OpenVPN Connect – Fast & Safe SSL VPN Client

Κατάλληλο για όλους
157.608
Μετάφραση της περιγραφής στα Ελληνικά (Ελλάδα) χρησιμοποιώντας τη Μετάφραση Google;Μετάφραση της περιγραφής ξανά στα Αγγλικά (Ηνωμένες Πολιτείες)

WHAT IS OPENVPN CONNECT?

OpenVPN Connect is the official VPN application for Android developed by OpenVPN, Inc. It is a universal client serving the full suite of OpenVPN products:

⇨ Private Tunnel – hosted product for individuals
⇨ Access Server – server solution for businesses
⇨ OpenVPN Compatible Server – solution for self-hosted servers

Most of the commercial VPNs on the market actually use OpenVPN as the core protocol of their service. OpenVPN Connect is the only VPN client that is created, developed, and maintained by OpenVPN Inc. itself!

Whether you want to set up VPN for a large office, protect your home Wi-Fi, connect via a public internet hotspot, unblock geo-restricted websites via proxy, or use your mobile device on the road, OpenVPN Connect uses cutting-edge technology to ensure your privacy and safety.

OpenVPN Connect works seamlessly across all devices, no matter the complexity of your organization or your bandwidth.

Connect your world securely! For Private Tunnel, we offer a 7-day FREE trial for all new accounts!


WHY OPENVPN CONNECT?

► Most Trusted VPN on the Market
The only official VPN client created and maintained by OpenVPN Inc., used by over 50 million individuals and businesses worldwide

► Fast & Secure Connection
Top enterprise-grade traffic encryption to keep your Internet access fast, safe and secure, and block online threats when connecting via Wi-Fi and hotspots

► Easy Remote Network Access
Easily set up and configure remote access for your organization to ensure full security and privacy when accessing resources from home or while traveling

► Private Connection from Anywhere
Connect to our vpn servers around the world and keep your IP address anonymous.

► Unlimited Data, No Ads
OpenVPN Connect has no ads, ever. There is no throttling, ensuring fast connection with unlimited bandwidth for all accounts

► 24/7 Support
We offer 24/7 email support, live web chat support and ticketing support to resolve any question you might have in the shortest time possible

► Free Trial for 7 Days
Private Tunnel comes with a free 7-day free trial with no obligation to buy – simply register and start enjoying private and secure Internet access for free


HOW TO USE OPENVPN CONNECT?

You will need an existing OpenVPN Compatible Server, Access Server, or Private Tunnel subscription, depending on the service you want to use:

► You are an individual customer ⇨ Click on “Private Tunnel”. Enter your credentials. If you do not have a subscription yet, sign up for a 7-day free trial!

► Your administrator gave you a hostname & username/password ⇨ Click on “Access Server”. Enter your hostname as well as username and password and enjoy full connection security!

► Your administrator gave you an ovpn profile ⇨ Click on “OVPN Profile”. Import the ovpn file and enjoy full connection security!


FEATURES
✓ Creates VPN tunnels encrypted with top enterprise-grade encryption ciphers. Data sent through the tunnel is 100% secure
✓ Connect to your office network resources from anywhere, configure and manage access rules and connection properties across your office
✓ Encrypt traffic over public Wi-Fi and hotspots, protect connection against hackers and sniffers
✓ Unblock geo-restricted websites via vpn – connect to one of our vpn servers around the world and retain full anonymity


WHO ARE WE?

