French Vietnamese Dictionary

Contains ads
4.2
456 reviews
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

French Vietnamese Dictionary Offline:

With over 47,000 French - Vietnamese words and nearly 40,000 Vietnamese - French, this is the most sufficient free French - Vietnamese, Vietnamese - French offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.
Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).
If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note:
Click button Menu (3 white dost in top right of screen) on device then see the menu show on the bottom of screen and select French -> Vietnamese or Vietnamese -> French to change dictionary (Default is French -> Vietnamese)

-----------
Từ điển Pháp Việt - Việt Pháp Offline:

Với trên 47,000 từ Pháp Việt và gần 40,000 từ Việt Pháp, đây là bộ từ điển Pháp Việt, Việt Pháp offline miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.
Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra
(History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).
Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Chú ý: Click nút Menu (3 chấm màu trắng góc trên bên phải màn hình) bạn sẽ thấy màn hình menu hiển thị góc dưới cảu màn hình, rồi lựa chọn Pháp -> Việt or Việt -> Pháp để đổi từ điển (Mặc định là Pháp -> Việt)
Updated on
Oct 2, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available
4.2
456 reviews
Tạ Hoài Anh
September 9, 2020
Cho samsung galaxy S2 không chọn được từ điển việt-pháp, chỉ có từ điển pháp việt mặc đinh.
Did you find this helpful?
A Google user
January 11, 2015
Good
3 people found this review helpful
Did you find this helpful?
A Google user
October 21, 2015
Excellent
Did you find this helpful?

What's new

Add privacy policy