Locus Map Pro - Outdoor GPS navigation and maps

Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (Storbritannien)

An ultimate navigation application for all OUTDOOR ENTHUSIASTS - hikers, mountainbikers, mountaineers, trail runners or geocachers. And not only for them, Locus Map Pro is widely used also by PROFESSIONALS - explorers, travelers or rescue squads all over the World.

Locus Map Pro offers true multi functionality and flexibility:

- advanced navigation capability, supporting online and offline routing services
- unprecedented choice of premium online and offline maps
- advanced map tools - map overlays, offsets, WMS sources support
- tools for monitoring sports activities - tracking, training manager, charts, statistics, support of external sensors (GPS, HRM, cadence...)
- worldwide weather 24/7 forecast
- sophisticated tools for geocaching - location tools, online/offline logging, support of trackables, Pocket Queries, spoilers...

- and much more

MAP PORTFOLIO:

ONLINE maps
- World - OSM based outdoor maps
- Europe - Outdooractive Summer and Winter, Freytag-Berndt (Germany, Austria), IGN (France), Kapsi.fi (Finland), Turistautak (Hungary), Skoterleder (Sweden), Statkart (Norway), Retromap (Russia), UMP and Osmapa.pl (Poland), SHOCart and SmartMaps (Czech and Slovak rep.) ...
- US - USGS classic/satellite, ChartBundle
- other parts of the World - GSI (Japan), Visicom (former Soviet countries), Navigasi (Indonesia), NzTopoMaps (New Zealand) and others
- support of WMS sources - meteorological maps, NASA maps, cadastral maps...
Most of the online maps can be DOWNLOADED for offline use.

OFFLINE maps
- whole WORLD - OSM based vector LoMaps with switchable themes for summer, winter, road or city use - first THREE MAPS ARE FOR FREE
- United Kingdom - Ordnance Survey Landranger and Explorer
- United States - NeoTreks trail maps
- Switzerland - famous quality SwissTopo maps
- Germany, Austria - Kompass, Outdooractive Summer and Winter, Freytag-Berndt
- Poland - Compass
- support of SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMAP formats
- support of own OpenStreetMap data or custom map themes

FEATURES:

Navigation and guidance
- turn-by-turn voice navigation with support of online/offline routing services
- beeline guidance to a point (on map or by compass) or along a route with notifications

Tracks&Routes
- multi-profile track recording
- charts&statistics
- training manager with audio-commented workouts
- support of Bluetooth/ANT+ external sensors - HRM, speed/cadence, GPS, NMEA
- in-app route planning
- import/export of routes/tracks from/to various formats (KML, KMZ, GPX...) and web services (Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...)
- customizable bike computer dashboard

Points
- creating own database - order, search, sort
- import/export in many formats, web services support
- OSM database POIs

Map tools
- map overlay, calibration and offsets
- support of various external map formats and coordinate systems
- support of Panoramio, geotagged photos, OSM notes

Search
- addresses online and offline
- Google Places, GeoNames and Wikipedia

Geocaching
- downloading geocaches via Geocaching4Locus add-on
- offline and online logging
- support of waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers
- location and calculation tools

Live tracking
- private or public sharing/monitoring of location in real time

Miscellaneous
- parking assistant, world wide weather forecast, NFC tagger, QR code generator...

This app uses the Device Administrator permission.

Locus Map Pro is highly customizable. Everything can be set according to user's needs. Its functionality can be further extended by numerous Add-ons - Augmented reality, GeoGet/GSAK, Pebble, Munzee, SmartWatch II etc.

Homepage:
http://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu/
En ultimata navigationsfunktionen för alla friluftsentusiaster - vandrare, mountain, bergsklättrare, spår löpare eller geocachare. Och inte bara för dem, är Locus Map Pro används i stor utsträckning också av proffs - upptäckts, resenärer eller räddningspatruller över hela världen.

Locus Map Pro erbjuder äkta multi funktionalitet och flexibilitet:

- avancerad navigeringsfunktion, stödjer online och offline routing tjänster
- oöverträffad val av premie online och offline kartor
- avancerade kartverktyg - kartöverlägg, förskjutningar, WMS källor stöd
- verktyg för övervakning av sportaktiviteter - tracking, utbildningsansvarig, diagram, statistik, stöd av externa sensorer (GPS, HRM, kadens ...)
- Global väder 24/7 prognos
- sofistikerade verktyg för geocaching - Läge verktyg, online / offline loggning, stöd trackables, Pocket frågor, spoilers ...

