Geluidsverwachting.nl

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Een unieke applicatie voor inzicht in het geluid en de geluidsbeleving rondom windparken.

Geluidsverwachting.nl is een unieke applicatie die omwonenden van een windpark persoonlijk inzicht geeft in het te verwachten geluidsniveau van de windturbines. Ook geeft de applicatie weer hoe zich dit verhoudt tot het heersende omgevingsgeluid, de lokale weersomstandigheden en de energieopbrengst van het windpark. Daarnaast biedt de app omwonenden een laagdrempelige mogelijkheid om door te geven hoe zij persoonlijk het geluid van de windturbines beleven.

Geluidsverwachting.nl voorspelt het geluidsniveau van nabij gelegen windturbines voor uw woonadres. De app is ontwikkeld door Arcadis en maakt gebruik van geavanceerde geluidsberekeningen en hoge resolutie weersverwachtingen van Infoplaza, het bedrijf achter Weerplaza en Buienalarm. Dit is de enige applicatie ter wereld die een korte termijn geluidsverwachting levert, rekening houdend met alle complexe bron- en weersfactoren. Ook de omgevingsfactoren waaronder het heersende omgevingsgeluid nabij uw woning worden meegenomen in de berekening! In de app kunt u zelf aangeven hoe u het geluid ervaart. Uw feedback wordt gebruikt om de voorspellingen te optimaliseren, om de hinder te monitoren en om te onderzoeken welke weers- en omgevingsomstandigheden tot de meeste hinder leiden.

De app biedt u:
- Een actuele geluidsverwachting voor het windpark tot 48 uur vooruit.
- Een actuele verwachting voor het windturbinegeluid in verhouding tot het heersende omgevingsgeluid.
- Een actuele, lokale weersverwachting.
- Een actuele prognose van de elektriciteitsproductie.
- De mogelijkheid om ieder moment van de dag door te geven hoe u op dat moment het geluid van de windturbines beleeft.

Dit vragen wij van u:
- Uw postcode en huisnummer in de app in te voeren. Deze informatie gebruiken wij om u de actuele geluidsverwachtingen voor uw adres te leveren.
- Uw eerlijke feedback over hoe u het geluid van de windturbines beleeft. Wij zouden het fijn vinden om als u dit iedere keer doet als u de app gebruikt, maar het is geen verplichting. Hierbij registreren wij de tijd en met uw toestemming de GPS-coördinaten, zodat wij kunnen nagaan hoe uw feedback zich verhoudt tot onze geluidsverwachting voor uw locatie.

Veilig:
- Wij gaan veilig om met uw persoongegevens en met alle data. In onze privacy statement kunt u hier meer over lezen. (https://windpark.geluidsverwachting.nl/privacy/)
- Onze applicatie is voor u gratis, zonder reclame en zonder in-app aankopen. Er zitten geen addertjes onder het gras. Op de informatiepagina in de app is beschreven door welke partij de geluidsverwachting voor het windpark in uw omgeving wordt aangeboden. Dit is ook herkenbaar in het logo in de rechterbovenhoek van de app.

Wat vindt u van de app?
- Wij werken er aan om zo goed en duidelijk mogelijk de effecten van windparken inzichtelijk te maken. Wij proberen continu de verwachtingen te verbeteren en zullen in de toekomst meer informatie in de app opnemen. Wij horen graag wat wij kunnen doen om uw ervaring te verbeteren. Ons mailadres is: geluidsverwachting@arcadis.com.

Geen geluidsverwachting voor het windpark nabij uw huis? Laat het ons weten als u dit jammer vindt! Wij hopen met zoveel mogelijk windparken samen te werken om alle omwonenden eerlijk en transparant inzicht te geven in de effecten van windparken. Kijk voor meer informatie op www.geluidsverwachting.nl of mail naar geluidsverwachting@arcadis.com.
A unique application for insight into the sound and the sound experience around wind farms.

Geluidbestverwachting.nl is a unique application that gives residents of a wind farm a personal insight into the expected noise level of the wind turbines. The application also shows how this relates to the prevailing ambient noise, the local weather conditions and the energy yield of the wind farm. In addition, the app offers local residents a low-threshold opportunity to pass on how they personally experience the sound of the wind turbines.

Geluidbestverwachting.nl predicts the noise level of nearby wind turbines for your home address. The app was developed by Arcadis and uses advanced sound calculations and high resolution weather forecasts from Infoplaza, the company behind Weerplaza and Buienalarm. This is the only application in the world that delivers a short-term sound forecast, taking into account all the complex source and weather factors. The environmental factors, including the prevailing ambient noise near your home, are also included in the calculation! In the app you can indicate how you experience the sound. Your feedback is used to optimize the predictions, to monitor the nuisance and to examine which weather and environmental conditions lead to the most nuisance.

The app offers you:
- A current noise forecast for the wind farm up to 48 hours ahead.
- An up-to-date expectation for the wind turbine sound in relation to the prevailing ambient noise.
- A current, local weather forecast.
- An up-to-date prognosis of electricity production.
- The possibility to pass on every moment of the day how you experience the sound of the wind turbines at that moment.

We ask of you:
- Enter your zip code and house number in the app. We use this information to provide you with current sound forecasts for your address.
- Your honest feedback on how you experience the sound of the wind turbines. We would appreciate it if you do this every time you use the app, but it is not an obligation. Hereby we record the time and with your permission the GPS coordinates, so that we can check how your feedback relates to our noise forecast for your location.

Safe:
- We handle your personal data and all data safely. You can read more about this in our privacy statement. (https://windpark.geluidsverwachting.nl/privacy/)
- Our application is free for you, without advertising and without in-app purchases. There are no snakes in the grass. The information page in the app describes the party that offers the noise forecast for the wind farm in your area. This is also recognizable in the logo in the upper right corner of the app.

What do you think of the app?
- We work to make the effects of wind farms transparent and clear as possible. We continuously try to improve the expectations and will include more information in the app in the future. We would love to hear what we can do to improve your experience. Our mail address is: geluidverwachting@arcadis.com.

No noise forecast for the wind farm near your house? Let us know if you regret this! We hope to cooperate with as many wind farms as possible in order to give all local residents a fair and transparent insight into the effects of wind farms. For more information, visit www.geluidsverwachting.nl or send an e-mail to geluidverwachting@arcadis.com.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Slagschaduwverwachtingen en wind op ashoogte toegevoegd.
Verbeteringen aan interface doorgevoerd.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 14, 2019
Size
24M
Installs
50+
Current Version
0.0.20
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Arcadis Nederland B.V.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.