Tasker

Tüm yaşlar
44.019
Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

Total Automation, From Settings to SMS.

* Triggers: App, Time, Day, Location, Hard/Soft State, Event, Shortcut, Widget, Timer, Plugins
* Actions: 200+ built-in, plugin support
* Tasks: loops, variables, conditions
* Scenes: design your own screen overlays
* App Creation: create your own standalone apps to share or sell! (Android 2.3+)

Trial: http://tasker.dinglisch.net/dl
Starter Guides: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Pre-made projects: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Official Support Forum: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Community full of people willing to help: https://www.reddit.com/r/tasker/
Queries, Problems: see Menu / Info / Support in-app

It's not possible to fix problems reported via Play Store Comments...

****** Actions By Category ******

[not all actions available on all devices]

* ALERT: Flash, Notify LED/Sound/Vibrate, Cancel Notification, Popup Timed/WithTaskIcons/Names, Torch, Vibrate, Vibrate Pattern
* APP: Calendar Insert, Go Home, Kill App, Load App, Open Map (/StreetView/Nav)
* AUDIO: Alarm/Call/DTMF/Media/Notif./Ringer/System Volume, Haptic Feedback Toggle, Mic Mute, Notification Pulse, Notification(<4.1)/Ringer Vibrate (<4.2 or root), Silent Mode, Speakerphone, Sound Effects toggle
* DIALOG: 28 System Settings dialogs
* DISPLAY: Auto-Brightness, Close System Dialogs, Keyguard, Keyguard Pattern, Display Brightness, Display Off Timeout, Display Rotation, Set Wallpaper, Stay On, Status Bar (expand/collapse), System Lock
* FILE: Browse Files, Directory Create/Delete/Move, File Copy/Delete/Move/Open, Write To File, Read Line, Read Paragraph, Zip/Unzip File
* INPUT: Button, Dpad (root only), Type (root only), Input Method Select, Soft Keyboard (show)
* MEDIA: Media Button Events (grab), Media Player Control, Music File/Dir, Play/Forward/Back/Stop, Photo/Series/TimeSeries, Record Audio, Record Audio Stop, Ringtone, Scan Card
* MISC: (Broadcast) Action Intent, Component Intent, Get Location, GPS Status (<2.3 or Cyanogen/submod), Run (ASE) Script, Say, Say To File, Shut Up, Search For, Set Clipboard, Reboot (root only), Set CPU (root only) Set Timezone
* NETWORK: Airplane Mode (<4.1 or root), Autosync, BT, BT ID, Compose Email, Browse URL, HTTP GET, HTTP POST, Mobile Data (on/off), Mobile Data 2G/3G (Cyanogen only), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Disconnect/Reassociate/Reconnect, Wifi Sleep, Wifi Tether, Wimax Toggle
* PHONE: Call, Call Log, Call Block/Divert/Revert, Compose MMS/SMS, Contacts, End Call, Radio, Send SMS, Send Data SMS, Silence Ringer, Take Call
* TASKER: Change Icon Set, If, End If, Goto Action, Perform Task, Profile Toggle, Query Action, Set Widget Icon, Set Widget Label, Stop, Wait, Wait Until
* VARIABLES: Set, Clear, Inc, Dec, Query, Randomize, Split, Join, List
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Data/Toggle, Gentle Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Backup+, TeslaLED, WidgetLocker

****** States ******

Airplane Mode, BT Connected, Calendar Entry, Docked, Headset Plugged, Incoming Call, Keyboard Out, Light Level, Media Button, Missed Call, Mobile Network, Device Orientation, Power, Various Sensors, Signal Strength, Unread Text, Variable Value, Wifi Network, Wifi Near

****** Events ******

Alarm Clock/Done, Date Set, Time/Date Set, Timezone Set, Display: Off/On/Unlocked, File Closed/Deleted/Modified/Moved/Opened/Attributes Changed, Camera/Search Button Long-Press, Card Mounted/Removed/Unmounted, Gesture,Missed Call, Phone Changes, Received Text, SMS Send Success/Failure, Battery Changed/Full/Low/Overheating, Device Boot, Device Shutdown, Storage Low, Locale Changed, New/Removed/Updated Package, Wallpaper Changed, Button Gadget Clicked, New Window, Notification, Notification Clicked, Zoom Click, Variable Cleared/Set, K9 Email Received, Gentle Alarm, Kaloer Clock, OpenWatch, Reddit Notify, Screebl, Widget Locker

Note: Tasker uses the BIND_DEVICE_ADMIN permission in order to provide the System Lock functionality.
Toplam Otomasyon, Ayarlar'dan SMS'e.

