วิทยุวัดนาป่าพง (Watnaradio)

50K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

แอพฟังวิทยุออนไลน์ของวัดนาป่าพง รวมถึงใช้แจ้งปัญหาการใช้งาน อ่านประกาศสำหรับวิทยุออนไลน์ และช่วยให้ผู้ใกล้ตายให้ได้ฟังธรรมก่อนตาย
ซึ่งทำเพื่อเผยแผ่พุทธวจนซึ่งเป็นคำสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้า โดยทุกสถานีวิทยุจะเปิดออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชม.

This is the application for listening to the Watnapahpong online radios. In this application, you can report the online radio problem, read the news about the online radio and help the person who is nearly dead to be listened to the Buddha sutras before death.

This app is created to proclaim the words of the Buddha (Buddhawajana). All online radio stations are online 24/7.

วัดนาป่าพง (Napahpong temple)
http://watnapp.com
Updated on
Feb 25, 2019

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

-ปรับปรุงระบบ

* ภายในแอปบรรจุสถานีฟังธรรมก่อนตายแบบไม่ใช้เน็ต และสถานีวิทยุออนไลน์ของวัดนาป่าพง

- Bug fixed.

* This app contains the Thai emergency offline station for listening to suttas before death and also contains the watnapahpong's online radio stations