Golomt Bank
(429)

Reviews

What's New
***2.1.2
Одоо ажиллаж байгаа салбар, АТМ, CDM-ыг шүүж харуулдаг болсон.
***2.1.1
4.0.3, 4.0.4 зэрэг үйлдлийн системтэй утсан дээр төлбөр төлөхөд гарч байсан алдааг зассан.
Банк хооронд гүйлгээ хийхэд банк сонгоход буруу утга харуулж байсан алдааг зассан.
***2.1.0
Хэрэглээний төлбөр төлөх цэс шинэчлэгдлээ.

Similar