* Tetikleyiciler: Uygulama, Zaman, Gün, Yer, Sert / Yumuşak Durum, Olay, Kısayol, Widget, Zamanlayıcı, Eklentiler
* Eylemler: 200+ yerleşik, eklenti desteği
* Görevler: döngüler, değişkenler, koşullar
* Sahneler: kendi ekran katmanlarınızı tasarlayın
* Uygulama Oluşturma: paylaşmak veya satmak için kendi bağımsız uygulamalarınızı oluşturun! (Android 2.3+)

Deneme: http://tasker.dinglisch.net/dl
Başlangıç ​​Kılavuzları: http://tasker.dinglisch.net/guides.html
Önceden yapılmış projeler: http://forum.joaoapps.com/index.php?resources/
Resmi Destek Forumu: https://groups.google.com/forum/#!forum/tasker
Yardım etmek isteyen insanlarla dolu topluluk: https://www.reddit.com/r/tasker/
Sorgular, Sorunlar: Uygulama içi Menü / Bilgi / Destek bölümüne bakın

Play Store Yorumlar ile bildirilen sorunları düzeltmek mümkün değil ...

****** Kategoriye Göre Eylemler ******

[tüm cihazlarda mevcut tüm işlemler]

* UYARI: Flaş, Bildirimi LED / Ses / Titreşim, İptal Bildirimi, Açılır Zamanlanmış / WithTaskIcons / İsimler, Torç, Titreşim, Titreşim Deseni
* APP: Takvim Ekleme, Eve Git, Uygulamayı Öldür, Yük Uygula, Açık Harita (/ StreetView / Nav)
* SES: Alarm / Çağrı / DTMF / Ortam / Not /. / Zil / Sistem Hacmi, Dokunuş Geri Besleme Geçiş, Mikrofon Sessiz, Bildirim Darbesi, Bildirim (<4.1) / Zil Titreşim (<4.2 veya kök), Sessiz Mod, Hoparlör, Ses Efektler geçiş
* DIALOG: 28 Sistem Ayarları diyalogları
* EKRAN: Otomatik Parlaklık, Sistem Diyaloglarını Kapat, Tuş Kilidi, Tuş Koruma Kalıbı, Ekran Parlaklığı, Ekran Kapatma Zaman Aşımı, Ekran Döndürme, Duvar Kağıdını Ayarla, Beklemede, Durum Çubuğu (genişlet / daralt), Sistem Kilidi
* DOSYA: Dosyalara Göz Atma, Dizin Oluşturma / Silme / Taşıma, Dosya Kopyalama / Silme / Taşıma / Açma, Dosyaya Yazma, Okuma Satırı, Paragrafı Okumak, Zip / Unzip Dosyası
* INPUT: Düğme, Dpad (sadece root), Tür (sadece root), Giriş Yöntemi Seç, Yumuşak Klavye (show)
* MEDYA: Medya Düğmesi Olayları (yakalama), Medya Oynatıcı Kontrolü, Müzik Dosyası / Dir, Oynat / İleri / Geri / Dur, Fotoğraf / Seri / ZamanSerisi, Ses Kaydetme, Ses Kaydı, Zil sesi, Tarama Kartı
* MISC: (Yayın) Eylem Niyeti, Bileşen Niyeti, Get Konum, GPS Durumu (<2.3 veya Cyanogen / submod), Çalıştır (ASE) Komut Dosyası, Say, Dosyaya Söyleyin, Kes sesini, Ara, Panoyu Ayarla, Yeniden Başlat (root) sadece), Set CPU (sadece root) Set Timezone
* AĞ: Uçak Modu (<4.1 veya kök), Autosync, BT, BT Kimliği, E-posta Oluştur, URL'ye Göz At, HTTP GET, HTTP POST, Mobil Veri (açık / kapalı), Mobil Veri 2G / 3G (yalnızca Cyanogen), USB Tether, WiFi Toggle, Wifi Bağlantısını Kes / Yeniden İlişkilendir / Yeniden Bağla, Wifi Uyku, Wifi Bağla, Wimax Toggle
* TELEFON: Çağrı, Çağrı Günlüğü, Çağrı Engelleme / Yönlendirme / Geri Alma, MMS / SMS Oluşturma, Kişiler, Son Çağrı, Radyo, SMS Gönderin, Veri SMS Gönderin, Zil Sesi, Çağrı Al
* TASKER: Simge Kümesini Değiştir, Varsa, Sona Git, Eylem Yap, Görev Yap, Profil Değiştirme, Sorgulama Eylemi, Widget Simgesini Ayarla, Widget Etiketini Ayarla, Dur, Bekle, Bekle
* DEĞİŞKENLER: Set, Temizle, Inc, Aralık, Sorgu, Rastgele, Bölünmüş, Katılın, Liste
* 3RD PARTY: Android Notifier, Astrid, BeyondPod, JuiceDefender Veri / Geçiş, Nazik Alarm, NewsRob, OfficeTalk, SleepBot, SMS Yedekleme +, TeslaLED, WidgetLocker

