MyJABLOTRON

Dla wszystkich
1 938
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

The MyJABLOTRON application is designed for owners and users of Jablotron alarm systems. It allows you to monitor and control your Jablotron alarm system remotely from your phone.

With the application you'll be able to control your Jablotron 100, OASIS, AZOR, GD-04K or ATHOS alarm systems and view the Logbook of supported devices such as tracking units or car alarms.

With our application you'll be able to:
- See all of your Jablotron systems under one account
- ARM/DISARM the whole system or selected sections
- Switch ON / Switch OFF programmable outputs in your system
- Check the current status and event history of the system
- Set up notifications (arming, disarming, alarms, pictures and more) for selected contacts using SMS, EMAIL or PUSH notification
- Share your alarm system with your family, friends or colleagues
- Changing the user code
- Blocking a device
- View graphs of installed thermometers or pulse meters
- Browse images from your devices
- View the position of your cars
- Use complete fleet management (driver, car, fuel purchases and history of your routes)
- Landscape mode for photos

Before you can use this application and control your alarm system via MyJABLOTRON, the system must be registered to the Jablotron Cloud service.
You may register by yourself at www.myjablotron.com or contact any Jablotron certified service partner. Once the registration is finished you will receive your account information using the email address provided during the process. This will allow you to control your alarm system via the jablonet.net website as well as using this application.

A note to our users: For your convenience and security, while it is being used the application needs to check the status of your alarm system frequently (when the application is running in the foreground). This may affect the battery life of your phone.
Aplikacja MyJABLOTRON jest przeznaczony dla właścicieli i użytkowników systemów alarmowych Jablotron. To pozwala na monitorowanie i kontrolę systemu alarmowego Jablotron zdalnie z telefonu.

Dzięki aplikacji będziesz w stanie kontrolować swoje Jablotron 100, OAZA, Azor, GD-04K lub Athos systemów alarmowych i przeglądać LOGBOOKA obsługiwanych urządzeń takich jak jednostki śledzenia lub alarmów samochodowych.

Dzięki naszej aplikacji będziesz w stanie:
- Zobacz wszystkich systemów Jablotron na jednym koncie
- Uzbrojenie / rozbrojenie całego systemu lub wybranych odcinków
- Włącz / wyłącz programowalne wyjścia w systemie
- Sprawdź aktualny stan i historię zdarzeń systemu
- utworzenie powiadomień (uzbrojenie, rozbrojenie, alarmy, zdjęć i więcej) dla wybranych kontaktów za pomocą wiadomości SMS, e-mail lub powiadomienia PUSH
- Podziel się system alarmowy z rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami
- Zmiana kodu użytkownika
- Blokowanie urządzenia
- Zobacz wykresy zainstalowanych liczników impulsowych lub termometrów
- Przeglądaj obrazy z urządzeniami
- Zobacz położenie swoich samochodach
- Użyj kompleksowe zarządzanie flotą (kierowca, samochód, zakup paliwa i historię swoich tras)
- Tryb krajobrazu dla zdjęć

Aby można było korzystać z tej aplikacji i sterowanie systemem alarmowym poprzez MyJABLOTRON, system musi być zarejestrowany w usłudze Jablotron chmurze.
Możesz zarejestrować się pod adresem www.myjablotron.com lub kontaktując się z certyfikowanym partnerem serwisowym Jablotron. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz dane konta przy użyciu adresu e-mail podanego podczas procesu. Pozwoli to na kontrolowanie systemu alarmowego za pośrednictwem strony internetowej jablonet.net jak również za pomocą tej aplikacji.

Uwaga dla użytkowników: Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa, podczas gdy jest ona używana aplikacja musi regularnie kontrolować stan swojego systemu alarmowego (jeżeli aplikacja jest uruchomiona na pierwszym planie). Może to mieć wpływ na żywotność baterii w telefonie.
Więcej informacji
Zwiń
3,3
Łącznie: 1 938
5
4
3
2
1
Ładuję…

Nowości

Thanks for using MyJABLOTRON. Let's try a new update with some features.
- support for other types of biometric login (face, cornea) for supported phones
- improved behavior and new functionality within the MySERVICES module
- redesign of the main list of services and other design across the entire application
- automatic font size change based on phone settings
- a few other minor fixes and improvements
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 października 2020
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
JABLOTRON
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.