OpenVPN Connect – Fast & Safe SSL VPN Client

158 469
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

WHAT IS OPENVPN CONNECT?

OpenVPN Connect is the official VPN application for Android developed by OpenVPN, Inc. It is a universal client serving the full suite of OpenVPN products:

⇨ Private Tunnel – hosted product for individuals
⇨ Access Server – server solution for businesses
⇨ OpenVPN Compatible Server – solution for self-hosted servers

Most of the commercial VPNs on the market actually use OpenVPN as the core protocol of their service. OpenVPN Connect is the only VPN client that is created, developed, and maintained by OpenVPN Inc. itself!

Whether you want to set up VPN for a large office, protect your home Wi-Fi, connect via a public internet hotspot, unblock geo-restricted websites via proxy, or use your mobile device on the road, OpenVPN Connect uses cutting-edge technology to ensure your privacy and safety.

OpenVPN Connect works seamlessly across all devices, no matter the complexity of your organization or your bandwidth.

Connect your world securely! For Private Tunnel, we offer a 7-day FREE trial for all new accounts!


WHY OPENVPN CONNECT?

► Most Trusted VPN on the Market
The only official VPN client created and maintained by OpenVPN Inc., used by over 50 million individuals and businesses worldwide

► Fast & Secure Connection
Top enterprise-grade traffic encryption to keep your Internet access fast, safe and secure, and block online threats when connecting via Wi-Fi and hotspots

► Easy Remote Network Access
Easily set up and configure remote access for your organization to ensure full security and privacy when accessing resources from home or while traveling

► Private Connection from Anywhere
Connect to our vpn servers around the world and keep your IP address anonymous.

► Unlimited Data, No Ads
OpenVPN Connect has no ads, ever. There is no throttling, ensuring fast connection with unlimited bandwidth for all accounts

► 24/7 Support
We offer 24/7 email support, live web chat support and ticketing support to resolve any question you might have in the shortest time possible

► Free Trial for 7 Days
Private Tunnel comes with a free 7-day free trial with no obligation to buy – simply register and start enjoying private and secure Internet access for free


HOW TO USE OPENVPN CONNECT?

You will need an existing OpenVPN Compatible Server, Access Server, or Private Tunnel subscription, depending on the service you want to use:

► You are an individual customer ⇨ Click on “Private Tunnel”. Enter your credentials. If you do not have a subscription yet, sign up for a 7-day free trial!

► Your administrator gave you a hostname & username/password ⇨ Click on “Access Server”. Enter your hostname as well as username and password and enjoy full connection security!

► Your administrator gave you an ovpn profile ⇨ Click on “OVPN Profile”. Import the ovpn file and enjoy full connection security!


FEATURES
✓ Creates VPN tunnels encrypted with top enterprise-grade encryption ciphers. Data sent through the tunnel is 100% secure
✓ Connect to your office network resources from anywhere, configure and manage access rules and connection properties across your office
✓ Encrypt traffic over public Wi-Fi and hotspots, protect connection against hackers and sniffers
✓ Unblock geo-restricted websites via vpn – connect to one of our vpn servers around the world and retain full anonymity


WHO ARE WE?

OpenVPN Inc. is the industry leader in SSL VPN technologies and a trusted name in cyber security. Our award-winning open source VPN protocol has emerged to establish itself as a de-facto standard in the open source networking space. OpenVPN has been protecting identities and data while providing anonymity to internet users for over 15 years, allowing both individuals and organizations to establish and manage fast and secure VPN connections.
CO JE OpenVPN CONNECT?

OpenVPN Connect je oficiální aplikace VPN pro Android vyvinutý OpenVPN, Inc. Jedná se o univerzální klient podávat celou škálu produktů OpenVPN:

⇨ Private Tunnel - hostil produkt pro jednotlivce
⇨ Access Server - serverové řešení pro podniky
⇨ OpenVPN Compatible Server - řešení pro self-hostované servery

Většina komerčních VPN na trhu skutečně používat OpenVPN jako základní protokol o jejich služby. OpenVPN Connect je jediná VPN klient, který je vytvořen, který byl vypracován, a udržuje sama OpenVPN Inc.!

Ať už chcete nastavit VPN pro velké kanceláře, chránit svůj domov Wi-Fi, připojení prostřednictvím veřejného internetu hotspot odblokovat geograficky omezené webové stránky přes proxy server, nebo pomocí mobilního zařízení na cestách, OpenVPN Connect využívá nejmodernější technologie aby vaše soukromí a bezpečnost.

