikslėlio storio linijas, trikdžių linijas ir intensyvumą
- Sureguliuokite ryškumą, kontrastą, sodrumą

📺 „DuoTone“ spalvos ir filtrai:

- Daugiau nei 100 „DuoTone“ spalvų (visos spalvos)
- Daugiau nei 20 filtrų, kurie pagerins jūsų nuotrauką
- Sureguliuokite ryškumą, kontrastą, sodrumą ir vinjetę

B> „Vaporwave“, „Retrowave“ ir estetiniai rožiniai lipdukai:

- daugiau nei 800+ lipdukų su garų bangomis, retrowave, rausva, Dovydo statulėlė, Seapunk, pikselių žaidimas, psichodelinis šaunusis lipdukas ir teksto lipdukai
+ galite sukurti savo lipduką, pašalindami nepageidaujamą fono dalį
+ Pateikite šimtus retro bangų stiliaus lipdukų.
+ estetinė statula, seapunk delfinai
- gėlių parduotuvė, liūdni berniukai, 80-ųjų arcade
- „Macintosh plus“, japoniškos anime meemos, pikselių žaidimas
- Ryškios ir psichodelinės spalvos bei retro turtingi elementai
- Garų paštas, 3D lipdukai papuošia modernų virtualų efektą
- paruoštos internetinės meemos, anime


📺 Estetinis ir garų bangų rėmas:

- galite naudoti rėmus programoje arba sukurti savo
- Pridėkite lipdukus prie savo rėmelių, pakeisite spalvą ir foną
- Daugybė anime garų bangomis ir estetinių retro bangų rėmelių bei kadrų

📺 Estetinės citatos / Teksto lipdukų gamintojas:

- su galimybe galite pridėti bet kurį estetinį tekstą
+ pakeisti teksto spalvą
+ pakeisti kraštą, brūkšninę teksto spalvą
+ pridėkite foną prie savo estetinio, garų bangos teksto
+ pakeisti teksto stilių (kursyvu, pusjuodžiu)
+ pakeisti teksto šriftą

📺 Jūsų darbai (Redaguotas paveikslėlis ir sukurtas rėmas):

- galite pasiekti savo redaguotą paveikslėlį ir sukurtą rėmelį
- galite pasidalyti savo suredaguota garų banga ir estetiniu vaizdu bei estetiniu rėmu
- galite ištrinti nepageidaujamą kadrą, kurį sukūrėte anksčiau

Funkcija:

- Daug trūkumų, VHS, „scanline“, 3D ir RGB efektai
- „DuoTone“ spalvos (visos spalvos), filtrai, tekstūra ir efektai
- Daugiau nei 800 garų bangos ir estetinių lipdukų
- Daugybė estetinių ir anime kadrų
- susikurkite savo lipdukus
- sukurkite savo rėmus pridėdami spalvų, fono ir „garų bangos“ lipdukų
- Pridėti estetinių citatų / teksto
Skaityti daugiau
Sutraukti
4,7
Iš viso: 10 411
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

🌴 UPDATE v3.2.1🌴

Thanks for using Vaporgram! This release fixes some bugs as well as stability and performance improvements.
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2019 m. rugsėjo 14 d.
Dydis
12M
Įdiegimai
1 000 000+
Dabartinė versija
3.2.1
Būtina naudoti „Android“
4.3 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Siūlo
M.A.A For Apps 🌊
©2019 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.