Onvier - IP Camera Monitor

Κατάλληλο για όλους
16.426
Περιέχει διαφημίσεις
·
Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

Monitor, control, explore and configure IP cameras.
It is much more than a simple IP camera viewer.
Support all modern (i.e. ONVIF® conformant) IP cameras.
Support older cameras via generic RTSP and MJPEG
Please note: IP CENTCOM is the name of our Windows 8.1/10, Windows Phone versions.

Dutch translation is kindly provided by Koen Zomers (koen@zomers.eu – www.koenzomers.nl) and Elmer Verrijssen (onvifer@elversoft.com - https://elversoft.com - Elversoft)
Estonian translation is kindly provided by Mr. Olari Saul (Olari.saul@gmail.com).
French translation is kindly provided by Mr. Jean Bruder (jean_bruder@hotmail.com).
German translation is kindly provided by Mr. Jörg Trampert and Mr. Dominik Trampert (trampert. joerg@gmail. com).
Italian translation is kindly provided by ipDoor (info@ipdoor.com, www.ipdoor.com), a leader in IP Door Phones. Access Control and Home Automation Solution.
Polish translation is kindly provided by Mr. Paweł Łukasik (onvifer@lookasik.eu).
Portuguese translation is kindly provided by a Brazilian engineer.
Russian translation is kindly provided by Минин Максим(maksym.minin@gmail.com).
Slovenian translation is kindly provided by Mr. Marjan Mirai (marjan.mirai@gmail.com).
Spanish translation is kindly provided by Mr. Pedro Torres (s83230p@gmail.com).
Ukrainian translation is kindly provided by Минин Максим(maksym.minin@gmail.com).

Main features:
ONVIF - Potentially compatible with over 5000 NVT devices (e.g. network cameras, servers).
Generic RTSP/MJPEG - Support non-ONVIF IP cameras as generic RTSP or MJPEG streams.
RTSP over HTTP - Help viewers traverse firewalls, and save servers from complex port configuration.
Explore - In-depth exploration of device properties.
H.264 - (a.k.a. Advanced Video Coding) The same format used by Blu-ray, YouTube. High compression allows smoother video for limited bandwidth..
Audio Support both AAC and G.711.
MP4 - Recording in standard MP4 format with H.264 video encoding and AAC audio encoding for high quality and player compatibility.
Discovery - Discover all ONVIF devices instantly. Adding a camera can be as simple as a few button clicks.
PTZ - Flick to pan/tilt, click to zoom.Digital PTZ for non-PTZ cameras (Pro version).
Widget - Snapshot preview on Android home screen, and one-click to start video streaming.
Snapshot Preview - App home screen with snapshots updated periodically.
Multi-view - Viewing multiple cameras simultaneously.
Portrait/Landscape - Support both portrait and landscape, fit and crop-and-fill viewing.
App's web page:
https://www.ipcent.com/Mobile/onvifer

ONVIF is a trademark of ONVIF, Inc.
Παρακολούθηση, έλεγχος, εξερεύνηση και ρύθμιση παραμέτρων κάμερας IP.
Είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό πρόγραμμα προβολής κάμερας IP.
Υποστηρίξτε όλες τις σύγχρονες (δηλ. ONVIF®) κάμερες IP.
Υποστηρίξτε παλαιότερες κάμερες μέσω γενικών RTSP και MJPEG
Σημείωση: Το IP CENTCOM είναι το όνομα των εκδόσεών μας Windows 8.1 / 10, Windows Phone.

