Locum

Everyone
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

LOCUM biedt een eenvoudige en effectieve oplossing voor de overname van diensten onder huisartsen. Hierbij staan een doordachte profilering en real-time status updates garant voor een optimale gebruikerservaring.

REGISTRATIE – Registreer je als praktijkhouder of als waarnemer. Beide kan ook. Gebruik dan verschillende email adressen.

HUISARTSENPOST – Praktijkhouders selecteren hun vaste huisartsenpost. Waarnemers selecteren alle huisartsenposten waar ze actief zijn.

HIS – Praktijkhouders selecteren het HIS systeem van hun praktijk. Waarnemers selecteren alle HIS systemen waar ze mee vertrouwd zijn of een voorkeur voor hebben. Vul je als waarnemer niets in? Dan gaat LOCUM ervan uit dat je met alle 14 (!) systemen vertrouwd bent!

BESCHIKBAARHEID – Waarnemers vullen hun beschikbaarheid in; er zijn drie time slots per weekdag.

BESCHIKBAARHEIDSHERINNERING – Wil je als waarnemer je beschikbaarheden per periode aanpassen? Doe dat dan via ‘Instellingen’. Let op: matches worden alleen getoond voor de periode waarvoor je je beschikbaarheden hebt vastgelegd. Wil je het aantal matches beperken? Plan je beschikbaarheidsherinnering dan eerder in.

PUSHBERICHTEN – Activering pushberichten gaat via ‘Instellingen’. Je ontvangt alleen pushberichten als je bent ingelogd!

VERKOOP DIENST – Praktijkhouders gaan naar hun dienstenpagina en klikken rechtsboven in het scherm op ‘+’. Eerste keuze is tussen huisartsenpost of praktijk. Daarna de datum. Na invulling tijden volgt tariefkeuze: zelf tarief opgeven of waarnemer een bod laten doen. Bij meerdaagse diensten opmerkingen bij de eerste dienst van de reeks plaatsen. Bij meerdaagse diensten de vraag ‘Wilt u meer diensten aanbieden?’ met ja beantwoorden. In het vervolgscherm verschijnt automatisch de volgende werkdag met alle velden pre-filled, weer bevestigen etc., totdat de reeks voltooid is.

MEERDAAGSE DIENSTEN – Meerdaagse diensten worden modulair aangeboden. De reeks kan daardoor in één keer, maar ook in delen worden verkocht. Wil je het liefst meerdere diensten tegelijk verkopen? Zet dat dan onder ‘Opmerkingen’ bij de eerste dienst van de reeks.

VASTE WAARNEMINGEN – Zoek je een vaste waarnemer voor een bepaalde dag van de week? Plaats de dienst dan over een aantal weken, vergezeld van je verzoek. De app maakt er automatisch een reeks van.

REACTIES VAN WAARNEMERS – Op plaatsing van een dienst volgt nooit meer dan één reactie tegelijk. Het is als praktijkhouder dus zaak om tijdig te reageren. Wanneer een reactie wordt afgewezen omdat een bod te hoog was, dan wordt de dienst opnieuw zichtbaar gesteld voor alle kandidaten.

STATUS DIENSTEN – De status van ‘Diensten’ bij de praktijkhouder is: Open, Reageren, en Verkocht. De status van ‘Mijn diensten’ bij de waarnemer is: Benaderd, Overgenomen, en Afgewezen (als bod is afgewezen, kan worden hernieuwd). In beide gevallen worden de diensten per maand in kalendervolgorde getoond. Daarnaast kunnen diensten bij de waarnemer ook anders worden bekeken, in de rubrieken: Match, Benaderd, en Overgenomen, telkens op datum geordend.

OVERNAME VAN DIENSTEN DOOR WAARNEMER– Op het scherm van ‘Mijn diensten’, dat standaard op de lopende maand opent, zie je als er matches zijn rechtsboven een rode stip met daarin een wit getal dat het aantal beschikbare matches aangeeft. Als je erop klikt dan kom je op de ‘Matches’ pagina, waarbij de middelste kolom de matches bevat waar je op kunt reageren. In de andere kolommen staat informatie over diensten waarop je al gereageerd hebt maar waar je nog geen bevestiging van hebt ontvangen, en over diensten die je hebt overgenomen. De rest wijst zich vanzelf.

