Tampermonkey

Dla wszystkich
1 363
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

#### Important ###

Since this app is more a pilot study than a real product I worked on Tampermonkey for Dolphin browser quite a while and found recently the time to bring it into a beta state. You can get it from here:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tampermonkey.dolphin

#### Description ###

Tampermonkey is a Greasemonkey compatible script manager. There are extensions for Chrome and Chromium and now there as an app for Android.

In order to make your Userscripts run, Tampermonkey is wrapped by a small Android app that is something like a browser.
Please note that Tampermonkey for Android is still in beta state and that it doesn't have the feature set of a full-blown browser like Chrome or Firefox for Android.

### Requirements ###
* 512+ MB RAM
* a dual-core CPU is recommended

### Debugging ###
* use 'adb logcat' to get the Tampermonkey and Userscript console messages

### Features ###
* manage and edit all your Userscripts
* enable and disable your scripts with 2 clicks
* all GM_* functions including (GM_registerMenuCommand, GM_getResourceText, GM_getResourceURL, GM_notification)
* full unsafeWindow access
* a lot of tags supported by Greasemonkey and Scriptish (like @resource, @require, ...)

For a full overview please take a look at the FAQ or just install TM. ;)

Thanks for using Tampermonkey. :)
#### Ważne ###

Ponieważ ta aplikacja jest bardziej badanie pilotażowe niż prawdziwego produktu pracowałem na Tampermonkey dla przeglądarki Dolphin sporo czasu i znalazł ostatnio czasu, aby doprowadzić go do stanu beta. Można go pobrać stąd:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.tampermonkey.dolphin

#### Opis ###

Tampermonkey jest kompatybilny Menedżer skryptów Greasemonkey. Są to rozszerzenia dla Chrome i Chromium i teraz jako aplikacji dla systemu Android.

W celu dokonania twoje Userscripts uruchomić, Tampermonkey jest owinięty przez małą Android app, który jest czymś w przeglądarce.
Należy pamiętać, że Tampermonkey dla Androida jest jeszcze w fazie beta, a to, że nie ma zestawu funkcji pełnowymiarową przeglądarkę jak Chrome czy Firefox dla Androida.

### Wymagania ###
* 512+ MB RAM
* Procesor dwurdzeniowy zaleca

### Debugowanie ###
* Użyć 'adb logcat ", aby uzyskać wiadomości konsoli Tampermonkey i Userscript

### Opis ###
* Zarządzać i edytować wszystkie Userscripts
* Włączanie i wyłączanie skryptów z 2 kliknięć
* Wszystkie funkcje w tym GM_ * (GM_registerMenuCommand, GM_getResourceText, GM_getResourceURL, GM_notification)
* Dostęp do pełnej unsafeWindow
* Wiele znaczników obsługiwanych przez Greasemonkey i Scriptish (jakResource,require, ...)

Dla pełnego obrazu należy zapoznać się z FAQ lub po prostu zainstalować TM. ;)

Dziękujemy za korzystanie z Tampermonkey. :)
Więcej informacji
3,3
Łącznie: 1 363
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

http://tampermonkey.net/changelog.php?ext=tamp
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
27 lutego 2013
Rozmiar
445k
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
2.12
Wymaga Androida
2.2 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Nieograniczony dostęp do Internetu
Sprzedawca
derjanb
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.