Η ολλανδική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τους Koen Zomers (koen@zomers.eu - www.koenzomers.nl) και Elmer Verrijssen (onvifer@elversoft.com - https://elversoft.com - Elversoft)
Η εσθονική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Olari Saul (Olari.saul@gmail.com).
Η γαλλική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Jean Bruder (jean_bruder@hotmail.com).
Η γερμανική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Jörg Trampert και τον κ. Dominik Trampert (trampert. Joerg @ gmail. Com).
Η ιταλική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από το ipDoor (info@ipdoor.com, www.ipdoor.com), ηγέτη στα τηλέφωνα IP Door. Λύση ελέγχου πρόσβασης και οικιακού αυτοματισμού.
Η πολωνική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Paweł Łukasik (onvifer@lookasik.eu).
Η πορτογαλική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από έναν Βραζιλιάνο μηχανικό.
Η ρωσική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από το Минин Максим (maksym.minin@gmail.com).
Η σλοβενική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Marjan Mirai (marjan.mirai@gmail.com).
Η ισπανική μετάφραση παρέχεται ευγενικά από τον κ. Pedro Torres (s83230p@gmail.com).
Η μετάφραση στα Ουκρανικά παρέχεται ευγενικά από το Минин Максим (maksym.minin@gmail.com).

Κύρια χαρακτηριστικά:
ONVIF - Ενδεχομένως συμβατό με περισσότερες από 5000 συσκευές NVT (π.χ. κάμερες δικτύου, διακομιστές).
Γενικό RTSP / MJPEG - Υποστηρίξτε κάμερες IP εκτός ONVIF ως γενικές ροές RTSP ή MJPEG.
RTSP μέσω HTTP - Βοηθήστε τους θεατές να διασχίζουν τείχη προστασίας και να αποθηκεύουν διακομιστές από σύνθετες ρυθμίσεις θύρας.
Εξερεύνηση - Σε βάθος εξερεύνηση ιδιοτήτων συσκευής.
H.264 - (εφεξής Advanced Video Coding) Η ίδια μορφή που χρησιμοποιείται από το Blu-ray, YouTube. Η υψηλή συμπίεση επιτρέπει πιο ομαλό βίντεο για περιορισμένο εύρος ζώνης ..
Ήχος Υποστήριξη τόσο AAC όσο και G.711.
MP4 - Εγγραφή σε τυπική μορφή MP4 με κωδικοποίηση βίντεο H.264 και κωδικοποίηση ήχου AAC για υψηλή ποιότητα και συμβατότητα αναπαραγωγής.
Ανακάλυψη - Ανακαλύψτε αμέσως όλες τις συσκευές ONVIF. Η προσθήκη κάμερας μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μερικά κλικ στο κουμπί.
PTZ - Μετακινηθείτε για μετακίνηση / κλίση, κάντε κλικ για μεγέθυνση. Ψηφιακό PTZ για κάμερες εκτός PTZ (έκδοση Pro).
Widget - Προεπισκόπηση στιγμιότυπου στην αρχική οθόνη Android και ένα κλικ για να ξεκινήσει η ροή βίντεο.
Προεπισκόπηση στιγμιότυπου - Η αρχική οθόνη της εφαρμογής με στιγμιότυπα ενημερώνονται περιοδικά.
Πολλαπλή προβολή - Προβολή πολλών καμερών ταυτόχρονα.
Πορτραίτο / Τοπίο - Υποστηρίξτε τόσο την κατακόρυφη όσο και την οριζόντια εικόνα, την προσαρμογή και την προβολή περικοπής και πλήρωσης.
Ιστοσελίδα της εφαρμογής:
https://www.ipcent.com/Mobile/onvifer

Το ONVIF είναι εμπορικό σήμα της ONVIF, Inc.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,2
16.426 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση…

Τι νέο υπάρχει

2022-04-22 17.23
Improved outgoing audio.
Improved support for WAN access using RTSP over HTTP.
Improved debugging log.

2022-02-07 17.21
New: automatic detection of IP address change for ONVIF devices. We strongly recommend configuring your router to use reserved IPs for your devices.
Improved outgoing-audio quality.
Added support for the backchannel outgoing audio of some cameras that deviate from ONVIF protocols by missing audio decoder configurations.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
24 Απριλίου 2022
Μέγεθος
11M
Εγκαταστάσεις
1.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
17.23
Απαιτεί Android
4.4 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Διαδραστικά στοιχεία
Ψηφιακές αγορές
Προϊόντα εντός εφαρμογής
3,99 $ ανά στοιχείο
Προσφέρεται από
Biyee SciTech, Inc.
©2022 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΣχετικά με το Google Play|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.