Knight of Heaven: Finding Light RPG

Všichni od 10 let
60
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Knight of Heaven: Finding Light is a tribute to the classics - relive the era of 8bit dungeon crawling, monster slaying and treasure looting! Features:

-Grayscale pixel graphics and 8bit audio SFX
-Classic turn-based RPG gameplay
-Hundreds of weapons to loot, monsters to slay, and many bosses to overcome and dungeons to explore!
-Make a party of four from six heroes, craft potions and elixirs and gain spells and techniques from equipment and spell orbs
-Three difficulty modes for casual players and RPG veterans
-Offline game play with no ads or in-app purchases

Story:

As monsters and miasma poured forth from the Black Tower, heroes Mari and Abbie climbed the tower and defeated its master, the wizard Morgoth. Two years later, Abbie vanished. At the same time, a towering spire emerged, stretching from the ocean’s depths to beyond the sky. "Heaven's Door", as some called it, caused the oceans to flood, submerging cities, kingdoms and even entire continents.

Finding Light follows the tale of Mari and her quest to find her beloved partner Abbie and solve the mystery of Heaven's Door. Joined by the wise cleric Keller, the former knight Stray and Malady the witch, Mari must travel beyond the sky, through the ocean's depths and under deep underground dungeons to find the entrance to Heaven's Door and find her partner before the world succumbs to darkness.

Knight of Heaven is a stand-alone game and part of the Knights of Ambrose Saga, which includes Knight Bewitched, The Black Dungeon, and Knight Eternal. A miniguide is available on the game's webpage at http://jkgames.net.

--

*DEVICE REQUIREMENTS*

Modern mid-to-high-end devices with over 2GB RAM and CPU over 1.7GHz are recommended. Low-end, older and cheap devices may experience poor performance and be unable to play.

Finding Light is currently available in English. For support, bugs and suggestions, feel free to email me at Jkweath@gmail.com.
Knight of Heaven: Finding Light je poctou klasikům - znovu prožijte období 8bitového prolétání žaláře, zabíjení monster a rabování pokladů! Funkce:

-Grayscale pixel graphics and 8bit audio SFX
- Klasická tahová RPG hra
- Stovky zbraní na kořist, monstra k zabití a mnoho šéfů k překonání a sklepení k prozkoumání!
-Vytvořte párty ze šesti hrdinů, lektvarů lektvarů a elixírů a získejte kouzla a techniky ze zařízení a kouzelných koulí
- Tři režimy obtížnosti pro příležitostné hráče a veterány RPG
-Offline hra bez reklam a nákupů v aplikaci

Příběh:

Když se z Černé věže vylévaly příšery a miasma, vyšplhali se na věž hrdinové Mari a Abbie a porazili svého pána, čaroděje Morgotha. O dva roky později Abbie zmizela. Současně se objevila tyčící se věž, která se táhla od oceánských hlubin až za oblohu. „Nebeské dveře“, jak někteří říkali, způsobily zatopení oceánů, ponoření měst, království a dokonce i celého kontinentu.

Hledání světla následuje příběh Mari a její snahy najít svého milovaného partnera Abbieho a vyřešit záhadu Nebeských dveří. Mari, připojená moudrým duchovním Kellerem, bývalým rytířem Strayem a Malady čarodějnicí, musí cestovat za oblohu, do hlubin oceánu a pod hlubokými podzemními sklepeními, aby našla vchod do Nebeských dveří a našla svého partnera před tím, než svět podlehne temnotě.

Knight of Heaven je samostatná hra a součást rytířů Ambrose Saga, mezi které patří Knight Bewitched, The Black Dungeon a Knight Eternal. Miniguide je k dispozici na webové stránce hry na adrese http://jkgames.net.

-

* POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ *

Doporučujeme moderní zařízení střední až vyšší třídy s více než 2 GB RAM a CPU nad 1,7 GHz. Nízká, starší a levná zařízení mohou mít nízký výkon a nemohou hrát.

Finding Light je aktuálně k dispozici v angličtině. Pro podporu, chyby a návrhy, neváhejte mi poslat e-mail na Jkweath@gmail.com.
Další informace
Sbalit
4,6
Celkem 60
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

-Added a button to hide on-screen controls
If you have any issues with the controls or other suggestions, email me anytime at Jkweath@gmail.com.
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
12. prosince 2019
Velikost
61M
Instalace
500+
Aktuální verze
1.5
Vyžaduje Android
4.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni od 10 let
Násilí ve fantastickém prostředí
Od vývojáře
Joshua Keith
Vývojář
1822 13th St Tell City, IN 47586
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.