Zing Mp3
(80,096)

Reviews

What's New
Xem đầy đủ ở : Cài đặt > Thông tin ứng dụng > Thay đổi gần đây
*** Phiên bản 3.2.1
- Sửa lỗi gây crash app trên một số máy Android 4.0.3 và 4.0.4
- Thêm menu cho bài hát ở trang nhạc hot
*** Phiên bản 3.2.0
- Thêm trang nhạc hot
- Chia sẻ bài hát, video, album, artist online thông qua NFC
- Lưu lại chế độ lặp, phát ngẫu nhiên cho những lần nghe nhạc sau
- Sửa một số lỗi
*** Phiên bản 3.1.7
- Sửa lỗi bỏ qua chế độ lặp tất cả và một số lỗi khác

Similar

More from developer