Extremely Deep Meditation (Pro)

106
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Meditation can be defined as a practice where an individual uses a technique, such as focusing their mind on a particular object, thought or activity, to achieve a mentally clear and emotionally calm state.

Meditation has been practiced since antiquity in numerous religious traditions and beliefs. Since the 19th century, it has spread from its origins to other cultures where it is commonly practiced in private and business life.

Meditation may be used with the aim of reducing stress, anxiety, depression, and pain, and increasing peace, perception and wellbeing. Meditation is under research to define its possible health (psychological, neurological, and cardiovascular) and other effects.

In modern psychological research, meditation has been defined and characterized in a variety of ways; many of these emphasize the role of attention.Scientific reviews have proposed that researchers attempt to more clearly define the type of meditation being practiced in order that the results of their studies be made clearer.It is important to note that the Audio Meditation comes with the App is very Powerful and should be practiced once a week Only because it is Unsafe to practice more than one time in a week.
Meditácia môže byť definovaná ako prax, pri ktorej jednotlivec používa techniku, ako je sústredenie svojej mysle na konkrétny predmet, myšlienku alebo aktivitu, na dosiahnutie mentálne jasného a emočne pokojného stavu.

Meditácia sa praktizuje už od staroveku v mnohých náboženských tradíciách a viere. Od 19. storočia sa od svojho vzniku rozširuje na iné kultúry, kde sa bežne uplatňuje v súkromnom a obchodnom živote.

Meditácia môže byť použitá s cieľom znížiť stres, úzkosť, depresiu a bolesť a zvýšiť mier, vnímanie a blahobyt. Meditácia je predmetom výskumu s cieľom definovať jej možné zdravotné (psychologické, neurologické a kardiovaskulárne) a ďalšie účinky.

V modernom psychologickom výskume je meditácia definovaná a charakterizovaná rôznymi spôsobmi; mnohé z nich zdôrazňujú úlohu pozornosti. Vedecké recenzie navrhli, aby sa výskumníci pokúsili jasnejšie definovať typ meditácie, ktorá sa praktizuje, aby boli výsledky ich štúdií jasné. Je dôležité poznamenať, že Audio Meditácia prichádza s Aplikácia je veľmi výkonná a mala by sa vykonávať raz za týždeň Len preto, že je nebezpečné pracovať viac ako raz za týždeň.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,2
Celkove 106
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

New Version
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
29. novembra 2018
Veľkosť
9,2M
Inštalácie
5 000+
Aktuálna verzia
3.3
Vyžaduje Android
4.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
Asian App
Vývojár
Maruti Park A-wing , Kalawad Road Rajkot
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.