Tasker

Pre všetkých
45 159
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, QS Tiles, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: https://tasker.joaoapps.com/dl
Starter Guides: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Pre-made projects: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

**** Actions By Category ****

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

**** States ****

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

**** Events ****

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Úplná automatizácia, Z nastavení do SMS.

* Spúšťače: App, čas, deň, umiestnenie, pevný / mäkký stav, udalosť, skratka, QS dlaždice, miniaplikácie, časovače, pluginy
* Akcie: 200+ vstavaná podpora pluginu
* Úlohy: slučky, premenné, podmienky
* Scény: navrhnite si vlastné prekrytia obrazovky
* Tvorba aplikácií: vytvorte si vlastné samostatné aplikácie na zdieľanie alebo predaj! (Android 2.3+)

Skúšobná verzia: https://tasker.joaoapps.com/dl
Príručky pre začiatočníkov: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Pre-made projekty: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Oficiálne fórum podpory: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Komunita plná ľudí ochotných pomôcť: https://www.reddit.com/r/tasker/
Otázky, problémy: pozrite ponuku Menu / Info / Support v aplikácii

Nie je možné opraviť problémy nahlásené prostredníctvom komentárov v Obchode Play ...

**** Akcie podľa kategórie ****

[nie všetky akcie sú dostupné vo všetkých zariadeniach]

* ALERT: Flash, Upozorniť LED / Zvuk / Vibrovať, Zrušiť notifikáciu, časovač vyskakovacích okien / WithTaskIcons / Mená, Torch, Vibrovať, Vibrovať vzor
* APP: Vložiť kalendár, ísť domov, zabiť aplikáciu, načítať aplikáciu, otvoriť mapu (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Alarm / Volanie / DTMF / Médiá / Notif. / Zvonenie / Hlasitosť systému, Prepínanie hmatovej spätnej väzby, Stlmenie mikrofónu, Pulz hlásenia, Oznámenie (<4.1) / Vibrácie zvonenia (<4.2 alebo koreň), Tichý režim, Hlasný odposluch, Zvuk Prepínanie efektov
* DIALOG: 28 Dialógové okno Nastavenia systému
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (rozbalenie / zbalenie), System Lock
* FILE: Prehľadávať súbory, adresár Vytvoriť / Odstrániť / Presunúť, Kopírovať súbor / Odstrániť / Presunúť / Otvoriť, Zapísať do súboru, Čítať riadok, Čítať odsek, Zip / rozbaliť súbor
* INPUT: Tlačidlo, Dpad (len root), Typ (len root), Výber metódy vstupu, Soft klávesnica (zobraziť)
* MEDIA: Udalosti mediálnych tlačidiel (grab), ovládanie prehrávača médií, hudobný súbor / adresár, prehrávanie / vpred / späť / stop, foto / séria / časové rady, záznam zvuku, nahrávanie zvuku, zvonenie, skenovanie karty
* MISC: (Vysielanie) Akčný zámer, úmysel komponentu, získať polohu, stav GPS (<2.3 alebo Cyanogen / submod), Skript (ASE), povedať, povedať do súboru, vypnúť, vyhľadať, nastaviť schránku, reštartovať (root len), Nastavte CPU (len root) Set Timezone
* SIEŤ: Režim Lietadlo (<4.1 alebo root), Autosync, BT, BT ID, Zostavenie e-mailu, Prehliadanie URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobilné dáta (zapnuté / vypnuté), Mobilné dáta 2G / 3G (iba Cyanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect / Reassociate / Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Volanie, Zoznam hovorov, Blokovanie hovorov / Presmerovanie / Vrátenie, Vytvorenie MMS / SMS, Kontakty, Ukončenie hovoru, Rádio, Odoslanie SMS, Odoslanie dátovej SMS, Ticho zvonenia, Zavolať
* TASKER: Zmeniť sadu ikon, ak, ak je koniec, prejsť na akciu, vykonať úlohu, prepnúť profil, aktivovať dopyt, nastaviť ikonu miniaplikácie, nastaviť menovku widgetu, zastaviť, čakať, čakať, kým nebude
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Toggle, Jemný alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

**** Štáty ****

Režim v lietadle, pripojenie BT, záznam v kalendári, ukotvené, pripojené slúchadlá, prichádzajúci hovor, výstup z klávesnice, úroveň svetla, tlačidlo médií, zmeškaný hovor, mobilná sieť, orientácia zariadenia, napájanie, rôzne snímače, sila signálu, neprečítaný text, premenná hodnota, Wifi Sieť, Wifi v blízkosti

**** Diania ****

Budík / Hotovo, Nastavenie dátumu, Nastavenie času / dátumu, Časové pásmo, Zobrazenie: Vypnuté / Zapnuté / Odomknuté, Súbor zatvorený / odstránený / Modifikovaný / Presunutý / Otvorený / Atribúty zmenené, Tlačidlo fotoaparátu / vyhľadávania Dlhé stlačenie, Karta pripojená / Odobratá / Unmounted, gesto, zmeškaný hovor, zmeny telefónu, prijatý text, SMS Odoslať úspech / zlyhanie, batéria zmenená / plná / nízka / prehriatie, zavádzanie zariadenia, vypnutie zariadenia, nízke úložisko, zmenené umiestnenie, zmenené / novo / odstránené / aktualizovaný balík, zmenená tapeta , Kliknutie gadget tlačidla, nové okno, upozornenie, kliknutie na kliknutie, kliknutie zoomom, premenlivé vymazanie / nastavenie, prijímanie e-mailov K9, jemný alarm, hodiny Kaloer, OpenWatch, upozornenie Reddit, Screebl, Widget Locker

Poznámka: Tasker používa oprávnenie BIND_DEVICE_ADMIN, aby poskytol funkciu Zámok systému.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,3
Celkove 45 159
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

Comment: https://www.reddit.com/r/tasker/comments/co43o0
- Added ability for States to be much more easily implemented making life easier for the developer
- Added option to select SIM card in Call action
- Fixed Bluetooth Near conditions fully blocking the Tasker monitor in some situations
- Fixed running Javascripts where local variables have \r characters in them
- When outputting local variables from actions, if a value of that variable is empty, clear the corresponding value
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Rodinná mediatéka
Môže sa zdieľať. Ďalšie informácie
Aktualizované
12. augusta 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
1 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
joaomgcd
Vývojár
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.