Tasker

Ingen åldersgräns
43 463
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Pre-made projects: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Totalautomatisering, Från Inställningar till SMS.

* Utlösare: App, Tid, Dag, Plats, Hård / Mjuk Stat, Händelse, Genväg, Widget, Timer, Plugins
* Åtgärder: 200 + inbyggd, plugin support
* Uppgifter: loopar, variabler, förhållanden
* Scenes: designa dina egna skärmöverlagringar
* App Creation: skapa egna fristående appar att dela eller sälja! (Android 2.3+)

Försök: http://tasker.dinglisch.net/dl
Startguider: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Förberedda projekt: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Gemenskapen full av människor som är villiga att hjälpa: https://www.reddit.com/r/tasker/
Frågor, problem: se Meny / Info / Support i app

Det går inte att fixa problem som rapporterats via Play Store-kommentarer ...

****** Åtgärder efter kategori ******

[inte alla åtgärder tillgängliga på alla enheter]

* VARNING: Blixt, Meddela LED / Ljud / Vibrera, Avbryt Meddelande, Popup Timed / WithTaskIcons / Namn, Fackla, Vibrera, Vibrera Mönster
* APP: Kalender Infoga, Gå Hem, Döda App, Ladda App, Öppna Karta (/ StreetView / Nav)
* AUDIO: Larm / Ring / DTMF / Media / Notif. / Ringsignal / Systemvolym, Haptisk återkoppling, Mikrofon, Meddelandepuls, Meddelande (<4.1) / Ringervibrate (<4,2 eller rot), Tyst läge, Högtalartelefon, Ljud Effekter växlar
* DIALOG: 28 Systeminställningsdialoger
* DISPLAY: Automatisk ljusstyrka, Stäng systemdialogar, Tangentbord, Keyguardmönster, Skärmens ljusstyrka, Skärmavstängning, Displayrotation, Ställ in bakgrundsbild, Stanna på, Statusfält (expandera / kollapsa), Systemlås
* FIL: Bläddra bland filer, katalog Skapa / Radera / Flytta, Fil Kopiera / Radera / Flytta / Öppna, Skriv till fil, Läs rad, Läs avsnitt, Zip / Unzip-fil
* INPUT: Knapp, Dpad (endast rot), Typ (endast rot), Inmatningsmetod Välj, Mjukt tangentbord (visa)
* Media: Media Button Events (grip), Media Player Control, Musikfil / Dir, Spela upp / Framåt / Tillbaka / Stopp, Foto / Serie / TimeSeries, Spela in ljud, Spela in ljudstopp, Ringtone, Skanna kort
* MISC: (Broadcast) Åtgärdsintentiv, Komponentintentent, Få plats, GPS-status (<2.3 eller Cyanogen / submod), Kör (ASE) -skript, Säg, Säg till fil, Stäng, Sök efter, Ange Urklipp, Starta om bara), Ställ in CPU (endast rot) Ange tidszon
* Nätverk: Flygplansläge (<4.1 eller root), Autosync, BT, BT ID, Komponera e-post, Bläddra till URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobildata (på / av), Mobildata 2G / 3G (endast cyanogen), USB Tether, WiFi Växla, Wifi Koppla / Reassociate / Återanslut, Wifi Sova, Wifi Tether, Wimax Växla
* TELEFON: Samtal, Samtalslogg, Samtalsklocka / Vidarekoppla / Återgå, Komponera MMS / SMS, Kontakter, Avsluta samtal, Radera, Skicka SMS, Sänd data SMS, Stäng ringsignal, Ta samtal
* TASKER: Ändra ikonuppsättning, Om, Sluta om, Gå till handling, Utför uppgift, Profilväxla, Fråga åtgärd, Ange widget-ikon, Ange widget-etikett, Stopp, Vänta, Vänta tills
* VARIABLES: Set, Rensa, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data / Växla, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup +, TeslaLED, WidgetLocker

****** Stater ******

Airplane-läge, BT-anslutning, Kalenderinmatning, Dockad, Headset ansluten, Inkommande samtal, Tangentbord Ut, Ljusnivå, Mediaknapp, Missat samtal, Mobilt nätverk, Enhetsorientering, Ström, Olika sensorer, Signalstyrka, Oläst text, Variabelt värde, Wifi Nätverk, WiFi nära

****** Evenemang ******

Väckarklocka / Klar, Datumuppsättning, Tid / Datumsättning, Tidszon, Display: Av / På / Olåst, Fil stängt / borttaget / Modifierat / Flyttat / Öppet / Ändrade attribut, Kamera / Sökknapp Långt tryck, Kortmonterat / borttaget / Unmounted, Gesture, Missed Call, Telefonändringar, Mottagad text, SMS Skicka framgång / Fel, Batteriet ändrat / Full / Låg / Överhettning, Enhetsstart, Avstängning av enhet, Lagring låg, Ändrad språk, Ny / borttagen / uppdaterad paket, Bakgrund Ändrad , Knapp Gadget Clicked, Nytt fönster, Meddelande, Meddelande Clicked, Zoom Klicka, Variabel Cleared / Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Meddela, Screebl, Widget Locker

Obs! Tasker använder BIND_DEVICE_ADMIN-behörigheten för att tillhandahålla systemlåsfunktionen.
Läs mer

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
43 463 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Release Video: http://youtu.be/VXD6a_LgBaQ
Comment: http://bit.ly/tasker5_5
- Super easy importing makes Tasker usable by everyone
- TaskerNet: a place to share and import pre-made projects
- Google Drive Upload File and Data Backup
- Custom Setting Event and State: monitor changes in any system settings
- New Actions: Data Backup, Display Size, NFC, Status Bar Icons, Force Rotation, Ping, Ask Permissions
- Multi-SIM support for SMS Sending
- Full changelog: http://bit.ly/tasker5_5_changelog
Läs mer

Mer information

Familjens bibliotek
Innehållet kan delas. Läs mer
Uppdaterad
11 oktober 2018
Storlek
Beror på enheten
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
joaomgcd
Utvecklare
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2018 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.