Tử Vi 2022 - Tử Vi Toàn Tập

Contains ads
10K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Ứng dụng Tử vi 2022 bao gồm:

1. Tử Vi Năm
- Luận đoán tổng quát về Sao, Hạn, Vận niên năm 2022
- Tóm tắt về Sức khỏe, Tài chính và Tình duyên.
- Thông tin tổng quát cho từng tháng trong năm.

2. Tử Vi Ngày
Tóm tắt về Công việc, Tình cảm, Tài vận và điều đặc biệt là các việc cần Cẩn trọng trong ngày hôm nay

3. Tử Vi Tuần

4. Tử Vi Tháng

5. Tử Vi Trọn Đời

6. Bói Bài Tây
Bói bài 3 lá, luận đoán Bốn mạng, Gia dạo và Tài lộc sắp tới
Updated on
Jun 29, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Sửa một số lỗi nhỏ