Tasker

44 024
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Pre-made projects: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Celková automatizace, od nastavení až po SMS.

* Trigger: App, Time, Day, Location, Hard / Soft stav, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Akce: 200 + vestavěný, podpora pluginu
* Úkoly: smyčky, proměnné, podmínky
* Scény: navrhnout vlastní překryvy obrazovky
* Vytváření aplikací: vytvořte si vlastní samostatné aplikace, které chcete sdílet nebo prodat! (Android 2.3 a vyšší)

Zkušební verze: http://tasker.dinglisch.net/dl
Průvodce pro začátečníky: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Předem připravené projekty: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Fórum oficiální podpory: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Společenství plné lidí ochotných pomoci: https://www.reddit.com/r/tasker/
Dotazy, problémy: viz Nabídka / Info / Podpora v aplikaci

Problémy ohlášené prostřednictvím komentářů obchodu Play Store nelze odstranit.

****** Akce podle kategorie ******

[ne všechny akce dostupné na všech zařízeních]

* ALERT: Flash, Oznámení LED / Zvuk / Vibrace, Zrušení upozornění, Popup Čas / WithTaskIcons / Názvy, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Vložit kalendář, jít domů, zabít aplikaci, načíst aplikaci, otevřít mapu (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Alarm / Call / DTMF / Média / Notif. / Ringer / Systémová hlasitost, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification (<4.1) / Ringer Vibrate Přepnutí efektů
* DIALOG: 28 dialogových oken Nastavení systému
* DISPLEJ: Automatický jas, Zavřít systémové dialogy, Zámek kláves, Zámek klávesnice, Jas displeje, Časový limit vypnutí displeje, Otočení displeje, Nastavit tapetu, Zůstat zapnutý, Stavový řádek (rozbalit /
* SOUBOR: Procházení souborů, vytváření / odstranění adresářů, kopírování souborů / odstranění / přesunutí / otevření, zápis do souboru, čtení čárky, přečtení odstavců, zip / rozbalte soubor
* INPUT: Tlačítko, Dpad (pouze root), Typ (pouze root), Input Method Select, Soft klávesnice (show)
* MEDIA: Tlačítka médií Události (grab), Ovládání přehrávače médií, Hudební soubor / Dir, Přehrávání / Přehrávání / Zpět / Stop, Foto / Série / TimeSeries, Záznam zvuku, Záznam zvuku,
* MISC: (vysílání) Akční záměr, záměr komponent, získání polohy, stav GPS (<2.3 nebo Cyanogen / submod), Run (ASE) Script, Say, Say File, Shut Up, Search, Set Clipboard, Reboot pouze), Nastavit CPU (pouze root) Nastavit časovou zónu
* NETWORK: Režim v letadle (<4.1 nebo root), Autosync, BT, BT ID, Kompilovat e-mail, URL procházení, HTTP GET, HTTP POST, Mobilní datová data (mobilní data 2G / 3G) Tether, Wi-Fi přepínač, Wifi Disconnect / znovu připojit / znovu připojit, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* TELEFON: volání, protokol volání, blokování hovorů / přesměrování / zpětné hlášení, sestavení MMS / SMS, kontakty, ukončení hovoru, rádio, odesílání SMS, odeslání datové SMS,
* TASKER: Změna sady ikon, If, End If, Goto Action, Provedení úlohy, Přepnutí profilu, Dotazování akce, Nastavení Widget Ikona, Nastavení Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLY: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, Seznam
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, jemný alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

****** státy ******

Režim v letadle, Připojení BT, Vstup do kalendáře, Připojený, Připojení ke sluchátku, Příchozí hovor, Klávesnice, Úroveň osvětlení, Tlačítko médií, Nepřijaté volání, Mobilní síť, Orientace zařízení, Napájení, Různé snímače, Síť, Wifi blízko

****** Události ******

Budík / Hotovo, Nastavení data, Čas / datum, Časové pásmo, Displej: Vypnuto / Zapnuto / Odemčeno, File Closed / deleted / Modified / Moved / Opened / / Zrušený hovor, Změny telefonu, Přijatý text, SMS odeslaný úspěch / selhání, Změna baterie / Úplná / Nízká / Přehřátí, Zavedení zařízení, Vypnutí zařízení, Nízká úložiště, Změna lokality, Nový / odebrán / Aktualizovaný balíček, , Klepnutí na tlačítko Gadget, nové okno, oznámení, kliknutí na oznámení, kliknutí na zvětšení, proměnné vymazáno / nastaveno, přijatý e-mail K9, jemný alarm, hodiny Kaloer, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Poznámka: Tasker používá oprávnění BIND_DEVICE_ADMIN, aby poskytl funkci System Lock.
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 44 024
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Comment: http://bit.ly/tasker5_6
Video: http://youtu.be/OZGkajMlsjc
Full changes: http://bit.ly/tasker5_6_changelog
- New Google Drive actions: Download, List, Trash, Sign In
- Google Drive Upload now allows full folder upload
- Beginner Mode is gone.
- Restart Tasker monitor after changing Reliable Alarms preference
- Descriptions export with 4 leading spaces instead of tabs so they can easily be shared in forums like Reddit
- Fixed Operation not permitted bug in App Factory on some devices
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Aktualizováno
25. října 2018
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
joaomgcd
Vývojář
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.