BEVESTIGING – Na akkoord praktijkhouder op reactie van de waarnemer is de overname bevestigd. Contracten en facturering lopen buiten het platform om.

"Zeer gebruiksvriendelijke, mooi vormgegeven app. Je bepaalt zelf wanneer je kan werken. Vraag en aanbod perfect op elkaar afgestemd.” M. Zeijlemaker, huisarts.

Simpel en zonder kosten, dus meteen aan de slag!
LOCUM offers a simple and effective solution for the acquisition of services among general practitioners. Sophisticated profiling and real-time status updates guarantee an optimal user experience.

REGISTRATION - Register as a practice holder or as an observer. Both are also possible. Then use different email addresses.

HOME DOCTOR POST - Practitioners select their permanent GP post. Observers select all GP stations where they are active.

HIS - Practitioners select the HIS system of their practice. Observers select all HIS systems they are familiar with or have a preference for. As an observer, do you not fill in anything? Then LOCUM assumes that you are familiar with all 14 (!) Systems!

AVAILABILITY - Observers fill in their availability; there are three time slots per weekday.

AVAILABILITY REMINDER - As an observer, do you want to adjust your availabilities per period? Then do that via "Settings". Note: matches are only shown for the period for which you have registered your availability. Do you want to limit the number of matches? Schedule your availability reminder earlier.

PUSH MESSAGES - Activation of push messages is done through "Settings". You will only receive push messages when you are logged in!

SALE OF SERVICE - Practitioners go to their services page and click "+" at the top right of the screen. First choice is between a GP post or practice. Then the date. After filling in times, rate choice follows: specify rate yourself or let observer make a bid. For multi-day services, post comments on the first service of the series. For multi-day services, answer the question "Do you want to offer more services?" With yes. In the follow-up screen the next working day automatically appears with all fields pre-filled, confirm again, etc., until the series is completed.

MULTI-DAY SERVICES - Multi-day services are offered modularly. The series can therefore be sold in one go, but also in parts. Would you prefer to sell multiple services at the same time? Then put that under "Comments" at the first shift of the series.

FIXED OBSERVATIONS - Are you looking for a regular observer for a particular day of the week? Then place the service in a few weeks, accompanied by your request. The app automatically creates a series of it.

OBSERVERS 'RESPONSES - There is never more than one response to a service posting at a time. As a practitioner, it is therefore important to respond in a timely manner. When a response is rejected because a bid was too high, the service is made visible again to all candidates.

SERVICES STATUS - The status of "Services" with the practitioner is: Open, Responding, and Sold. The status of "My Services" with the Observer is: Approved, Inherited, and Declined (if offer is declined, can be renewed). In both cases the services are shown per month in calendar order. In addition, services at the observer can also be viewed differently, in the sections: Match, Approached, and Inherited, each time ordered by date.

TAKE-OVER OF SERVICES BY OBSERVER– On the "My Services" screen, which opens by default on the current month, if there are matches, you will see a red dot in the top right corner with a white number indicating the number of available matches. Clicking on it will take you to the "Matches" page, where the middle column contains the matches you can respond to. The other columns contain information about shifts you have already responded to but have not yet received confirmation of, and about shifts that you have taken over. The rest is self-explanatory.

CONFIRMATION - After approval of the practice holder to the reaction of the observer, the acquisition has been confirmed. Contracts and billing work outside the platform.

"Very user-friendly, beautifully designed app. You decide when you can work. Supply and demand perfectly matched." M. Zeijlemaker, general practitioner.

Simple and without costs, so get started right away!
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Initiële release.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
September 16, 2020
Size
11M
Installs
10+
Current Version
1.0.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
DTT
Developer
Sint Nicolaasstaat 9, 1012 NJ, Amsterdam
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.