MyJABLOTRON

Pre všetkých
1 989
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

The MyJABLOTRON application is designed for owners and users of Jablotron alarm systems. It allows you to monitor and control your Jablotron alarm system remotely from your phone.

With the application you'll be able to control your Jablotron 100, OASIS, AZOR, GD-04K or ATHOS alarm systems and view the Logbook of supported devices such as tracking units or car alarms.

With our application you'll be able to:
- See all of your Jablotron systems under one account
- ARM/DISARM the whole system or selected sections
- Switch ON / Switch OFF programmable outputs in your system
- Check the current status and event history of the system
- Set up notifications (arming, disarming, alarms, pictures and more) for selected contacts using SMS, EMAIL or PUSH notification
- Share your alarm system with your family, friends or colleagues
- Changing the user code
- Blocking a device
- View graphs of installed thermometers or pulse meters
- Browse images from your devices
- View the position of your cars
- Use complete fleet management (driver, car, fuel purchases and history of your routes)
- Landscape mode for photos

Before you can use this application and control your alarm system via MyJABLOTRON, the system must be registered to the Jablotron Cloud service.
You may register by yourself at www.myjablotron.com or contact any Jablotron certified service partner. Once the registration is finished you will receive your account information using the email address provided during the process. This will allow you to control your alarm system via the jablonet.net website as well as using this application.

A note to our users: For your convenience and security, while it is being used the application needs to check the status of your alarm system frequently (when the application is running in the foreground). This may affect the battery life of your phone.
Aplikácia MyJABLOTRON je určená pre vlastníkov a užívateľov zabezpečovacích systémov Jablotron. To vám umožní monitorovať a ovládať váš zabezpečovací systém Jablotron na diaľku zo svojho telefónu.

S aplikáciou budete môcť ovládať svoje Jablotron 100, OASIS, Azor, Gd-04K alebo Athos poplašné systémy a pozrieť knihe jázd podporovaných zariadení ako sú sledovacie jednotky alebo autoalarmov.

S našou aplikáciu, ktorú budete môcť:
- Pozrite sa na všetky vaše systémov Jablotron pod jedným účtom
- Aktiváciu / deaktiváciu celý systém alebo vybrané úseky
- Zapnutie / vypnutie programovateľné výstupy vo vašom systéme
- Skontrolujte aktuálny stav a históriu organizovanie podujatí systému
- Nastaviť upozornenie (zapnutie, vypnutie, poplachy, obrázky a viac) u vybraných kontaktov pomocou SMS, email alebo oznámenie PUSH
- Podeľte sa o svoje zabezpečovací systém s rodinou, priateľmi alebo kolegami
- Zmena užívateľského kódu
- Blokovacie zariadenie
- Zobrazenie grafov z inštalovaných teplomerov alebo pulzné metrov
- Prezrite si obrázky z vašich zariadení
- Zobrazenie pozíciu svojich vozidiel
- Použite kompletnú správu vozového parku (vodič, auto, nákupy pohonných hmôt a históriu svojich ciest)
- Režim Príroda pre fotografie

Ako budete môcť používať túto aplikáciu a ovládať zabezpečovací systém z MyJABLOTRON, musí byť systém zaregistrovaný k službe Jablotron Cloud.
Môžete registrovať sami na www.myjablotron.com alebo sa obrátiť na ktorúkoľvek Jablotron certifikovaným servisným partnerom. Akonáhle je registrácia dokončená, budete dostávať informácie o účte pomocou e-mailovú adresu uvedenú v priebehu celého procesu. To vám umožní ovládať zabezpečovací systém prostredníctvom internetových stránok jablonet.net rovnako ako používanie tejto aplikácie.

Poznámka pre našich užívateľov: Pre vaše pohodlie a bezpečnosť, pričom je používaný aplikácia potrebuje skontrolovať stav vášho zabezpečovacieho systému často (ak je aplikácia spustená v popredí). To môže mať vplyv na životnosť batérie telefónu.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,3
Celkove 1 989
5
4
3
2
1
Načítava sa…

Novinky

Thanks for using MyJABLOTRON. Let's try a new update with some features.
- improved behavior and new functionality within the MySERVICES module
- application optimization to increase stability​​​​​​​
- a few other minor fixes and improvements
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
30. novembra 2020
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
100 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
JABLOTRON
©2021 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.