Tasker

Ingen åldersgräns
48 122
Med en Google Play Pass-prenumeration kan du använda den här appen utan kostnad och många andra utan annonser och köp i appen. Testa gratis i 1 månad.
Läs mer
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

⚙No repetitive tasks for you, let your Android device handle it!⚙ Total Automation, From Settings to SMS.

Here are only some of the things you could do with Tasker. Its real power is the flexibility to combine contexts and tasks however you wish: https://tasker.joaoapps.com/exampleuses.html

Automations
Make your phone a true smart phone! Why remember to change the volume every day when you leave home when your phone can do it for you?
Automate stuff based on the app you're in, the time of day, your location, your Wi-Fi network, Received SMS or Calls, the currently playing song and many other (130+) states and events!
Check out how easy it is to create an automation: https://www.youtube.com/watch?v=s6EAbLW5WSk

Actions
350+ actions allow you to truly customize your phone like never before! Send SMS, create notifications, change almost any system setting like Wifi Tether, Dark Mode, Always On Display, change any volume, control Do Not Disturb, open apps, file manipulation, control music playback, get your location... you get the idea. If you can think of it, Tasker can probably do it for you!
Note: root is NOT (I repeat NOT) required for majority of the functions. However, a few of the actions (like the Airplane Mode action and the Mobile Data action on some devices) require root. This is because of Android security policies that developers cannot work around.

Other Triggers
Manually trigger your actions via launcher shortcuts, quick setting tiles, widgets, long-pressing volume buttons, media buttons (like the ones on your BT headsets or headphones), Bixby button, Navigation Bar, Notificaitons and more!

Join - Remote Tasker
Adding Join (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.join) to the mix will even allow you to trigger tasks from another Android device or PC!

Scenes
Design your own UI and use it to display any info you want or trigger any task!

App Creation
Create your own standalone apps to share or sell with the Tasker App Factory (https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.appfactory)!

Developer Friendly
Many 3rd party developers already allow you to perform actions in their apps and listen to their events/states through Tasker!
Check out some of them: https://tasker.joaoapps.com/pluginlist.html.
You can also call most of the Web APIs from Tasker with the powerful HTTP Auth and HTTP Request actions! Check out an example https://youtu.be/yAt2D1XmgUI.

7 day trial - one time payment to unlock
Get it here: https://tasker.joaoapps.com/download.html


Useful Links
Privacy Policy: https://tasker.joaoapps.com/privacy.html
Starter Guides: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Pre-made projects: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forumhttps://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Tasker Community: https://www.reddit.com/r/tasker/

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments so please use the "Report Issue To Developer" option in the app > Menu to do so.

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality
⚙Ingen repetitiva uppgifter åt dig, låt din Android-enhet hantera det! ⚙ Total automatisering, från inställningar till SMS.

Här är bara några saker du kan göra med Tasker. Dess verkliga kraft är flexibiliteten att kombinera sammanhang och uppgifter hur du än vill: https://tasker.joaoapps.com/exampleuses.html

Automations
Gör din telefon till en riktig smart telefon! Varför kom ihåg att ändra volymen varje dag när du lämnar hemmet när din telefon kan göra det åt dig?
Automatisera saker baserat på appen du är i , tid på dagen , din plats , ditt Wi-Fi-nätverk , Mottagna SMS eller samtal , den låt som spelas för närvarande och många andra (130+) tillstånd och händelser!
Kolla hur enkelt det är att skapa en automatisering:
https://www.youtube.com/watch?v=s6EAbLW5WSk

Åtgärder
Med 350+ åtgärder kan du verkligen anpassa din telefon som aldrig förr! Skicka SMS, skapa meddelanden, ändra nästan vilken systeminställning som Wifi Tether, Dark Mode, Always On Display, ändra vilken volym som helst, kontrollera Stör ej, öppna appar, filmanipulation, kontrollera musikuppspelning, få din plats ... du får aning. Om du kan tänka på det kan Tasker förmodligen göra det åt dig!
Obs! root krävs INTE (jag upprepar INTE) för majoriteten av funktionerna. Men några av åtgärderna (som flygplansläget och mobildataåtgärden på vissa enheter) kräver root. Detta beror på Android-säkerhetspolicyer som utvecklare inte kan kringgå.

Andra utlösare
Manuellt utlösa dina åtgärder via startgenvägar, snabbinställningsrutor, widgets, långvariga volymknappar, medieknappar (som de på dina BT-headset eller hörlurar), Bixby-knapp, navigeringsfält, meddelanden och mer!

Gå med - Remote Tasker
Lägga till Gå med (
https://play.google.com/store/apps/details?id = com.joaomgcd.join ) till mixen låter dig till och med utlösa uppgifter från en annan Android-enhet eller PC!

Scener
Designa ditt eget användargränssnitt och använd det för att visa all information du vill ha eller utlösa någon uppgift!

Appskapande
Skapa dina egna fristående appar för att dela eller sälja med Tasker App Factory ( https: / /play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.appfactory )!

Utvecklarvänligt
Många utvecklare från tredje part tillåter dig redan att utföra åtgärder i sina appar och lyssna på deras händelser / tillstånd genom Tasker!
Kolla in några av dem: https://tasker.joaoapps.com/pluginlist.html .
Du kan också ringa till de flesta webb-API: er från Tasker med de kraftfulla åtgärderna HTTP Auth och HTTP Request! Kolla in ett exempel https://youtu.be/yAt2D1XmgUI .

7 dagars provperiod - en engångsbetalning för att låsa upp
Hämta det här: https://tasker.joaoapps.com/download.html


Användbara länkar
Sekretesspolicy: https://tasker.joaoapps.com/privacy.html
Startguider: https://tasker.joaoapps.com/guides.html
Färdiga projekt: https://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Officiellt supportforum https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Tasker-community: https://www.reddit.com/r/tasker/

Det är inte möjligt att åtgärda problem som rapporterats via Play Store-kommentarer, så använd alternativet "Rapportera problem till utvecklare" i appen> Meny för att göra det.

Obs : Tasker använder BIND_DEVICE_ADMIN-behörigheten för att tillhandahålla systemlåsfunktionen
Läs mer
Komprimera
4,4
48 122 totalt
5
4
3
2
1
Läser in …

Nyheter

Release video: https://bit.ly/tasker5_11_video
Comment: https://bit.ly/tasker5_11_comment
- Call Screening: react to calls before they start ringing
- Pick Input dialog: show multiple types of dialogs in your tasks like files, dates, apps and more!
- Easy Imports with Project/Profile/Task variables
- Settings Panels (Volume, Connectivity and more)
- Set multiple variables in one action
And much more! Check out the video for details!
Läs mer
Komprimera

Mer information

Familjens bibliotek
Innehållet kan delas. Läs mer
Uppdaterad
12 januari 2021
Storlek
Beror på enheten
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
joaomgcd
Utvecklare
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2021 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.