Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (Storbritannia)

An ultimate navigation application for all outdoor enthusiasts - hikers, mountainbikers, mountaineers, trail runners or geocachers. And not only for them, Locus Map Pro is widely used also by professionals - explorers, travelers or rescue squads all over the world.

Locus Map Pro offers true multi functionality and flexibility:

• advanced navigation capability, supporting online and offline routing services
• unprecedented choice of premium online and offline maps
advanced map tools - map overlays, offsets, WMS sources support
• tools for monitoring sports activities - track recording, customizable dashboard, audio coach, charts, statistics, support of external BL/ANT+ sensors (GPS, HRM, cadence...)
• worldwide weather 24/7 forecast
• sophisticated tools for geocaching - location tools, online/offline logging, support of trackables, Pocket Queries, spoilers...

Map portfolio:

LoMaps - offline maps of all the World - containing hiking/biking map, winter map, road map or city plan themes. FREE DOWNLOAD of the first 3 LoMaps.

Detailed hiking maps and cycling maps of the best world map publishers:
Great Britain by Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
USA by USGS classic/satellite, NeoTreks (AccuTerra),
Canada by BackRoad Map Books,
•maps of Switzerland by SwissTopo, Belgium by IGN Belgium, France by IGN France, Denmark by Kortforsyningen, Iceland by LMI Atlas Map, Netherlands by Map5.nl, Slovenia by PZS Maps, Spain by CNIG maps, Sweden by Lantmäteriet, Poland by Compass, Germany, Austria and North Italy by Kompass, Outdooractive – Summer and Winter maps, Basemap.at and Freytag-Berndt, Czechia and Slovakia by SHOCart and Geodézie Online
and many others...

support of external maps in MAP, SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMA formats, and of own OpenStreetMap or map themes

Features:

Navigation and guidance
• turn•by•turn voice navigation with support of online/offline routing services
• beeline guidance to a point (on map or by compass) or along a route with notifications

Tracks&Routes
• multi•profile track recording
• charts&statistics
• audio coach - commented workouts
• support of Bluetooth/ANT+ external sensors - HRM, speed/cadence, GPS, NMEA
• route planning
• import/export of routes/tracks from/to various formats (KML, KMZ, GPX...) and web services (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...)
• customizable bike computer dashboard

Points
• creating own database - order, search, sort
• import/export in many formats, web services support
• OSM POIs

Map tools
• map overlay, calibration and offsets
• support of various external map formats and coordinate systems
• visualising geotagged photos, OSM notes

Search
• online and offline addresses
• OSM POIs, GeoNames and Wikipedia

Geocaching
• downloading geocaches via Geocaching4Locus add•on
• offline and online logging
• support of waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers
• graphic and calculation tools

Live tracking
• private or public sharing of location in real time

And much more
• parking assistant, sunrise/sunset time, world wide weather forecast, NFC tagger, QR code generator...

This app uses the Device Administrator permission.

Locus Map Pro is highly customizable. Everything can be set according to user's needs. Its functionality can be further extended by numerous Add•ons - Locus Map Watch, Augmented reality, GeoGet/GSAK, Pebble, Munzee etc.

Homepage:
http://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu/
En ultimate navigasjonsapplikasjon for alle utendørsentusiaster - turgåere, terrengsyklister, fjellklatrere, løpere eller geocachere. Og ikke bare for dem, er Locus Map Pro mye brukt også av fagfolk - oppdagelsesreisende, reisende eller redningsklubber over hele verden.

Locus Map Pro tilbyr sann multi-funksjonalitet og fleksibilitet:

• Avansert navigasjon -funksjon, som støtter online- og offline-rutingstjenester
• hidtil uset valg av premium online og offline kart
Avansert kartverktøy - Kartoverlegg, kompensasjoner, WMS kilder støtte
• verktøy for overvåking av sportsaktiviteter - sporopptak, tilpassbart dashbord, lydtrener, diagrammer, statistikk, støtte av eksterne BL / ANT + sensorer (GPS, HRM, kadence ...)
• verdensomspennende vær 24/7-varsel
• sofistikerte verktøy for geocaching - plasseringsverktøy, online / offline logging, støtte av trackables, Pocket Queries, spoilers ...

