Tasker

50 478
Med et Google Play Pass-abonnement får du tilgang til denne appen gratis, og du slipper annonser og kjøp i appen i mange andre apper også. Prøv gratis i 1 måned.
Finn ut mer
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

⚙No repetitive tasks for you, let your Android device handle it!⚙ Total Automation, From Settings to SMS.

Here are only some of the things you could do with Tasker. Its real power is the flexibility to combine contexts and tasks however you wish: https://tasker.joaoapps.com/exampleuses.html

Automations
Make your phone a true smart phone! Why remember to change the volume every day when you leave home when your phone can do it for you?
Automate stuff based on the app you're in, the time of day, your location, your Wi-Fi network, Received SMS or Calls, the currently playing song and many other (130+) states and events!
Check out how easy it is to create an automation: https://www.youtube.com/watch?v=s6EAbLW5WSk

Actions
350+ actions allow you to truly customize your phone like never before! Send SMS, create notifications, change almost any system setting like Wifi Tether, Dark Mode, Always On Display, change any volume, control Do Not Disturb, open apps, file manipulation, control music playback, get your location... you get the idea. If you can think of it, Tasker can probably do it for you!
Note: root is NOT (I repeat NOT) required for majority of the functions. However, a few of the actions (like the Airplane Mode action and the Mobile Data action on some devices) require root. This is because of Android security policies that developers cannot work around.

Other Triggers
Manually trigger your actions via launcher shortcuts, quick setting tiles, widgets, long-pressing volume buttons, media buttons (like the ones on your BT headsets or headphones), Bixby button, Navigation Bar, Notificaitons and more!

Join - Remote Tasker
Adding Join (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.join) to the mix will even allow you to trigger tasks from another Android device or PC!

Scenes
Design your own UI and use it to display any info you want or trigger any task!

App Creation
Create your own standalone apps to share or sell with the Tasker App Factory : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.appfactory

Developer Friendly
Many 3rd party developers already allow you to perform actions in their apps and listen to their events/states through Tasker!
Check out some of them: https://tasker.joaoapps.com/pluginlist.html
You can also call most of the Web APIs from Tasker with the powerful HTTP Auth and HTTP Request actions! Check out an example Video of HTTP Auth and Request: https://youtu.be/yAt2D1XmgUI.

7 day trial - one time payment to unlock
Get it here: https://tasker.joaoapps.com/download.html


Useful Links
Privacy Policy: https://tasker.joaoapps.com/privacy.html
Starter Guides: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Pre-made projects: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Tasker Community: https://www.reddit.com/r/tasker/

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments so please use the "Report Issue To Developer" option in the app > Menu to do so.

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality
⚙Ingen repetitive oppgaver for deg, la Android-enheten din håndtere det! ⚙ Total automatisering, fra innstillinger til SMS.

Her er bare noen av tingene du kan gjøre med Tasker. Dens virkelige kraft er fleksibiliteten til å kombinere sammenhenger og oppgaver slik du vil: https://tasker.joaoapps.com/exampleuses.html

Automasjoner
Gjør telefonen din til en ekte smart telefon! Hvorfor huske å endre volumet hver dag når du drar hjemmefra når telefonen din kan gjøre det for deg?
Automatiser ting basert på appen du er i , tid på dagen , posisjonen , Wi-Fi-nettverket ditt , mottatt SMS eller samtaler , den sangen som spilles for øyeblikket og mange andre (130+) stater og hendelser!
Sjekk ut hvor enkelt det er å lage en automatisering: https://www.youtube.com/watch?v=s6EAbLW5WSk

Handlinger
Med 350+ handlinger kan du virkelig tilpasse telefonen din som aldri før! Send SMS, opprett varsler, endre nesten hvilken som helst systeminnstilling som Wifi Tether, Dark Mode, Always On Display, endre hvilket som helst volum, kontroll Ikke forstyrr, åpne apper, filmanipulering, kontroll musikkavspilling, få din plassering ... du får idé. Hvis du kan tenke på det, kan Tasker sannsynligvis gjøre det for deg!
Merk: root er IKKE (jeg gjentar IKKE) nødvendig for de fleste funksjonene. Imidlertid krever noen av handlingene (som flymodus-handlingen og mobildata-handlingen på noen enheter) root. Dette er på grunn av Android-sikkerhetsretningslinjer som utviklere ikke kan omgå.

Andre utløsere
Utløs handlingene dine manuelt via lanseringssnarveier, hurtiginnstillingsfliser, widgets, langvarige volumknapper, medieknapper (som de på BT-hodetelefonene eller hodetelefonene dine), Bixby-knappen, navigasjonsfeltet, varsler og mer!

Bli med - Remote Tasker
Hvis du legger til Join (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.join) til miksen, kan du til og med utløse oppgaver fra en annen Android-enhet eller PC!

Scener
Design ditt eget brukergrensesnitt og bruk det til å vise all informasjon du ønsker eller utløse en oppgave!

Appoppretting
Lag dine egne frittstående apper for å dele eller selge med Tasker App Factory: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.appfactory

Utviklervennlig
Mange tredjepartsutviklere lar deg allerede utføre handlinger i appene sine og lytte til deres arrangementer / stater gjennom Tasker!
Sjekk ut noen av dem: https://tasker.joaoapps.com/pluginlist.html
Du kan også ringe de fleste av web-API-ene fra Tasker med de kraftige HTTP Auth og HTTP Request handlingene! Sjekk ut et eksempel på en video av HTTP Auth and Request: https://youtu.be/yAt2D1XmgUI.

7-dagers prøveversjon - engangsbetaling for å låse opp
Få det her: https://tasker.joaoapps.com/download.html


Nyttige lenker
Personvernregler: https://tasker.joaoapps.com/privacy.html
Startguider: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Ferdige prosjekter: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Offisielt støtteforum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Tasker-fellesskapet: https://www.reddit.com/r/tasker/

Det er ikke mulig å fikse rapporterte problemer via Play Store-kommentarer, så bruk alternativet "Rapporter problem til utvikler" i appen> Meny for å gjøre det.

Merk : Tasker bruker BIND_DEVICE_ADMIN-tillatelsen for å gi System Lock-funksjonaliteten
Finn ut mer
Skjul
4,5
50 478 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

More/Comment: https://redd.it/pruba1
- Fixed bug with "Get Location v2" action where sometimes it would error out with"Location was disabled" error
- Added user-supplied names (when available) to Bluetooth Device selection lists
- Return user-suplied name (alias) when getting BT devices in"Bluetooth Info" action
- Made "Simple Match/Regex" action affect project/profile/task variables if appropriate
- Fixed App Selection screen bug with Material You where outline for selected apps was not visible
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
22. september 2021
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Tillatelser
Levert av
joaomgcd
Utvikler
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2021 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.