****** Devletleri ******

Uçak Modu, BT Bağlantılı, Takvim Girişi, Takılı, Kulaklık Takılı, Gelen Çağrı, Klavye Çıkışı, Işık Seviyesi, Medya Düğmesi, Cevapsız Arama, Mobil Şebeke, Cihaz Yönlendirme, Güç, Çeşitli Sensörler, Sinyal Gücü, Okunmamış Metin, Değişken Değer, Kablosuz Ağ, Yakın Wifi

****** Olaylar ******

Alarm Saati / Bitti, Tarih Ayarı, Saat / Tarih Ayarı, Saat Dilimi Ayarı, Gösterge: Kapalı / Açık / Kilit Açık, Dosya Kapalı / Silindi / Değiştirilmiş / Taşındı / Açıldı / Öznitelikleri Değiştirildi, Kamera / Arama Butonu Uzun Basış, Kart Takılı / Çıkarıldı / Unmounted, Hareket, Cevapsız Arama, Telefon Değişiklikleri, Alınan Metin, SMS Gönder Başarı / Başarısızlık, Pil Değişimi / Tam / Düşük / Aşırı Isınma, Cihaz Önyüklemesi, Cihaz Kapatma, Depolama Düşük, Yerel Ayar Değiştirildi, Yeni / Kaldırılan / Güncellenen Paket, Duvar Kağıdı Değişti , Düğme Gadget Tıklandı, Yeni Pencere, Bildirim, Bildirim Tıklandı, Yakınlaştır Tıklama, Değişken Silme / Ayarlama, K9 E-postası Alındı, Nazik Alarm, Kaloer Saat, OpenWatch, Reddit Bildir, Screebl, Widget Locker

Not: Tasker, Sistem Kilidi işlevini sağlamak için BIND_DEVICE_ADMIN iznini kullanır.
Devamı
Daralt
4,6
Toplam 44.019
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

Comment: http://bit.ly/tasker5_6
Video: http://youtu.be/OZGkajMlsjc
Full changes: http://bit.ly/tasker5_6_changelog
- New Google Drive actions: Download, List, Trash, Sign In
- Google Drive Upload now allows full folder upload
- Beginner Mode is gone.
- Restart Tasker monitor after changing Reliable Alarms preference
- Descriptions export with 4 leading spaces instead of tabs so they can easily be shared in forums like Reddit
- Fixed Operation not permitted bug in App Factory on some devices
Devamı
Daralt

Ek Bilgi

Aile Kitaplığı
Güncellendi
25 Ekim 2018
Boyut
Cihaza göre değişir
Yükleme sayısı
1.000.000+
Mevcut Sürüm
Cihaza göre değişir
Gereken Android sürümü
Cihaza göre değişir
İçerik Derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Sunan:
joaomgcd
Geliştirici
Rua Elias Garcia n17 4A 2700-310 Amadora Portugal
©2019 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.