Tasker

Dla wszystkich
44 025
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Pre-made projects: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Total Automation, Od ustawień do SMS.

* Wyzwalacze: aplikacja, godzina, dzień, lokalizacja, stan twardy / miękki, wydarzenie, skrót, widżet, minutnik, wtyczki
* Akcje: 200+ wbudowane, obsługa wtyczek
* Zadania: pętle, zmienne, warunki
* Sceny: zaprojektuj własne nakładki na ekranie
* Tworzenie aplikacji: twórz własne samodzielne aplikacje do udostępniania lub sprzedaży! (Android 2.3+)

Wersja próbna: http://tasker.dinglisch.net/dl
Przewodniki dla początkujących: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Wstępnie wykonane projekty: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Oficjalne forum pomocy technicznej: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Społeczność pełna osób chętnych do pomocy: https://www.reddit.com/r/tasker/
Zapytania, problemy: zobacz Menu / Informacje / Pomoc techniczna w aplikacji

Nie można naprawić problemów zgłaszanych przez komentarze do Sklepu Play ...

****** Działania według kategorii ******

[nie wszystkie akcje dostępne na wszystkich urządzeniach]

* ALERT: Flash, Powiadom LED / Dźwięk / Wibracja, Anuluj powiadomienie, Popup Timed / ZTaskIcons / Nazwy, Latarka, Wibracja, Wzór wibracji
* Aplikacja: Wstawianie kalendarza, Idź do domu, Kill App, Wczytaj aplikację, Otwórz mapę (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Alarm / Połączenie / DTMF / Media / Notif. / Dzwonek / Głośność systemu, Przełącznik sprzężenia zwrotnego dotyku, Wycisz mikrofon, Powiadamianie, Powiadomienie (<4.1) / Dzwonek wibruje (<4.2 lub root), Tryb cichy, Zestaw głośnomówiący, Dźwięk Przełączanie efektów
* DIALOG: 28 okien dialogowych ustawień systemu
* WYŚWIETLACZ: Automatyczna jasność, Zamknij okna dialogowe systemu, Blokada klawiatury, Wzór blokady klawiatury, Jasność wyświetlacza, Limit czasu wyświetlania, Obrót wyświetlacza, Ustaw tapetę, Pozostań na bieżąco, Pasek stanu (rozwiń / zwiń), Blokada systemu
* FILE: Przeglądaj pliki, katalog Utwórz / Usuń / Przenieś, Kopiuj plik / Usuń / Przenieś / Otwórz, Zapisz do pliku, Czytaj wiersz, Czytaj akapit, Rozpakuj / Rozpakuj plik
* INPUT: Button, Dpad (tylko root), Type (tylko root), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Zdarzenia przycisków multimediów (chwyt), sterowanie odtwarzaczem multimedialnym, plik muzyczny / katalog, odtwarzanie / przesuwanie / powrót / zatrzymanie, zdjęcie / seria / programy czasowe, nagrywanie dźwięku, nagrywanie dźwięku Zatrzymanie, dzwonek, skanowanie
* MISC: (transmisja) Intencja działania, zamiar komponentu, uzyskanie lokalizacji, status GPS (<2,3 lub cyjanogen / podtlenek), uruchomienie skryptu (ASE), powiedzenie, powiedzenie do pliku, zamknięcie, wyszukiwanie, ustawienie schowka, ponowne uruchomienie (root only), Set CPU (tylko root) Ustaw strefę czasową
* NETWORK: Tryb samolotowy (<4.1 lub root), Autosync, BT, BT ID, e-mail do komponowania, przeglądanie URL, HTTP GET, HTTP POST, dane mobilne (wł. / Wył.), Mobile Data 2G / 3G (tylko cyjanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect / Reassociate / Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* TELEFON: połączenie, rejestr połączeń, blokowanie połączeń / przekierowanie / przywracanie, tworzenie wiadomości MMS / SMS, kontakty, zakończenie połączenia, radio, wysyłanie wiadomości SMS, wysyłanie wiadomości SMS, wyciszanie dzwonka, połączenie
* TASKER: Zmień zestaw ikon, Jeśli, Koniec If, Przejdź do akcji, Wykonaj zadanie, Przełącz profil, Działanie zapytania, Ustaw ikonę widżetu, Ustaw etykietę widgetu, Zatrzymaj, Czekaj, Czekaj Do
* ZMIENNE: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* STRONA 3RD: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, łagodny alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

****** Państwa ******

Tryb samolotowy, Połączenie BT, Wejście do kalendarza, Zadokowany, Podłączony zestaw słuchawkowy, Połączenie przychodzące, Keyboard Out, Poziom światła, Przycisk multimediów, Połączenie nieodebrane, Sieć komórkowa, Orientacja urządzenia, Moc, Różne czujniki, Siła sygnału, Nieprzeczytane wiadomości tekstowe, Zmienna wartość, Wi-Fi Sieć, Wifi Blisko

****** Wydarzenia ******

Budzik / Gotowe, Ustawione daty, Ustawiony czas / datę, Strefa czasowa Ustaw, Wyświetlanie: Wyłączone / Włączone / Odblokowane, Plik zamknięty / Usunięte / Zmodyfikowane / Przeniesione / Otwarte / Atrybuty zmienione, Przycisk aparatu / wyszukiwania Długie naciśnięcie, Karta zamontowana / usunięta / Niezmontowany, Gest, Nieodebrane połączenie, Zmiany w telefonie, Odebrany SMS, Wysyłanie powodzenia / Niepowodzenia, Bateria zmieniona / Pełna / Niska / Przegrzanie, Rozruch urządzenia, Przerwa w pracy, Niska przechowalnia, Zmienione ustawienia regionalne, Nowy / usunięty / Zaktualizowany pakiet, Tapeta zmieniła się , Kliknięcie przycisku gadżet, nowe okno, powiadomienie, kliknięcie powiadomień, kliknięcie powiększenia, wyczyszczenie / ustawienie zmiennej, otrzymanie wiadomości e-mail z K9, łagodny alarm, zegar Kaloera, przeglądarkę OpenWatch, powiadomienie o usłudze Reddit, Screebl, blokowanie widżetów

Uwaga: Tasker używa uprawnień BIND_DEVICE_ADMIN w celu zapewnienia funkcjonalności blokady systemu.
Więcej informacji
Zwiń
4,6
Łącznie: 44 025
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Comment: http://bit.ly/tasker5_6
Video: http://youtu.be/OZGkajMlsjc
Full changes: http://bit.ly/tasker5_6_changelog
- New Google Drive actions: Download, List, Trash, Sign In
- Google Drive Upload now allows full folder upload
- Beginner Mode is gone.
- Restart Tasker monitor after changing Reliable Alarms preference
- Descriptions export with 4 leading spaces instead of tabs so they can easily be shared in forums like Reddit
- Fixed Operation not permitted bug in App Factory on some devices
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Biblioteka rodzinna
Można udostępniać. Więcej informacji
Zaktualizowano
25 października 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
1 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
joaomgcd
Deweloper
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.