Tasker

43 084
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Total Automation, Fra Innstillinger til SMS.

* Triggere: App, Time, Dag, beliggenhet, Hard / Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Handlinger: 200 + innebygd, plugin-støtte
* Oppgaver: løkker, variabler, betingelser
* Scener: designe dine egne skjermoverlegg
* App Creation: lage dine egne frittstående apps å dele eller selge! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Offisiell Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Samfunn fullt av folk villige til å hjelpe: https://www.reddit.com/r/tasker/
Spørsmål, Problemer: se Menu / Info / Support in-app

Det er ikke mulig å løse problemer som rapporteres via Play-butikken Kommentarer ...

****** handlinger av Kategori ******

[Ikke alle handlinger tilgjengelig på alle enheter]

* ALERT: Flash, Varsle LED / Sound / Vibrering, Avbryt Notification, Popup Tidsbestemt / WithTaskIcons / navn, Torch, Vibrer, Vibrer Mønster
* APP: Kalender Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Kart (/ Streetview / Nav)
* AUDIO:. Alarm / Ring / DTMF / Media / Varsl / Ringer / System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Demp, Notification Pulse, Notification (<4,1) / Ringer Vibrering (<4,2 eller rot), Silent Mode, Høyttaler, Sound effekter veksle
* DIALOG: 28 Systeminnstillinger dialoger
* Skjerm: Auto-lysstyrke, Lukk System Dialoger, Tastaturlås, Tastaturlås Mønster, lysstyrke, Display Off Timeout, displayrotasjon, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (utvide / kollaps), System Lock
* FILE: Bla gjennom filer, Directory Opprett / slett / flytt, File Kopier / Slett / Flytt / åpne, skrive til filen, Les Line, Les avsnitt, Zip / Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root bare), type (root bare), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Hendelser (grip), Media Player Control, musikk fil / katalog, spill / forover / bakover / Stop, Foto / Serie / Tidsserier, ta opp lyd, lydopptak Stop, Ringtone, Scan-kort
* MISC: (Broadcast) Handling Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2,3 eller Cyanogen / submod), Run (ASE) Script, Say, Say til fil, Shut Up, søke etter Set utklippstavlen, Reboot (root only), Set CPU (root) Angi tidssone
* NETTVERK: flymodus (<4,1 eller rot), Automatisk synkronisering, BT, BT-ID, komponere e-post, Bla URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (på / av), Mobile Data 2G / 3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect / reassosieres / Koble, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* Telefon: Ring, anropslogg, Call Block / Videre / Revert, Komponer MMS / SMS, kontakter, Avslutt samtale, Radio, Send SMS, Send data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Endre ikon Set, Dersom End If, Goto Handling, utføre oppgaven, profil Toggle, Kriterier Handling, Set Widget ikon, Set Widget etikett, stopp, vent, vent inntil
* variabler: angi, Inc, des, spørring, random, Split, Delta, Liste
* 3RD PARTY: Android varsleren, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender data / Toggle, Svak Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Flymodus, BT Connected, kalenderoppføring, Forankret, Headset Plugget, innkommende anrop, tastaturet ut, Lys nivå, Media Button, ubesvart anrop, Mobile Network, Device Orientering, Power, ulike sensorer, signalstyrke, ulest, variabelverdi, Wifi Network, Wifi nærheten

****** Arrangementer ******

Alarm Clock / Ferdig, dato Set, tid / dato Set, tidssone, Display: Av / På / Ulåst, File Lukket / Slettet / endret / flyttes / åpnes / attributter endret, kamera / Søk Button Long-Press, kort Montert / Fjernet / Umontert, Gesture, ubesvart anrop, Telefon endringer, mottatt tekst, SMS Send suksess / Failure, Battery Endret / Full / lav / overoppheting, Device Boot, Device Shutdown, Storage lav, Locale Endret, New / Fjernet / oppdatert pakke, Bakgrunn Endret , Button Gadget klikkes, nytt vindu, varsling, varslings Klikket, Zoom Click, Variable Ryddet / Set, K9 E-post mottatt, Svak Alarm, Kaloer Produkter, OpenWatch, Reddit Varsle, Screebl, Widget Locker

Merk: Tasker bruker BIND_DEVICE_ADMIN tillatelse for å gi System Lock funksjonalitet.
Finn ut mer
4,6
43 084 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Comment: http://bit.ly/tasker5_2
App Factory: https://bit.ly/2MO79kO
Video: https://bit.ly/2thZdzW
Full Changelog is much too big to fit here. Check it out here: https://bit.ly/2KhjIGy
New Actions:
- Custom Setting: change any system setting
- Location Mode: toggle GPS and other location stuff
- Immersive Mode: hide status and navigtation bar
- Authentication Dialog
...and more!

Bugfixes:
- Root
- Wifi Tether and %TETHER variable
... and many more!
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
25. juni 2018
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Tillatelser
Levert av
joaomgcd
Utvikler
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.