Tasker

42 989
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Total Automation, z nastavení na SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Místo, Hard / Soft State, Event, Zkratka, Widget, časovač, Plugins
* Akce: 200 + vestavěné, Plugin support
* Úkoly: smyčky, proměnné, podmínky
* Scény: navrhnout vlastní obrazovky překryvných
* App vytvoření: vytvořit svůj vlastní samostatné aplikace pro sdílení nebo prodeji! (Android 2.3 nebo vyšší)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Oficiální Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Komunita plný lidí ochotných pomoci: https://www.reddit.com/r/tasker/
Dotazy, problémy: viz Menu / Info / péče o in-app

To není možné opravit problémy hlášené přes Play Store Komentáře ...

****** Akce Podle kategorie ******

[Ne všechny akce k dispozici na všech zařízeních]

* ALERT: Flash oznámí LED / Zvuk / Vibrace zrušit oznámení, vyskakovací časované / WithTaskIcons / Jména, baterka, Vibrace Vibrace Pattern
* APP: Kalendář Insert, Go Home, zabít App, Load App, Open Map (/ StreetView / Nav)
* AUDIO:. Alarm / Výzva / DTMF / Media / počet žen / zvonění / System Volume, Hmatová odezva Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification (<4,1) / Ringer Vibrace (<4.2 nebo root), Silent Mode, Speakerphone, Sound účinky přepínat
* DIALOG: Nastavení 28 Systémové dialogy
* Displej: Auto-Brightness, v blízkosti systém dialogů, zámku kláves, Keyguard Pattern, jasu displeje, vypnutí displeje časového limitu, zobrazení rotace, Nastavit tapetu, svítit Stavový řádek (rozbalení / sbalení), zámkový systém
* FILE: Browse Files, adresář vytvořit / Delete / Move File Copy / Smazat / Přesunout / Otevřít, zápis do souboru Read linie, Read odstavec, Zip / Unzip Soubor
* INPUT: Button, Směrový ovladač (pouze root), Type (root pouze), Input Method Select, Soft Keyboard (výstava)
* MÉDIA: Media Button Events (chytit), Media Control přehrávač, hudební soubor / Dir, Play / vpřed / vzad / Stop, Foto / série / TimeSeries, záznam zvuku, záznam zvuku zastavit, vyzvánění, skenování karet
* MISC: (Broadcast) Action Intent, komponentní Intent, Get Location Stav GPS (<2.3 nebo kyanové / submod), Run (ASE) Script, Say, Say do souboru, Shut Up, vyhledávání, Nastavení schránky, Reboot (root pouze) Set CPU (root pouze) Nastavení časového pásma
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 nebo root), AutoSync, BT, BT ID, Compose Email, Procházet URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (zapnuto / vypnuto), Mobile Data 2G / 3G (pouze Cyanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect / reassociate / Znovu, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* Telefon: Call, Call Log, Call Block / přesměrování / Obnovit, Sestavte MMS / SMS, Kontakty, Ukončit hovor, rádio, Odeslat SMS, posílat data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Změnit ikonu Set, V případě, End If, Goto Action, plnění úkolů, Profile přepínač, Query akce, nastavte widget ikonu, stanovené widgetu Label, Stop, Počkat, počkat, dokud
* proměnné: Můžete nastavit, smazat, Inc, Dec, dotaz, náhodně, rozdělení, spojení, List
* 3rd Party: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

****** ****** státy

Režim letadlo, BT Connected, kalendář Entry, zakotvený, připojení headsetu, příchozích hovorů, Klávesnice Out, Úroveň osvětlení, Button Media, zmeškaných hovorů, mobilní sítě, orientace zařízení, Power, různé senzory, síla signálu, nepřečtené Text, hodnota proměnné, Wifi Network, Wifi Near

****** Události ******

Budík / Hotovo Datum Set, Time / Date Set, časové pásmo, Display: Off / On / odemčený, vložka uzavřena / mazat / Modifikovaný / Moved / Otevřeno / atributy změní, fotoaparát / Search Button Long-Press, Card Montovaná / Odstraněno / Odpojený, gesto, zmeškaných hovorů, telefon Změny, obdržel Text, SMS Odeslat úspěch / porucha, baterie Změnil / Full / Low / přehřátí, Boot Device, vypnutí zařízení, skladování Low, Locale změny, New / Odstraněno / aktualizovaný balíček, tapety Změnil Button Gadget Clicked, nové okno, oznámení, oznámení klepnutí, Zvětšení Click, Variable Zrušeno / Set, K9 Email přijata, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Informovat, Screebl, Widget Locker

Poznámka: Tasker využívá povolení BIND_DEVICE_ADMIN za účelem zajištění funkčnosti zámkový systém.
Další informace
4,6
Celkem 42 989
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Comment: http://bit.ly/tasker5_2
App Factory: https://bit.ly/2MO79kO
Video: https://bit.ly/2thZdzW
Full Changelog is much too big to fit here. Check it out here: https://bit.ly/2KhjIGy
New Actions:
- Custom Setting: change any system setting
- Location Mode: toggle GPS and other location stuff
- Immersive Mode: hide status and navigtation bar
- Authentication Dialog
...and more!

Bugfixes:
- Root
- Wifi Tether and %TETHER variable
... and many more!
Další informace

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
25. června 2018
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
joaomgcd
Vývojář
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2018 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.