Kartportefølje:

LoMaps - offline kart over hele verden - inneholder vandring / sykling kart, vinter kart, veikart eller byplan temaer. GRATIS DOWNLOAD av de første 3 LoMaps.

Detaljert Vandringskart og sykkelkort av de beste verdenskartforlagene:
Storbritannia ved Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
USA av USGS classic / satellite, NeoTreks (AccuTerra),
Canada av BackRoad Kartbøker,
• Kart over Sveits av SwissTopo, Belgia av IGN Belgium, Frankrike av IGN France, Danmark av Kortforsyningen, < b> Island ved LMI Atlas kart, Nederland av Map5.nl, Slovenia av PZS Maps, Spania etter CNIG kart, < b> Sverige av Lantmäteriet, Polen av Compass, Tyskland, Østerrike og Nord-Italia av Kompass, Utendørsaktivitet - Sommer og vinter kart, Basemap.at og Freytag- Berndt, Tsjekkia og Slovakia av SHOCart og Geodézie Online
og mange andre...

støtte av eksterne kart i MAP-, SQLite-, TAR-, MBT-, GEMF-, Orux- eller RMA-formater, og med egne OpenStreetMap- eller karttemaer

Egenskaper:

Navigering og veiledning
• Slå av • ved • slå talenavigering med støtte for online / offline-rutingstjenester
• Beeline-veiledning til et punkt (på kart eller kompass) eller langs en rute med varsler

Spor & reiseruter
• multi • profil sporopptak
• diagrammer og statistikk
• lyd trener - kommenterte treningsøkter
• Støtte for Bluetooth / ANT + eksterne sensorer - HRM, hastighet / kadence, GPS, NMEA
• ruteplanlegging
• Import / eksport av ruter / spor fra / til ulike formater (KML, KMZ, GPX ...) og webtjenester (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc ...)
• Skreddersydd sykkelcomputer dashboard

punkter
• opprette egen database - rekkefølge, søke, sortere
• Import / eksport i mange formater, støtte for webtjenester
• OSM POIer

Kartverktøy
• Kartoverlegg, kalibrering og forskyvninger
• Støtte av ulike eksterne kartformater og koordinatsystemer
• visualisere geotagged bilder, OSM notater

Søk
• online og offline adresser
• OSM POI, GeoNames og Wikipedia

Geocaching
• laster ned geocacher via Geocaching4Locus legg til • på
• Offline og online logging
• Støtte for veipunkter, PocketQuery, trackables, spoilers
• Grafikk og beregningsverktøy

Live sporing
• Privat eller offentlig deling av plassering i sanntid

Og mye mer
• parkeringsassistent, soloppgang / solnedgangstid, verdensomspennende værvarsel, NFC-tagger, QR-kodegenerator ...

Denne appen bruker tillatelsen til enhetsadministrator.

Locus Map Pro er svært tilpassbar. Alt kan settes etter brukerens behov. Dens funksjonalitet kan videre utvides av mange Add • ons - Locus Map Watch, Augmented reality, GeoGet / GSAK, Pebble, Munzee etc.

hjemmeside:
http://www.locusmap.eu
Help Desk:
http://help.locusmap.eu
Håndbok:
http://docs.locusmap.eu/
Finn ut mer
Skjul
4,6
32 802 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

*** Version 3.40 ***
- chg: extensively rewritten app UI - unified details of screens, panels, colors
- add: automatic set of presets for navigation (see navigation settings)
- chg: R.I.P. ... GPSies.com integration and Web services menu removed as a whole (GPSies.com merged with Alltrails.com without option to integrate the new service)
- and many more ...
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
7. oktober 2019
Størrelse
16M
Installeringer
100 000+
Gjeldende versjon
3.40.2
Krever Android
5.0 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler, Digitale kjøp
Produkter i appen
USD 1,34–USD 134,48 per vare
Tillatelser
Levert av
Asamm Software, s. r. o.
Utvikler
Krhanická 719/25 Praha 4, 141 00 Czech Republic
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.