Gespreksboek+

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De Gespreksboek app is speciaal ontwikkeld voor afasiepatiënten die moeite hebben met het vinden van woorden, maar nog wel kunnen lezen op woordniveau. Met meer dan 3000 woorden en zinsdelen die handig gerubriceerd zijn, en een werkblad waarop woorden gecombineerd kunnen worden, is dit het ideale hulpmiddel voor het voeren van een gesprek.


• Deze app is gebaseerd op het papieren Gespreksboek: een hulpmiddel dat in Nederland al door duizenden mensen wordt gebruik.

• De meer dan 3000 woorden en zinsdelen zijn gerubriceerd voor optimale vindbaarheid. Belangrijke en veelgebruikte zinsdelen, zoals "hoe gaat het?" en "dank je wel", zijn het snelst te vinden.

• Er zijn vier hoofdrubrieken: Wie, Waar, Wanneer en Hoe, elk met een eigen kleur voor herkenbaarheid. Deze rubrieken sluiten aan op de standaard onderdelen van een zin en maken het daardoor makkelijker om woorden te combineren tot een vraag of opmerking.

• De gebruiker kan woorden combineren door ze op een 'werkblad' te plaatsen. Hij / zij kan ze ook uit laten spreken, of ze kopiëren en plakken in een andere app, bijvoorbeeld in een email.

• De Gespreksboek app is ontstaan vanuit de samenwerking tussen verschillende zorg- en onderzoeksinstellingen: de Afasie Vereniging Nederland, Afasiecentrum Rotterdam e.o., de Sint Maartenskliniek, TNO en de Radboud Universiteit. Bovendien zijn er vanaf het begin af aan patiënten bij betrokken geweest.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Communicatiehulpmiddelen kunnen vergoed worden door de zorgverzekeraar (vanuit het basispakket). De Gespreksboek App valt, evenals het papieren Gespreksboek, onder de zogenaamde `spraak vervangende hulpmiddelen`.

Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) zegt hierover op haar website: `Verzekerden met ernstige taal-/spraakstoornissen die nauwelijks tot niet meer kunnen spreken kunnen aanspraak maken op hulpmiddelen ter compensatie van deze beperking.
Onder deze categorie hulpmiddelen vallen onder meer letter- of symbolensets en -borden, draagbare communicatieapparatuur (zowel voor tekst- als plaatjessystemen) en apparatuur voor synthetische spraak. Het kan hierbij echter ook gaan om softwaretoepassing voor een computer of ander systeem. Een computer zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking`.

In het geval van de Gespreksboek App dient u dus zelf een tablet aan te schaffen. De betaalde versie van de App kan door de zorgverzekeraar worden vergoed. Het is verstandig vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de procedure.
Meld uw zorgverzekeraar dat het gaat om een spraak vervangend hulpmiddel, dat aan uw persoonlijke situatie en behoeften wordt aangepast.

Er is weinig zo belangrijk als de mogelijkheid om je uit te kunnen drukken. Voor mensen met de taalstoornis afasie zijn spreken, schrijven en lezen van het ene op het andere moment heel moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Hopelijk kan deze app hen helpen, zodat ze van zich kunnen laten horen en mee kunnen doen.

De ontwikkeling van de Gespreksboek app werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning door het Fonds Nuts Ohra.
The Call Book app is specially designed for aphasia patients who have difficulty finding words, but still be able to read at the word level. With more than 3,000 words and phrases that are useful classified, and a worksheet in which words can be combined, this is the ideal tool for making a call.


• This app is based on the paper Conversation Book: a tool that in the Netherlands by thousands of people will use.

• The more than 3000 words and phrases are categorized for optimal findability. Important and frequently used phrases such as "how are you?" and "thank you" can be found the fastest.

• There are four main headings: Who, Where, When and How, each with its own color for recognition. These sections connect to the standard parts of a sentence and thereby make it easier to combine words into a question or comment.

• The user can combine words by placing them on a sheet. " He / she can also have them speak out, or copy and paste them into another app, such as in an email.

• The Call Book app was born from the collaboration between different healthcare and research institutions: Aphasia Association Netherlands, Aphasia Center Rotterdam eo, the Sint Maartens, TNO and Radboud University. Moreover, as from the outset, patients were involved.

Reimbursement by the health insurer

Communication Tools can be reimbursed by the insurer (from the package). The Call Book App falls, as well as papers Call Book, under the so-called 'voice replacement hulpmiddelen`.

The Health Care Insurance Board (CVZ) says on its website: `Insured persons with severe language / speech disorders which hardly can not speak can claim aids to compensate for this limitation.
Under this category of devices may include sets of letters or symbols and signs, portable communications (both text and graphics) systems and equipment for synthetic speech. However, it can also involve software application for a computer or other system. A computer itself is not recoverable in aanmerking`.

In the case of the Call Book app is so you need to purchase a tablet. The paid version of the app can be reimbursed by the insurer. It is wise to check with your health care provider prior to the procedure.
Register your health care provider that it is a voice replacement tool, adapted to your personal situation and needs.

There is little as important as the ability to be able of expression. For people speak with the language disorder aphasia, writing and reading from one moment to become very difficult or even impossible. Hopefully this app can help them, so they can speak out and participate.

The development of the Call Book app was made possible by the financial support of the Fund NutsOhra.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Algemene technische update ivm nieuwe Android. 64-bits versie.
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
July 16, 2019
Size
25M
Installs
50+
Current Version
1.0.32
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
TouchSpeak.nl
Developer
TouchSpeak.nl BV Schipbeekstraat 15 3522 VJ Utrecht
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.