Android Calendar Việt
(247)

Reviews

What's New
3/12/2011 : Sửa hiển thị layout lịch tháng, hiển thị nội dung các sự kiện trên một dòng.
28/11/2011 : Fix bug lỗi khi chạm nhanh vào màn hình lúc đang hiển thị lịch tháng
19/10/2013 : Cập nhật thêm danh ngôn và sửa lỗi hiển thị các sự kiện bị trùng.

Similar

More from developer