Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps

Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (Storbritannien)

Navigation and offline maps for fully enjoyable outdoor experience. Create, plan, edit, record, save or share your trips, keep the memories, track your performance and much more. Locus Map is designed for hiking, mountain biking, cycling, running, geocaching, cross-country skiing and other outdoor activities. Find a range of cool functions running above variety of online and offline maps of the whole World:

Hiking, cycling and other sports:

Routes and interesting places:
plan your routes along hiking trails, bike trails or in open field
record your tracks with all useful statistics – distance, speed, tempo, altitude, calorie burn and more
import and export the routes in different formats (KMZ, GPX, TCX...)
share your tracks on Facebook or Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...
•create own database of interesting or favorite places
•display photos on the map
import and export POIs (points of interest) in various formats
•find detail information about track points or important places

Offline navigation and guidance:
sound and voice navigation working offline adjustable for hiking, cycling or a car
sound alert when missing the route
•navigation along routes imported from elsewhere
•on point guidance in open field
sound notification of an upcoming point of interest

Geocaching:
•geocaches download for offline geocaching
on-cache navigation above the map or using the compass
•online and offline logging, graphical and calculation tools
field notes management
sound alert of an upcoming geocache

Other handy functions:
audio coach – sports tracker with voice information about your performance
live tracking – share your location in real time
smart GPS – saving the battery of your mobile device
parking assistant – finds your car in the crowded parking lot

Portfolio of Maps in Locus:

Offline maps:
LoMaps (Locus offline maps) of all the World, switch hiking, winter map or city mode. FREE DOWNLOAD of the first 3 maps.
•detailed hiking maps and cycling maps of:
USA by NeoTreks,
Great Britain by Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
•maps of Switzerland by SwissTopo,
•maps of Poland by Compass,
•maps of Germany, Austria and North Italy by Kompass, Outdooractive and Freytag-Berndt,
•hiking maps of Czechia and Slovakia by SHOCart,
support of external maps SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMA, and of own OpenStreetMap or map themes

Online maps
•hiking maps of the World based on OSM data
hiking maps of Europe by Outdooractive – Summer and Winter maps,
•hiking maps of Germany, Austria, Northern Italy (Freytag-Berndt),
•hiking maps of France (IGN), Finland (Kapsi.f), Hungary (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Poland (UMP a Osmapa.pl), Hiking and marine maps of Norway (Statkart), maps of  USA (USGS classic/satellite, ChartBundle) and Japan (GSI), maps of countries of the former USSR and Russia (Visicom), Indonesia (Navigasi), New Zealand (NzTopoMaps)
hiking and cycling maps of Czech and Slovakia (SHOCart)

Most of online maps are downloadable to be used offline
Download only the part of the map you need. Save money and storage on your device.

App uses the Device Administrator permission.

Locus Map Free is highly customizable. You can set everything according to your needs!

Do you want Locus Map to handle even more functions with no limits? For example bike computer with full support of external bluetooth and ANT+ sensors? Then download Locus Map Pro!

Homepage:
https://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu
Navigation och offline kartor för fullt njutbar naturupplevelse. Skapa, planera, redigera, spela in, spara eller dela dina resor, hålla minnena, följa upp resultatet och mycket mer. Locus Map är avsedd för vandring, mountainbike, cykling, löpning, geocaching, längdskidåkning och andra utomhusaktiviteter. Hitta en rad häftiga funktioner som kör över olika online och offline kartor över hela världen:

Vandring, cykling och andra sporter:

Rutter och intressanta platser:
planen dina rutter längs vandringsleder, cykelleder eller i öppet fält
spela in dina låtar med alla användbara statistik - sträcka, hastighet, tempo, höjd, kaloriförbrukning och mer
import och export vägar i olika format (KMZ, GPX, TCX ...)
dela dina låtar på Facebook eller Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc ...
• skapa egen databas av intressanta eller favoritplatser
• Display bilder på kartan
import och export POI (platser av intresse) i olika format
• hitta detaljerad information om spårpunkter eller viktiga platser
 
Offline navigering och vägledning:
ljud och röstnavigering arbetar offline justerbar för vandring, cykling eller en bil
ljud alert när saknas rutten
• navigering längs rutter importerade från någon annanstans
• på punkt vägledning öppet fält
ljud anmälan av en kommande plats av intresse

Geocaching:
• cacher nedladdning för offline geocaching
om-cache navigering ovanför kartan eller med hjälp av kompassen
• nätet och offline loggar grafiska och beräkningsverktyg
fältanteckningar management
ljud alert av en kommande geocache

Andra praktiska funktioner:
ljud coach - sports tracker med röstinformation om dina prestationer
Live spårning - Dela din position i realtid
Smart GPS - spara batteriet i din mobila enhet
parkeringsassistent - hittar din bil i det trånga parkeringen

portfölj av Maps i Locus:

Offline kartor:
LoMaps (locus offline kartor) av alla World , switch vandring, vinter karta eller stadsläge. FREE DOWNLOAD av tre första kartorna.
• detaljerad vandring kartor och cykelkartor av:
USA genom NeoTreks,
Storbritannien genom Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
• kartor över Schweiz genom Swisstopo,
• kartor över Polen vid Kompass,
• kartor över Tyskland, Österrike och norra Italien av Kompass, Outdooractive och Freytag-Berndt,
• vandring kartor över Tjeckien och Slovakien genom SHOCart,
stöd av externa kartor SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux eller RMA, och av egna OpenStreetMap eller kartteman

Online kartor
• vandring kartor av världen baserat på OSM data
vandring kartor över Europa av Outdooractive - Sommar och kartor vinter,
• vandring kartor över Tyskland, Österrike, norra Italien (Freytag-Berndt),
• vandring kartor över Frankrike (IGN), Finland (Kapsi.f), Ungern (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Polen (UMP en Osmapa.pl), Vandring och marin kartor över Norge (Statkart), kartor av USA (USGS classic / satellit, ChartBundle) och Japan (GSI), kartor över länder i det forna Sovjetunionen och Ryssland (Visicom), Indonesien (Navigasi) Nya Zeeland (NzTopoMaps)
vandrings- och cykel kartor över tjeckiska och Slovakien (SHOCart)

De flesta av nätet kartor är nedladdningsbara kan användas offline
Ladda ner endast den del av kartan du behöver. Spara pengar och lagring på enheten.

App använder enheten administratörsbehörighet.

Locus Karta är mycket anpassningsbar . Du kan ställa in allt efter behov!

Vill du Locus Karta för att hantera ännu fler funktioner utan gränser? Till exempel cykeldator med fullt stöd för extern Bluetooth och ANT + sensorerna? Sedan hämtar Locus Map Pro!

Hemsida:
https://www.locusmap.eu
Kundtjänst:
http://help.locusmap.eu
Manuell:
http://docs.locusmap.eu
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,4
36 814 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

*** 3.30.4 ***
add: support of export (incl. multiple tracks) to Runalyze
add: option to set size of custom icons by a parameter in the icons name
add: option to set alternative location method (FLP by Google) in GPS settings
chg: automatic "add elevation" of temporary points (GC Live Map)
chg: updated list of munzee types
Läs mer

Mer information

Uppdaterad
26 april 2018
Storlek
24M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
3.30.4
Kräver Android
4.0.3 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Användare interagerar, Digitala köp
Produkter i appar
1,34 US$–134,48 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Asamm Software, s. r. o.
Utvecklare
Krhanická 719/25 Praha 4, 141 00 Czech Republic
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.