Open Camera

За всички възрасти
159 589
Съдържа реклами
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Обединеното кралство)

Open Camera is a fully featured and completely free Camera app. Features:
* Option to auto-stabilize so your pictures are perfectly level no matter what (see example image).
* Expose your camera's functionality: support for scene modes, color effects, white balance, ISO, exposure compensation/lock, selfie with "screen flash", HD video and more.
* Handy remote controls: timer (with optional voice countdown), auto-repeat mode (with configurable delay).
* Option to take photo remotely by making a noise, or by voice command "cheese".
* Configurable volume keys and user interface.
* Upside-down preview option for use with attachable lenses.
* Overlay a choice of grids and crop guides.
* Optional GPS location tagging (geotagging) of photos and videos; for photos this includes compass direction (GPSImgDirection, GPSImgDirectionRef).
* Apply date and timestamp, location coordinates, and custom text to photos; store date/time and location as video subtitles (.SRT).
* Panorama, including for front camera.
* Support for HDR (with auto-alignment and ghost removal) and Exposure Bracketing.
* Support for Camera2 API: manual controls (with optional focus assist); burst mode; RAW (DNG) files; slow motion video.
* Noise reduction (including low light night mode) and Dynamic range optimisation modes for better quality photos.
* Options for on-screen histogram, zebra stripes, focus peaking.
* Focus bracketing mode.
* Completely free, and no ads in the app (I only run ads on the website). Open Source.

(Some features may not be available on all devices, as they may depend on hardware or camera features, the Android version, etc.)

Website: http://opencamera.org.uk/
Forums: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Source: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Note that it's not possible for me to test Open Camera on every Android device out there, so please test before using Open Camera to photo/video your wedding etc :)

App icon by Adam Lapinski. Open Camera also uses content under third party licences, see http://opencamera.org.uk/#licence
Open Camera е напълно включено и напълно безплатно приложение за камера. Характеристика:
* Възможност за автоматично стабилизиране, така че снимките ви да са перфектно равни, независимо от това (вижте примерното изображение).
* Разкрийте функционалността на вашата камера: поддръжка на режими на сцена, цветни ефекти, баланс на бялото, ISO, компенсация / заключване на експонацията, селфи с „екранна светкавица“, HD видео и други.
* Удобни дистанционни управления: таймер (с опция отброяване на глас), режим на автоматично повторение (с конфигурируемо забавяне).
* Възможност за снимане от разстояние, като издава шум или с гласова команда „сирене“.
* Конфигурируеми клавиши за сила на звука и потребителски интерфейс.
* Опция за предварителен преглед за използване с прикачени лещи.
* Припокриване на избор от решетки и водачи за изрязване.
* Незадължително GPS маркиране на местоположението (геотагментиране) на снимки и видеоклипове; за снимки това включва посоката на компаса (GPSImgDirection, GPSImgDirectionRef).
* Прилагане на дата и часова марка, координати на местоположението и персонализиран текст към снимките; съхранява дата / час и местоположение като видео субтитри (.SRT).
* Панорама, включително за предна камера.
* Поддръжка за HDR (с автоматично подравняване и премахване на призрак) и експониране на Bracketing.
* Поддръжка за Camera2 API: ръчни контроли (с опция за помощ при фокусиране); режим на спукване; RAW (DNG) файлове; видео с бавно движение.
* Намаляване на шума (включително нощен режим при ниска осветеност) и режими за оптимизация на динамичния диапазон за по-качествени снимки.
* Опции за екранна хистограма, зебра ивици, фокус на върха.
* Режим на фокусиране на брекети.
* Напълно безплатно и без реклами в приложението (пускам реклами само в уебсайта). Отворен код.

(Някои функции може да не са налични на всички устройства, тъй като могат да зависят от хардуера или функциите на камерата, версията на Android и т.н.)

Уебсайт: http://opencamera.org.uk/
Форуми: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Източник: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Обърнете внимание, че не е възможно да тествам Open Camera на всяко устройство с Android, така че, моля, тествайте, преди да използвате Open Camera за снимка / видео за вашата сватба и т.н. :)

Икона на приложението от Адам Лапински Open Camera също използва съдържание под лицензи на трети страни, вижте http://opencamera.org.uk/#licence
Прочетете повече
Свиване
4,2
Общо 159 589
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

Camera2 API option is now a "list" selection rather than a toggle switch. This option should be copied over, but just in case, if you had enabled Camera2 API and Camera2 features are no longer available, please check Settings/"Camera API".

Grids were being drawing too faintly.

Updated some icons for newer more consistent material design look.

Minor accessibility improvements.

Moved licences from about to separate preference category.
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
29 октомври 2019 г.
Размер
2,5M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
1.47.3
Изисква Android
4.0.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За всички възрасти
Интерактивни елементи
Споделя местоположението
Предлага се от
Mark Harman
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.