Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Serbian

Mobilna i web aplikacija je dizajnirana kao besplatan servis za sve mlade u Crnoj Gori. Svrha aplikacije je da prava mladih po pitanju radnog odnosa i zapošljavanja budu dostupna u formi koja je prilagođena mladima. Informacije o političkom sistemu Crne Gore, EU integracijama, te materijali sa ljetnje škole i radionice za vršnjačke edukatore takođe su dostupni na aplikaciji. Sadržaj aplikacije je upotpunjen korisnim materijalima sa prethodnih obuka koje je CeMI organizovao za mlade o mogućnostima zaposlenja, razvoja biznis ideja, itd. Aplikacija istovremeno nudi mapu omladinskih organizacija, i korisnih linkova za dodatno informisanje učenika. Aplikacija omogućava periodično postavljanje online anketa, radi što intenzivnije interakcije sa mladima. Na ovaj način se mladi dodatno povezuju i aktivno uključuju u proces realizacije navedenih aktivnosti.

Centar za monitoring i istraživanje ima za cilj da kroz projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ obuči, motiviše i ohrabri mlade vršnjačke edukatore, da stečena znanja o političkom sistemu CG i EU integracijama prenose svojim vršnjacima. Cilj je da mladi vršnjački edukatori upoznaju ostale srednjoškolce, u svim opštinama u Crnoj Gori, o karakteristikama sistema u kojem žive, i da pozitivno utiču na njihovo ohrabrivanje i edukaciju u cilju aktivnijeg učešća u donošenju odluka, prepoznavanju problema svoje populacije, predlaganju održivih rješenja za njihovo prevazilaženje, i sve to kroz neformalno obrazovanje. U najvećem dijelu, cilj je postignut kroz organizovanje CeMI ljetnje škole i radionice za vršnjačke edukatore, i kroz organizovanje tematskih predavanja i radionica vršnjačkih edukatora u okviru učeničkih parlamenata. Rezultati i oblikovane ideje sa organizovanih predavanja u srednjim školama i ljetnje škole biće objavljeni u vidu infografika na društvenim mrežama i štampani u vidu postera. Tokom projekta CeMI će napraviti i izložbu postera. U formulisanju ideja i dizajnu postera aktivno će učestvovati učenici. Ovim će se značajno podstaći učenički parlamenti na aktivno zalaganje za promjene politika za mlade, što u konačnom jača njihove kapacitete za kulturu učešća i demokratsko donošenje odluka. Projektom je predviđena saradnja sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Unijom mladih preduzetnika Crne Gore, lokalnim vlastima, rukovodstvima srednjih škola, nastavnicima, omladinskim centrima i ekspertima iz različitih oblasti. Projekat „Smart Start – Aktivni mladi za održive promjene“ se realizuje uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.
Mobile and web application is designed as a free service for all young people in Montenegro. The purpose of the application is that the rights of young people in employment and employment are available in a form that is adapted to young people. Information on the political system of Montenegro, EU integrations, materials from the summer school and peer educators workshops are also available at the application. The content of the application is complemented by useful materials from previous training organized by CeMI for young people on job opportunities, business ideas development, etc. The application at the same time offers a map of youth organizations, and useful links for additional information to students. The application allows you to periodically set up online surveys, to make intensified interactions with young people. In this way, the young people are additionally connected and actively involved in the process of realization of these activities.

The Center for Monitoring and Research aims to train, motivate and encourage young peer educators through the project "Smart Start - Active Youth for Sustainable Change", to transfer the acquired knowledge about the political system of Montenegro and EU integrations to their peers. The aim is for young peer educators to meet other high school students in all municipalities in Montenegro about the characteristics of the system in which they live and to positively influence their encouragement and education in order to more actively participate in decision making, to identify the problems of their population, to propose sustainable solutions for their overcoming, and all through non-formal education. For the most part, the goal is achieved through the organization of the CeMI summer school and peer educators workshops, and through the organization of thematic lectures and workshops of peer educators within the student parliaments. Results and shaped ideas from organized lectures in secondary schools and summer schools will be published in the form of infographics on social networks and printed in the form of posters. During the CeMI project, a poster exhibition will also be made. In formulating ideas and poster design students will be actively involved. This will greatly encourage student parliaments to actively advocate for changes in youth policies, which ultimately strengthens their capacity for participation culture and democratic decision-making. The project envisages cooperation with the Union of high school students of Montenegro, Union of Young Entrepreneurs of Montenegro, local authorities, leaders of secondary schools, teachers, youth centers and experts from different fields. The project "Smart Start - Active Youth for Sustainable Changes" is being implemented with the financial support of the Ministry of Sports.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
December 6, 2018
Size
3.4M
Installs
50+
Current Version
1.0.12
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Centar za monitoring i istraživanja - CeMI
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.