Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovenian

Aplikacija vsebuje

1) Urnik svetih mašah
2) Oznanila - Teden Božje Besede
3) Dogodke v Stolnici
4) Branje za vsak dan
- Sveto pismo
- Božja beseda za vsak dan
- Svetnik dneva
5) Sporočila
- SŠK (Slovenske Škofovske Konference)
6) Dogodke doma in po svetu , ki jih posredujejo
- Družina
- Aleteia
- Radio Ognjišče
- Radio Vatikan
7) Pobožnosti
- Božje usmiljenje
Ura usmiljenja
Rožni venec Božjega Usmiljenja
Devetdnevnica pred praznikom Božjega Usmiljenja (Bela nedelja)
Molitev za pripravo na osebno posvetitev. za pripravo na posvetitev župnije
Osebna posvetitev in posvetitev skupine
- Srce Jezusovo
Devet prvih petkov z Jezusovimi obljubami
- Srce Marijino
Pet prvih sobot z Marijinimi obljubami
- Sveti Jožef je mogočen in zanesljiv priprošnjik – molitve in priprošnje
Devetdnevnica k Svetemu Jožefu
Plašč varstva Svetega Jožefa
Molitev za Cerkev in človeštvo

- Sveti Juda Tadej je mogočen priprošnjik v najbolj zapletenih (pravnih) zadevah – molitve in
priprošnje
Molitev v pozdrav svetemu Judu Tadeju
Molitev v posebni težavi
Prošnja k svetemu Judu Tadeju
Molitev svete Gertrude k svetemu Judu Tadeju
Molitev z odpustkom
Molitev v bridkosti in žalosti
Molitev v brezupni stiski
Bolnikova molitev
Zahvalna molitev
Devetdnevnica
- Sveta Brigita švedska
Petnajst molitev svete Brigite švedske
Sedem molitev svete Brigite švetske
- Molitev za duše v vicah
Tri molitve svetega papeža Gregorija se moli 30 dni zapored. Te molitve bodo rešile
dušo iz vic, čeprav je v najtežjih vicah. Tudi žrtvovanje spada zraven.

8) Zemljevid kako do Stolnice Ljubljana
9) Twitter sporočila
10) Offline - kadar ni spletne povezave pri nekaterih molitvah, ki se molijo vsak dan
11) Kontakt
12) In posebej dodano Duhovno Obhajilo
The application contains

1) Schedule of Holy Masses
2) Annunciations - Week of God's Word
3) Events in the Cathedral
4) Reading for every day
- Bible
- The word of God for every day
- Saint of the day
5) Messages
- SŠK (Slovenian Bishops' Conference)
6) Events at home and around the world that they convey
- Family
- Aleteia
- Radio Ognjišče
- Vatican Radio
7) Devotion
- God's mercy
An hour of mercy
The Rosary of God's Mercy
Nine days before the Feast of Divine Mercy (White Sunday)
Prayer to prepare for personal consecration. to prepare for the consecration of the parish
Personal dedication and group dedication
- Heart of Jesus
The first nine Fridays with the promises of Jesus
- Heart of Mary
The first five Saturdays with the vows of Mary
- St. Joseph is a mighty and reliable intercessor - prayers and intercessions
Nine days to St. Joseph
The cloak of the protection of St. Joseph
Prayer for the Church and humanity

- Saint Judas Thaddeus is a powerful intercessor in the most complex (legal) matters - prayers and
intercessions
Prayer in greeting to St. Jude Thaddeus
Prayer in special trouble
Petition to St. Jude Thaddeus
Prayer of St. Gertrude to St. Jude Thaddeus
Prayer with forgiveness
Prayer in sorrow and grief
Prayer in hopeless distress
The patient's prayer
A prayer of thanksgiving
Nine days
- Saint Brigita of Sweden
Fifteen prayers of St. Brigid of Sweden
Seven prayers of St. Brigitte of Sweden
- Prayer for souls in jokes
The three prayers of Pope Gregory are prayed for 30 days in a row. These prayers will save
a soul from jokes, though in the hardest jokes. Sacrifice also comes along.

8) Map of how to get to Ljubljana Cathedral
9) Twitter messages
10) Offline - when there is no internet connection in some prayers that are prayed every day
11) Contact
12) And specially added Spiritual Communion
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Testna različica aplikacije Stolnica Ljubljana
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 1, 2021
Size
8.0M
Installs
10+
Current Version
1.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
HowToMakeAnApp.mobi
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.