OpenVPN Connect funguje bez problémů ve všech zařízeních, bez ohledu na složitost organizace nebo šířku pásma.

Připojte svůj svět bezpečně! Pro soukromé tunelu, nabízíme 7-denní zkušební verze zdarma pro všechny nové účty!


PROČ OpenVPN CONNECT?

► Most Trusted VPN na trhu
Jediný oficiální klient VPN vytvořil a udržuje OpenVPN Inc., používá více než 50 milionů osob a firem po celém světě

► Fast & Secure Connection
Top podnikové třídy pro provoz šifrování, aby vaše připojení k Internetu rychlé, bezpečné a spolehlivé, a blokují online hrozby při připojení přes Wi-Fi a hotspotů

► Easy Remote Access Network
Snadno nastavit a konfigurovat vzdálený přístup pro vaši organizaci s cílem zajistit plnou bezpečnost a soukromí při přístupu k prostředkům z domova nebo na cestách

► kompletní připojení odkudkoliv
Připojení k našim VPN serverů po celém světě a udržet vaši IP adresu v anonymitě.

► Neomezená data, žádné reklamy
OpenVPN Connect neobsahuje žádné reklamy, nikdy. Neexistuje žádný škrcení, což zajišťuje rychlé spojení s neomezenou šířku pásma pro všechny účty

► 24/7 Support
Nabízíme 24/7 e-mailovou podporu, živou podporu web chat, a jízdenek podporu vyřešit jakýkoliv dotaz můžete mít v co nejkratším čase

► Zkušební verze zdarma po dobu 7 dní
Private Tunnel přichází s volným 7-denní zkušební verze zdarma bez povinnosti nákupu - jednoduše zaregistrovat a začít se těší soukromý a bezpečný přístup k internetu zdarma


JAK SE OpenVPN připojit?

Budete potřebovat existující OpenVPN server kompatibilní, Access Server, nebo Soukromý předplatné tunel, v závislosti na službu, kterou chcete použít:

► Jste individuálních požadavků zákazníka ⇨ Klikněte na „Private tunelu“. Zadání pověření. Pokud nechcete mít předplatné přesto zaregistrovat na 7-denní zkušební verze zdarma!

► Správce vám dal hostname & uživatelské jméno / heslo ⇨ Klikněte na tlačítko „Access Server“. Zadejte svůj hostname, stejně jako uživatelské jméno a heslo a požívat plné zabezpečení spojení!

► Správce vám dal Ovpn profil ⇨ Klikněte na tlačítko „Ovpn profil“. Importovat Ovpn soubor a požívat plné zabezpečení spojení!


FUNKCE
✓ Vytvoří šifrované VPN tunely se špičkovými podnikové třídy šifrovacích kódů. Odesílání dat tunelem je 100% bezpečný
✓ Připojte se ke svým síťovým zdrojům kancelářských odkudkoliv, konfigurovat a spravovat pravidla pro přístup a vlastností připojení ve vaší kanceláři
✓ Šifrování provozu přes veřejné Wi-Fi a hotspotů, chrání připojení před hackery a štěnicemi
✓ odblokovat webové stránky geo-omezen přes VPN - připojení k jednomu z našich VPN serverů po celém světě a udržet plnou anonymitu


KDO JSME?

OpenVPN Inc. je jedničkou v oblasti SSL VPN technologie a důvěryhodné jméno v kybernetické bezpečnosti. Naše oceněné open source VPN protokol se objevil etablovat jako standard de facto v open-source sítí prostoru. OpenVPN byla ochrana identity a dat a zároveň poskytuje anonymitu pro uživatele internetu již více než 15 let, což umožňuje jednotlivcům i organizacím vytvořit a řídit rychlé a bezpečné připojení VPN.
Další informace
Sbalit
4,2
Celkem 158 469
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Changes from 3.0.4 to 3.0.5:
* (hotfix) updated proxy-list bundle to fix "cannot login" issues
* refactor of PT adaptive logic
* added PT cancel login
* changed PT icon
* Removed reconnect when changing timeout
* Bug fixes for UI, logs, shortcuts, timeouts and certificate revoke
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
25. května 2018
Velikost
14M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
3.0.5
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
OpenVPN
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.