OpenVPN Inc. is the industry leader in SSL VPN technologies and a trusted name in cyber security. Our award-winning open source VPN protocol has emerged to establish itself as a de-facto standard in the open source networking space. OpenVPN has been protecting identities and data while providing anonymity to internet users for over 15 years, allowing both individuals and organizations to establish and manage fast and secure VPN connections.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ OpenVPN CONNECT;

OpenVPN Connect είναι η επίσημη εφαρμογή VPN για το Android αναπτύχθηκε από OpenVPN, Inc. Είναι μια καθολική πελάτη που εξυπηρετούν την πλήρη γκάμα των προϊόντων OpenVPN:

⇨ Ιδιωτική Τούνελ - φιλοξένησε προϊόντων για ιδιώτες
⇨ διακομιστή πρόσβασης - λύση διακομιστή για τις επιχειρήσεις
⇨ OpenVPN που υποστηρίζονται διακομιστή - λύση για την αυτο-φιλοξενείται servers

Τα περισσότερα από τα εμπορικά VPNs στην αγορά χρησιμοποιούν πραγματικά OpenVPN ως τον πυρήνα του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας τους. OpenVPN Connect είναι η μόνη πελάτη VPN που δημιουργείται, αναπτύσσεται και συντηρείται από την ίδια OpenVPN Inc.!

Είτε θέλετε να ρυθμίσετε VPN για ένα μεγάλο γραφείο, προστατεύει το σπίτι σας Wi-Fi, σύνδεση μέσω ενός δημόσιου hotspot internet, ξεμπλοκάρετε γεω-περιορισμένη ιστοσελίδες μέσω πληρεξουσίου, ή να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή σας στο δρόμο, OpenVPN Connect χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής για να εξασφαλίσει προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια σας.

OpenVPN Connect λειτουργεί άψογα σε όλες τις συσκευές, δεν έχει σημασία η πολυπλοκότητα του οργανισμού σας ή το εύρος ζώνης σας.

Συνδέστε τον κόσμο σας με ασφάλεια! Για Ιδιωτική σήραγγας, προσφέρουμε ένα 7-ημέρες δωρεάν δοκιμή για όλους τους νέους λογαριασμούς!


ΓΙΑΤΙ OpenVPN CONNECT;

► Η μεγαλύτερη VPN στην Αγορά
Η μόνη επίσημη πελάτη VPN δημιουργήθηκε και συντηρείται από OpenVPN Inc., που χρησιμοποιείται από πάνω από 50 εκατομμύρια ιδιώτες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο

► Fast & Secure Connection
κρυπτογράφηση της κυκλοφορίας κορυφαία επιχείρηση-βαθμού για να διατηρήσει την πρόσβασή σας στο Internet γρήγορα, ασφαλή, και να μπλοκάρει online απειλές κατά τη σύνδεση μέσω Wi-Fi και hotspots

► Εύκολη απομακρυσμένης πρόσβασης δικτύου
Εύκολα να δημιουργήσει και να ρυθμίσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση για τον οργανισμό σας για να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά την πρόσβαση σε πόρους από το σπίτι ή ενώ ταξιδεύετε

► ιδιωτική σύνδεση από οπουδήποτε
Συνδεθείτε με διακομιστές VPN μας σε όλο τον κόσμο και να κρατήσει τη διεύθυνση IP σας ανώνυμα.

► Απεριόριστα δεδομένων, χωρίς διαφημίσεις
OpenVPN Connect δεν έχει διαφημίσεις, ποτέ. Δεν υπάρχει στραγγαλισμού, εξασφαλίζοντας γρήγορη σύνδεση με απεριόριστο εύρος ζώνης για όλους τους λογαριασμούς

► Υποστήριξη 24/7
Προσφέρουμε 24/7 υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανή υποστήριξη web chat και έκδοσης εισιτηρίων υποστήριξη για την επίλυση κάθε ερώτηση που μπορεί να έχετε στο συντομότερο δυνατό χρόνο

► Δωρεάν δοκιμή για 7 ημέρες
Ιδιωτική Τούνελ έρχεται με ένα δωρεάν 7 ημέρες δωρεάν δοκιμή χωρίς την υποχρέωση να αγοράσει - απλά εγγραφείτε και να αρχίσετε να απολαμβάνετε ιδιωτικό και ασφαλή πρόσβαση στο Internet δωρεάν


ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ OpenVPN CONNECT;

Θα χρειαστείτε ένα υπάρχον OpenVPN που υποστηρίζονται Server, Access Server, ή την εγγραφή Ιδιωτική σήραγγας, ανάλογα με την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

► Είστε ένας μεμονωμένος πελάτης ⇨ Κάντε κλικ στο «Private Τούνελ». Εισάγετε τα διαπιστευτήριά σας. Εάν δεν έχετε μια συνδρομή ακόμη, εγγραφείτε για ένα 7 μέρες δωρεάν δοκιμή!

