100+
Pobrania
Ocena treści
Dla wszystkich
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu

Informacje o aplikacji

Witamy w aplikacji zatytułowanej "Muzea w Polskim Języku Migowym", w ramach której funkcjonować będą przewodniki po polskich muzeach przetłumaczone na polski język migowy (PJM). Wszystko to z myślą o głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polakach, celem zapewnienia im dostępności do kultury i dziedzictwa polskiego, integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Celem aplikacji jest rozszerzenie ofert muzealnych o dostępność informacji w polskim języku migowym. Dzięki temu, muzea otworzą się na nowe grupy odbiorców, jakimi będą osoby głuche, słabosłyszące i niedosłyszące.
Wartym podkreślenia jest fakt, że osoby z wadą słuchu są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polski, a co za tym idzie powinni mieć równy dostęp do kultury jak większość Polaków. Ogólne założenie zadania skupia się na idei integracji w znaczeniu międzypokoleniowym.
Ostatnia aktualizacja
5 paź 2022

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Sposoby zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użycia aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.
Żadne dane nie są udostępniane innym firmom
Dowiedz się więcej o deklarowaniu udostępniania danych przez deweloperów
Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych
Identyfikatory urządzenia i inne
Dane nie są zaszyfrowane
Możesz poprosić o usunięcie danych