- och mycket mer

MAP PORTFÖLJ:

online-kartor
- värld - OSM baserade friluftskartor
- Europa - Outdooractive sommar och vinter, Freytag-Berndt (Tyskland, Österrike), IGN (Frankrike), Kapsi.fi (Finland), Turistautak (Ungern), Skoterleder (Sverige), Statkart (Norge), Retromap (Ryssland), UMP och Osmapa.pl (Polen), SHOCart och SmartMaps (tjeckiska och slovakiska rep.) ...
- USA - USGS klassiska / satellit, ChartBundle
- andra delar av världen - GSI (Japan), Visicom (forna Sovjet länder), Navigasi (Indonesien), NzTopoMaps (Nya Zeeland) och andra
- Stöd för WMS källor - meteorologiska kartor, kartor NASA, fastighetskartor ...
De flesta av de online-kartor kan laddas ner för användning offline.

offlinekartor
- hela världen - OSM baserade vektor LoMaps med omkopplings teman för sommar, vinter, väg eller ort användning - tre första kartorna är GRATIS
- Storbritannien - Ordnance Survey Landranger och Explorer
- USA - NeoTreks trail kartor
- Schweiz - Swisstopo berömda kvalitet kartor
- Tyskland, Österrike - Kompass, Outdooractive sommar och vinter, Freytag-Berndt
- Polen - Compass
- Stöd till SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux eller RMAP format
- Stöd av egna OpenStreetMap data eller anpassade kartteman

FUNKTIONER:

Navigation och vägledning
- turn-by-turn röstnavigering med stöd av online / offline routing tjänster
- beeline vägledning till en punkt (karta eller kompass) eller längs en rutt med anmälningar

Spår och Rutter
- flerprofilspårsinspelning
- Träd och statistik
- utbildningsansvarig med audio kommenterade träning
- Stöd för Bluetooth / ANT + externa givare - HRM, hastighet / kadens, GPS, NMEA
- in-app ruttplanering
- Import / export av rutter / spår från / till olika format (KML, KMZ, GPX ...) och webbtjänster (Sträva, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc ...)
- anpassningsbar cykeldator instrumentbrädan

Points
- skapa egen databas - ordning, söka, sortera
- import / export i många format, webbtjänster support
- OSM databas POI

karta verktyg
- karta overlay, kalibrering och förskjutningar
- Stöd till olika externa kartformat och koordinatsystem
- Stöd till Panoramio, geotaggade foton, OSM anteckningar

Sök
- adresser online och offline
- Google Places, GeoNames och Wikipedia

Geocaching
- ladda ner cacher via Geocaching4Locus add-on
- offline och online loggning
- Stöd till waypoints, PocketQuery, trackables, spoilers
- läge och beräkningsverktyg

Live tracking
- privat eller offentlig delning / övervakning av plats i realtid

Diverse
- parkeringsassistent, world wide väderprognos, NFC tagger, QR-kod generator ...

Denna app använder enheten administratörsbehörighet.

Locus Map Pro är mycket anpassningsbar. Allt kan ställas in efter användarens behov. Dess funktion kan förlängas ytterligare av många Add-ons - Augmented verklighet, GeoGet / GSAK, Pebble, munzee, Smartwatch II etc.

Hemsida:
http://www.locusmap.eu
Kundtjänst:
http://help.locusmap.eu
Manuell:
http://docs.locusmap.eu/
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,7
27 036 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

*** 3.30.4 ***
add: support of export (incl. multiple tracks) to Runalyze
add: option to set size of custom icons by a parameter in the icons name
add: option to set alternative location method (FLP by Google) in GPS settings
chg: automatic "add elevation" of temporary points (GC Live Map)
chg: updated list of munzee types
Läs mer

Mer information

Familjens bibliotek
Innehållet kan delas. Läs mer
Uppdaterad
26 april 2018
Storlek
23M
Installationer
100 000+
Aktuell version
3.30.4
Kräver Android
4.0.3 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Interaktiva element
Användare interagerar, Digitala köp
Produkter i appar
1,34 US$–134,48 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Asamm Software, s. r. o.
Utvecklare
Krhanická 719/25 Praha 4, 141 00 Czech Republic
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.