Ayakkabı
(3)

Reviews

What's New
* En Yakın Ayakabıcı listesinde iken ekran aşağı çekilerek verilerin güncellemesi sağlanmıştır.
* Haritada gör ekranında, haritanın kaydırılarak incelenen bölgedeki Ayakabıcıların gösterilmesi sağlanmıştır.

Similar