Tasker

Dla wszystkich
44 642
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, QS Tiles, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: https://tasker.joaoapps.com/dl
Starter Guides: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Pre-made projects: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

**** Actions By Category ****

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

**** States ****

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

**** Events ****

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Całkowita automatyzacja, od ustawień do SMS.

* Wyzwalacze: aplikacja, czas, dzień, lokalizacja, stan twardy / miękki, zdarzenie, skrót, płytki QS, widżet, zegar, wtyczki
* Akcje: ponad 200 wbudowanych wtyczek
* Zadania: pętle, zmienne, warunki
* Sceny: zaprojektuj własne nakładki ekranu
* Tworzenie aplikacji: twórz własne samodzielne aplikacje do udostępniania lub sprzedaży! (Android 2.3+)

Próba: https://tasker.joaoapps.com/dl
Przewodniki dla początkujących: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Gotowe projekty: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Oficjalne forum pomocy technicznej: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Społeczność pełna osób chętnych do pomocy: https://www.reddit.com/r/tasker/
Zapytania, problemy: patrz Menu / Informacje / Wsparcie w aplikacji

Nie można naprawić problemów zgłaszanych za pośrednictwem komentarzy Play Store ...

**** Działania według kategorii ****

[nie wszystkie akcje dostępne na wszystkich urządzeniach]

* ALERT: Flash, Powiadom LED / Dźwięk / Wibracje, Anuluj powiadomienie, Czas wyskakujący / Zaskakujące / Nazwy, Latarka, Wibracje, Wzorzec wibracji
* APP: Wstaw kalendarz, Przejdź do domu, Kill App, Załaduj aplikację, Otwórz mapę (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Alarm / Połączenie / DTMF / Media / Not. / Dzwonek / Głośność systemu, Przełączanie sprzężenia zwrotnego, Wyciszenie mikrofonu, Impuls powiadomienia, Powiadomienie (<4,1) / Wibracja dzwonka (<4,2 lub root), Tryb cichy, Zestaw głośnomówiący, Dźwięk Przełączanie efektów
* DIALOG: 28 Okna dialogowe ustawień systemu
* WYŚWIETLACZ: Automatyczna jasność, Zamknij okna systemowe, Blokada klawiatury, Wzór blokady klawiatury, Jasność wyświetlacza, Limit czasu wyłączenia wyświetlacza, Obrót wyświetlacza, Ustaw tapetę, Pozostań na, Pasek stanu (rozwiń / zwiń), Blokada systemu
* PLIK: Przeglądaj pliki, Utwórz katalog / Usuń / Przenieś, Kopiuj plik / Usuń / Przenieś / Otwórz, Zapisz do pliku, Czytaj linię, Czytaj akapit, Zip / Rozpakuj plik
* WEJŚCIE: Przycisk, Dpad (tylko root), Typ (tylko root), Wybór metody wprowadzania, Miękka klawiatura (pokaż)
* MEDIA: Zdarzenia przycisku multimediów (przechwytywanie), sterowanie odtwarzaczem multimedialnym, plik muzyczny / katalog, odtwarzanie / przewijanie do przodu / zatrzymywanie, zdjęcia / serie / zestawy czasowe, nagrywanie dźwięku, nagrywanie zatrzymania audio, dzwonek, karta skanowania
* MISC: (Broadcast) Intencja akcji, zamiar komponentu, Get Location, status GPS (<2.3 lub Cyanogen / submod), skrypt Run (ASE), Say, Say To File, Shut Up, Search, Set Clipboard, Reboot (root tylko), Ustaw CPU (tylko root) Ustaw strefę czasową
* SIEĆ: Tryb samolotowy (<4.1 lub root), Autosync, BT, BT ID, Utwórz e-mail, Przeglądaj URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (wł. / Wył.), Mobile Data 2G / 3G (tylko Cyanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect / Reassociate / Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* TELEFON: Zadzwoń, Rejestr połączeń, Blok połączeń / Przekierowanie / Przywróć, Utwórz MMS / SMS, Kontakty, Zakończ połączenie, Radio, Wyślij SMS, Wyślij dane SMS, Cisza dzwonek, Odbierz połączenie
* TASKER: Zmień zestaw ikon, jeśli, zakończ jeśli, przejdź do akcji, wykonaj zadanie, przełącz profil, zapytaj o działanie, ustaw ikonę widżetu, ustaw etykietę widżetu, zatrzymaj, czekaj, czekaj do
* ZMIENNE: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

**** Stany ****

Tryb samolotowy, połączenie BT, wpis do kalendarza, zadokowany, podłączony zestaw słuchawkowy, połączenie przychodzące, wyjście klawiatury, poziom światła, przycisk multimedialny, nieodebrane połączenie, sieć komórkowa, orientacja urządzenia, zasilanie, różne czujniki, siła sygnału, nieprzeczytany tekst, zmienna wartość, Wi-Fi Sieć, Wifi w pobliżu

**** Wydarzenia ****

Budzik / Gotowe, Ustawianie daty, Ustawianie godziny / daty, Ustawianie strefy czasowej, Wyświetlanie: Wyłączone / Włączone / Odblokowane, Plik zamknięty / Usunięty / Zmodyfikowany / Przeniesiony / Otwarty / Atrybuty zmienione, Kamera / przycisk wyszukiwania Długie naciśnięcie, Karta zamontowana / Usunięta / Niezamontowany, Gest, Nieodebrane połączenie, Zmiany w telefonie, Odebrany tekst, SMS Wyślij sukces / niepowodzenie, Zmiana baterii / Pełna / Niska / Przegrzanie, Rozruch urządzenia, Wyłączenie urządzenia, Niski poziom pamięci, Zmiana ustawień regionalnych, Nowy / Usunięty / zaktualizowany pakiet, Zmiana tapety , Kliknięty przycisk gadżetu, Nowe okno, Powiadomienie, Kliknięcie powiadomienia, Kliknięcie powiększenia, Wyczyszczona zmienna / Zestaw, Odebrany e-mail K9, Delikatny alarm, Zegar Kaloer, OpenWatch, Reddit Powiadom, Screebl, Widget Locker

Uwaga: Tasker używa uprawnienia BIND_DEVICE_ADMIN, aby zapewnić funkcjonalność blokady systemu.
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 44 642
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Comment: https://www.reddit.com/r/tasker/comments/co43o0
- Added ability for States to be much more easily implemented making life easier for the developer
- Added option to select SIM card in Call action
- Fixed Bluetooth Near conditions fully blocking the Tasker monitor in some situations
- Fixed running Javascripts where local variables have \r characters in them
- When outputting local variables from actions, if a value of that variable is empty, clear the corresponding value
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
12 sierpnia 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
joaomgcd
Deweloper
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.