Beroepsbeeld

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

1. BEROEPSBEELD: DIALOOGAPP VOOR DOCENT EN TEAM
Deze dialoogapp heeft tot doel om docenten en docententeams te ondersteunen bij gesprekken over loopbaanontwikkeling. De app bevat 48 vragen die het startpunt kunnen zijn voor individuele reflectie over persoonlijke loopbaanontwikkeling en -ambitie, voor een ontwikkelgesprek met een leidinggevende, of voor een dialoog binnen het team over het gebruik van elkaars kwaliteiten.

De dialoogapp sluit aan bij de beroepsbeelden die ontwikkeld zijn voor docenten en die loopbaanmogelijkheden zichtbaar maken. Die beroepsbeelden zijn te vinden op www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.
Het beroepsbeeld bestaat uit vier werkgebieden. het eerste en belangrijkste gebied is het verzorgen van onderwijs voor studenten en leerlingen. Dit is de kern van het beroep. Maar naast dat gebied zijn er nog drie andere gebieden die deel kunnen uitmaken van het takenpakket van de docent. De drie gebieden zijn vernieuwen van onderwijs, leren van en met collega’s en organiseren van onderwijs. De loopbaan van een docent kan zich in verschillende richtingen bewegen in de vorm van verbreding van taken of verdieping van expertise.

De dialoogapp is in eerste instantie ontwikkeld voor mbo-docenten, maar ook goed bruikbaar in het basis- en voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld door in plaats van ‘docent’ ‘leraar’ of ‘leerkracht’ te lezen).

2. INSTRUCTIE
Je kunt de dialoogapp BEROEPSBEELD op verschillende manieren gebruiken: alleen, met je leidinggevende (bij bv. een functioneringsgesprek) of met je team.

Zorg dat je bij het beantwoorden van de vragen of bij het voeren van de dialoog het beroepsbeeld van de docent bij de hand hebt (in print of als PDF vanaf een scherm). Het beroepsbeeld is te vinden op www.bvmbo.nl/beroepsbeeld of www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.
Tip: voor het teamgesprek kan het beroepsbeeld geprint worden op een vloerkleed (zie www.bvmbo.nl/beroepsbeeld).

3. DIALOOGVORMEN
A. ALS JE DE APP ALLEEN GEBRUIKT
Bekijk de verschillende vragen. Je kunt de vragen in willekeurige volgorde beantwoorden of een paar vragen uitkiezen die je aanspreken.
Gebruik de antwoorden als input voor het vormgeven van jouw loopbaan.

B. MET JE LEIDINGGEVENDE
Bekijk de verschillende vragen. Kies een of meerdere kaartjes uit met vragen die je graag wilt bespreken met je leidinggevende. Gebruik de antwoorden als input voor het gesprek of voor de vormgeving van jouw loopbaan.

C. MET JE TEAM
Bepaal met elkaar wat het doel is van het teamgesprek. Het team kan in de voorbereiding vragen uitkiezen die het team beantwoord wil zien. Reserveer als team voldoende tijd en ruimte voor het teamgesprek en zorg voor een veilig klimaat.

Gebruik de opbrengsten van het gesprek als input voor het maken van een werkverdeling of van scholingsplannen of voor een gesprek met leidinggevende over wat het team nodig heeft aan expertise, afhankelijk van het doel van het gesprek.

Voor alle drie de dialoogvormen geldt dat je de dialoogtool ook op je eigen manier kan gebruiken: wees creatief!

4. OVER DEZE APP
Deze app is gebaseerd op de dialoogkaarten die door de BVMBO ontwikkeld zijn naar aanleiding van het beroepsbeeld voor de mbo-docent. Die dialoogkaarten zijn ook als kaartenset te bestellen via www.bvmbo.nl/beroepsbeeld.

De app is ontwikkeld met financiële steun van het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren: www.platformsamenopleiden.nl.
1. PROFESSIONAL IMAGE: DIALOGUE APP FOR TEACHER AND TEAM
This dialogue app aims to support teachers and teacher teams in conversations about career development. The app contains 48 questions that can be the starting point for individual reflection on personal career development and ambition, for a development interview with a manager, or for a dialogue within the team about the use of each other's qualities.

The dialogue app is in line with the professional images that have been developed for teachers and that make career opportunities visible. These professional images can be found at www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.
The professional image consists of four work areas. the first and most important area is providing education for students and apprentices. This is the core of the profession. But in addition to that area, there are three other areas that can be part of the teacher's responsibilities. The three areas are innovating education, learning from and with colleagues and organizing education. A teacher's career can move in different directions in the form of broadening tasks or deepening expertise.

The dialogue app was initially developed for MBO teachers, but can also be used in primary and secondary education (for example, by reading 'teacher' or 'teacher' instead of 'teacher').

2. INSTRUCTIONS
You can use the PROFESSIONAL IMAGE dialogue app in different ways: alone, with your manager (for example during a performance interview) or with your team.

When answering the questions or conducting the dialogue, make sure that you have the teacher's professional image to hand (in print or as a PDF from a screen). The professional image can be found at www.bvmbo.nl/beroepsbeeld or www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.
Tip: for the team meeting, the professional image can be printed on a carpet (see www.bvmbo.nl/beroepsbeeld).

3. DIALOGUE FORMS
A. IF YOU USE THE APP ALONE
View the different questions. You can answer the questions in any order or pick a few questions that appeal to you.
Use the answers as input for shaping your career.

B. WITH YOUR EXECUTIVE
View the different questions. Choose one or more cards with questions that you would like to discuss with your manager. Use the answers as input for the conversation or for the design of your career.

C. WITH YOUR TEAM
Decide together what the purpose of the team discussion is. During the preparation, the team can choose questions that the team wants to see answered. As a team, reserve sufficient time and space for the team discussion and ensure a safe climate.

Use the results of the conversation as input for making a division of labor or training plans or for a conversation with the manager about what the team needs in terms of expertise, depending on the purpose of the conversation.

For all three forms of dialogue, you can also use the dialogue tool in your own way: be creative!

4. ABOUT THIS APP
This app is based on the dialogue cards developed by the BVMBO in response to the professional image for the MBO teacher. These dialogue cards can also be ordered as a set of cards via www.bvmbo.nl/beroepsbeeld.

The app was developed with financial support from the Platform Samen Opleiden en Professionalisering: www.platformsamenopleiden.nl.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Eerste release van Beroepsbeeld.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
October 7, 2020
Size
3.9M
Installs
100+
Current Version
1.0.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Permissions
Offered By
Google Commerce Ltd
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Language: English (United States)All prices include VAT.
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.