Tasker

44 157
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, QS Tiles, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Pre-made projects: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

**** Actions By Category ****

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

**** States ****

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

**** Events ****

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Total automatisering, Fra Innstillinger til SMS.

* Utløser: App, Tid, Dag, Sted, Hard / Soft State, Event, Snarvei, QS Fliser, Widget, Timer, Plugins
* Handlinger: 200 + innebygd, plugin-støtte
* Oppgaver: sløyfer, variabler, forhold
* Scener: designe dine egne skjermoverlegg
* App Creation: Lag dine egne frittstående apps for å dele eller selge! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Forberedte prosjekter: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Offisielt supportforum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Fellesskap fullt av folk som er villige til å hjelpe: https://www.reddit.com/r/tasker/
Spørsmål, problemer: Se Meny / Info / Støtte i app

Det er ikke mulig å fikse problemer rapportert via Play Store-kommentarer ...

**** Handlinger etter kategori ****

[ikke alle handlinger tilgjengelige på alle enheter]

* ALERT: Flash, Notify LED / Lyd / Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed / WithTaskIcons / Navn, Fakkel, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Kalender Innlegg, Gå Hjem, Drep App, Last App, Åpne Kart (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Alarm / Ring / DTMF / Media / Notif. / Ringetone / Systemvolum, Haptisk tilbakemelding, Mikrofon, Meldingspuls, Varsling (<4.1) / Ringervibrate (<4.2 eller rot), Lydløs modus, Høyttalertelefon, Lyd Effekter veksle
* DIALOG: 28 Systeminnstillinger-dialoger
* DISPLAY: Automatisk lysstyrke, Lukk systemdialoger, Keyguard, Keyguard Mønster, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotasjon, Angi bakgrunnsbilde, Hold på, Statuslinje (utvide / kollapse), systemlås
* FIL: Bla gjennom filer, Katalog Opprett / Slett / Flytt, Filkopi / Slett / Flytt / Åpne, Skriv til fil, Les linje, Les avsnitt, Zip / Unzip File
* INPUT: Knapp, Dpad (bare rot), Type (kun rot), Inndatametode, Soft Keyboard (Vis)
* MEDIA: Media Button Events (grip), Media Player Control, Musikkfil / Dir, Play / Forward / Back / Stopp, Photo / Series / TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringetone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Handlingsintensjon, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 eller Cyanogen / submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Søk etter, Sett utklippstavlen, Reboot bare), Angi CPU (kun rot) Angi tidszone
* NETTVERK: Flymodus (<4.1 eller rot), Autosync, BT, BT ID, Komponere e-post, Bla URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobildata (på / av), Mobildata 2G / 3G (kun cyanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Koble fra / Reassociate / Koble til igjen, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* TELEFON: Anrop, Anropslogg, Anropslogg / Viderekobling / Tilbakestill, Skriv MMS / SMS, Kontakter, Avslutt samtale, Radio, Send SMS, Send data SMS, Stille ringer, Ta samtale
* TASKER: Endre ikon sett, Hvis, Slutt Hvis, Gå til handling, Utfør oppgave, Profil veksle, Spørsmål handling, Sett Widget Ikon, Angi Widget Etikett, Stopp, Vent, Vent til
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Des, Query, Randomize, Split, Bli med, Liste
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

**** stater ****

Flyplastmodus, BT-tilkoblet, Kalenderoppføring, Dokkingstasjon, Hodetelefonuttak, Innkommende anrop, Tastaturutgang, Lysnivå, Medieknapp, Ubesvart anrop, Mobilt nettverk, Enhetsorientering, Strøm, Ulike sensorer, Signalstyrke, ulest tekst, Variabel verdi, Wifi Nettverk, Wifi i nærheten

**** Arrangementer ****

Vekkerklokke / Ferdig, Datoinnstilling, Tid / Dato, Tidssone, Display: Av / På / Låst, Fil Lukket / Slettet / Modifisert / Flyttet / Åpnet / Endret Egenskaper, Kamera / Søkeknapp Langt trykk, Kortmontert / fjernet / Unmounted, Gesture, Ubesvart anrop, Telefonendringer, Mottatt tekst, SMS Send suksess / Feil, Batteri endret / Full / Lav / Overoppheting, Enhetsstart, Enhetsavstenging, Lagring Lav, Endring av lokalitet, Ny / fjernet / oppdatert pakke, Bakgrunn endret , Knapp Gadget Clicked, Nytt vindu, Varsling, Varsling Klikk, Zoom Klikk, Variabel Cleared / Set, K9 E-post mottatt, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Merk: Tasker bruker BIND_DEVICE_ADMIN-tillatelsen for å gi systemlåsfunksjonaliteten.
Finn ut mer
Skjul
4,6
44 157 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Comment: http://bit.ly/tasker5_6
Video: http://youtu.be/OZGkajMlsjc
Full changes: http://bit.ly/tasker5_6_changelog
- New Google Drive actions: Download, List, Trash, Sign In
- Google Drive Upload now allows full folder upload
- Beginner Mode is gone.
- Restart Tasker monitor after changing Reliable Alarms preference
- Descriptions export with 4 leading spaces instead of tabs so they can easily be shared in forums like Reddit
- Fixed Operation not permitted bug in App Factory on some devices
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Familiebiblioteket
Kvalifisert. Finn ut mer
Oppdatert
25. oktober 2018
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
1 000 000+
Gjeldende versjon
Varierer med enheten
Krever Android
Varierer med enheten
Egnethet
Tillatelser
Levert av
joaomgcd
Utvikler
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.