► Ο διαχειριστής σας σας έδωσε ένα όνομα και το ψευδώνυμο / κωδικό ⇨ Κάντε κλικ στο «διακομιστή πρόσβασης». Πληκτρολογήστε το όνομα σας, καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να απολαύσετε την πλήρη ασφάλεια σύνδεσης!

► Ο διαχειριστής σας σας έδωσε ένα ovpn προφίλ ⇨ Κάντε κλικ στο «OVPN Προφίλ». Εισαγάγετε το αρχείο ovpn και να απολαύσετε την πλήρη ασφάλεια σύνδεσης!


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
✓ Δημιουργεί σήραγγες VPN κρυπτογραφημένο με κορυφαία ciphers κρυπτογράφησης επιχείρηση-βαθμού. Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της σήραγγας είναι 100% ασφαλής
✓ Σύνδεση με πόρους του δικτύου του γραφείου σας από οπουδήποτε, να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τους κανόνες πρόσβασης και τις ιδιότητες σύνδεσης σε όλη του γραφείου σας
✓ Κρυπτογράφηση κίνησης στα δημόσια Wi-Fi hotspots και, προστατεύει τη σύνδεση από χάκερ και sniffers
✓ Άρση αποκλεισμού γεω-περιορισμένη ιστοσελίδες μέσω VPN - σύνδεση με έναν από τους διακομιστές VPN μας σε όλο τον κόσμο και να διατηρήσει την πλήρη ανωνυμία


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ?

OpenVPN Inc. είναι η κορυφαία εταιρεία του κλάδου στον τομέα των τεχνολογιών SSL VPN και ένα αξιόπιστο όνομα στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο βραβευμένος open source πρωτόκολλο VPN μας έχει προκύψει να καθιερωθεί ως ένα de facto πρότυπο στο χώρο της δικτύωσης ανοιχτού κώδικα. OpenVPN έχει την προστασία των ταυτοτήτων και των δεδομένων, παρέχοντας παράλληλα την ανωνυμία στους χρήστες του Διαδικτύου για πάνω από 15 χρόνια, επιτρέποντας δύο άτομα και οργανισμούς για τη δημιουργία και τη διαχείριση γρήγορες και ασφαλείς συνδέσεις VPN.
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη
4,2
157.608 συνολικά
5
4
3
2
1
Φόρτωση...

Τι νέο υπάρχει

Changes from 3.0.4 to 3.0.5:
* (hotfix) updated proxy-list bundle to fix "cannot login" issues
* refactor of PT adaptive logic
* added PT cancel login
* changed PT icon
* Removed reconnect when changing timeout
* Bug fixes for UI, logs, shortcuts, timeouts and certificate revoke
Διαβάστε περισσότερα
Σύμπτυξη

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημερώθηκε
25 Μαΐου 2018
Μέγεθος
14M
Εγκαταστάσεις
10.000.000+
Τρέχουσα έκδοση
3.0.5
Απαιτεί Android
4.1 και νεότερες εκδόσεις
Αξιολόγηση περιεχομένου
Κατάλληλο για όλους
Προσφέρεται από
OpenVPN
©2019 GoogleΌροι Παροχής Υπηρεσιών ιστότοπουΑπόρρητοΠρογραμματιστέςΚαλλιτέχνεςΣχετικά με την Google|Τοποθεσία: Ηνωμένες ΠολιτείεςΓλώσσα: Ελληνικά
Με την αγορά αυτού του στοιχείου, πραγματοποιείτε συναλλαγή με το Google Payments και αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τη Σημείωση Απορρήτου του Google Payments.