Open Camera

Dla wszystkich
139 846
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Wielka Brytania)

Open Camera is a fully featured and completely free Camera app for Android phones and tablets. Features:
* Option to auto-stabilize so your pictures are perfectly level no matter what (see example image).
* Expose your camera's functionality: support for focus modes, scene modes, color effects, white balance, ISO, exposure compensation/lock, face detection, torch, antibanding.
* Video recording (including HD, taking photos while recording video, time lapse).
* Handy remote controls: timer (with optional voice countdown), auto-repeat mode (with configurable delay).
* Option to take photo remotely by making a noise (e.g., voice, whistle), or by voice command "cheese".
* Configurable volume keys.
* Configurable user interface.
* Zoom via multi-touch gesture and single-touch control.
* Option to lock orientation to portrait or landscape for photo or video. Upside-down preview option for use with attachable lenses.
* Choice of save folder (including support for Storage Access Framework).
* Disable shutter sound.
* Overlay a choice of grids and crop guides.
* Optional GPS location tagging (geotagging) of photos and videos; for photos this includes compass direction (GPSImgDirection, GPSImgDirectionRef).
* Apply date and timestamp, location coordinates, and custom text to photos; store date/time and location as video subtitles (.SRT).
* Yes you can take a selfie (also known as front camera), includes support for "screen flash".
* Support for (some) external microphones.
* Widget to automatically take a photo after launching.
* Support for HDR (with auto-alignment and ghost removal) and Exposure Bracketing.
* Support for Camera2 API: manual focus distance (with optional focus assist); manual ISO; manual exposure time; manual white balance temperature; burst mode; RAW (DNG) files; slow motion video.
* Noise reduction (including low light night mode) and Dynamic range optimisation modes for better quality photos.
* Focus bracketing mode.
* Support for Mi Band 2 & Amazfit Selfie.
* Small file size.
* Completely free, and no ads in the app (I only run ads on the website). Open Source.

(Some features may not be available on all devices, as they may depend on hardware or camera features, the Android version, etc.)

If you wish you can show your appreciation and support future development of Open Camera by donating! This can be done by purchasing my donation app at https://play.google.com/store/apps/details?id=harman.mark.donation . Thanks!

Website: http://opencamera.org.uk/
FAQ: http://opencamera.org.uk/help.html#faq
Forums: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Source: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Note that it's not possible for me to test Open Camera on every Android device out there, so please test before using Open Camera to photo/video your wedding etc :)

App icon by Adam Lapinski ( http://www.yeti-designs.com ).
Otwórz Aparat to w pełni funkcjonalna i całkowicie bezpłatna aplikacja Aparat dla telefonów i tabletów z Androidem. Funkcje:
* Opcja automatycznej stabilizacji, aby twoje zdjęcia były idealnie wyrównane bez względu na wszystko (patrz przykładowy obraz).
* Odsłonić funkcjonalność aparatu: wsparcie dla trybów ostrości, programów tematycznych, efektów kolorystycznych, balansu bieli, ISO, kompensacji ekspozycji / blokady, wykrywania twarzy, latarki, antybakteryjnego.
* Nagrywanie wideo (w tym HD, robienie zdjęć podczas nagrywania wideo, upływ czasu).
* Poręczne piloty: timer (z opcjonalnym odliczaniem głosu), tryb automatycznego powtarzania (z konfigurowalnym opóźnieniem).
* Możliwość zdalnego fotografowania poprzez hałas (np. Głos, gwizd) lub polecenie głosowe "ser".
* Konfigurowalne klawisze głośności.
* Konfigurowalny interfejs użytkownika.
* Powiększenie za pomocą gestu wielodotykowego i sterowania jednym dotknięciem.
* Opcja blokady orientacji na pionową lub poziomą dla zdjęć lub wideo. Opcja podglądu do góry nogami do użycia z dołączanymi obiektywami.
* Wybór folderu składowania (w tym obsługa struktury dostępu do pamięci masowej).
* Wyłącz dźwięk migawki.
* Nakładaj wybór siatek i prowadnic przycinania.
* Opcjonalne oznaczanie lokalizacji GPS (geotagowanie) zdjęć i filmów; w przypadku zdjęć obejmuje to kierunek kompasu (GPSImgDirection, GPSImgDirectionRef).
* Zastosuj datę i znacznik czasu, współrzędne lokalizacji i niestandardowy tekst do zdjęć; przechowywać datę / czas i lokalizację jako napisy do filmów (.SRT).
* Tak, możesz wziąć selfie (znany również jako aparat z przodu), zawiera wsparcie dla "flash ekranu".
* Obsługa (niektórych) zewnętrznych mikrofonów.
* Widżet do automatycznego robienia zdjęć po uruchomieniu.
* Obsługa HDR (z automatycznym wyrównaniem i usuwaniem widm) i Bracketing ekspozycji.
* Wsparcie dla API Camera2: ręczna odległość ustawiania ostrości (z opcjonalną asystą ostrości); instrukcja ISO; ręczny czas naświetlania; ręczna temperatura balansu bieli; tryb burst; Pliki RAW (DNG); film w zwolnionym tempie.
* Redukcja szumów (w tym tryb nocny przy słabym oświetleniu) i tryb optymalizacji zakresu dynamicznego w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć.
* Tryb bracketingu ostrości.
* Wsparcie dla Mi Band 2 & amp; Amazfit Selfie .
* Mały rozmiar pliku.
* Całkowicie za darmo i bez reklam w aplikacji (prowadzę tylko reklamy na stronie internetowej). Otwarte źródło.

(Niektóre funkcje mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach, ponieważ mogą zależeć od sprzętu lub funkcji aparatu, wersji Androida itp.)

Jeśli chcesz, możesz wyrazić swoją wdzięczność i wesprzeć przyszły rozwój Open Camera, przekazując darowiznę! Można to zrobić, kupując moją aplikację darowiznę na stronie https://play.google.com/ sklep / aplikacje / szczegóły? id = harman.mark.donation . Dzięki!

Witryna: http://opencamera.org.uk/
FAQ: http://opencamera.org.uk/help.html#faq
Fora: https://sourceforge.net/p/opencamera/discussion/
Źródło: https://sourceforge.net/p/opencamera/code/

Zauważ, że nie mogę testować Open Camera na wszystkich urządzeniach z Androidem, więc sprawdź przed użyciem Open Camera do zdjęć / video swojego wesela itp :)

Ikona aplikacji autorstwa Adama Łapińskiego (http://www.yeti-designs.com).
Więcej informacji
Zwiń
4,3
Łącznie: 139 846
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

1.45.2: Bug fixes.

1.45: New optional UI layout (Settings/On screen GUI/UI placement/). New options to enable icons for face detect, auto-level, photostamp, custom textstamp, white balance lock.

New options if Camera2 enabled: "Low light" mode for Noise Reduction mode; hold down shutter button in std or fast burst modes to take continuous burst; focus assist.

Improvements for NR, DRO, HDR modes. Support for WebP, PNG; and video formats. Ability to save/restore settings.

And more...
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
18 maja 2019
Rozmiar
2,3M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
1.45.2
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Mark Harman
Deweloper
gapps, 28 Charles Street, Cambridge, CB1 3LZ
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.