OverheidsPlein

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De OverheidsPlein app voor Pleio maakt het mogelijk te werken met nagenoeg alle belangrijke functionaliteiten zoals deze ook al op het Pleio platform beschikbaar zijn. De OverheidsPlein app is speciaal ontwikkeld om het voor de gebruikers van Pleio nog makkelijker te maken met elkaar te communiceren en informatie uit te wisselen.

Belangrijkste functionaliteiten:
•Notificaties
•Inbox berichten
•Pleio documenten
•Tweio's
•Wiki's
•Contacten

NOTIFICATIES
Van wijzingen binnen de groepen waar u lid van bent wordt automatisch een notificatie verstuurd naar u en de andere groepsleden, hiermee blijven alle gebruikers constant op de hoogte van de laatste wijzigingen, zoals nieuw geplaatste documenten en het laatste nieuws. Deze notificaties ziet u terug op het dashboard. Buiten de notificaties kunt u ook op uw eigen activiteitenstroom via een overzicht alle laatste toevoegingen en wijzigingen bekijken.
Het is mogelijk alle open en gesloten groepen in een overzicht te zien of te zoeken, met de mogelijkheid een lidmaatschap aan te vragen. Met behulp van de heldere overzichten kunt u alle informatie eenvoudig terug vinden.

NOTIFICATIES VANUIT DE OVERHEIDSPLEIN APP
Bent u ingelogd in de OverheidsPlein app, dan verschijnt er een pop-up notificatie van bijvoorbeeld diegene die een document geplaatst heeft. De notificatie geeft onder andere de naam van het groepslid aan, het soort document en de naam van het document. Indien u klikt op deze notificatie dan wordt u direct doorgestuurd naar de plaats waar het document geplaatst is.

PLEIO DOCUMENTEN
Documenten die op uw deelsite staan kunnen worden gedownload vanuit uw eigen groep waar u lid van bent. Het document kan vervolgens bewerkt worden in een tekstverwerkings app en u kunt het document vervolgens weer uploaden naar uw eigen groep. Het is ook mogelijk deze te uploaden naar andere groepen waar u lid van bent. Deze documenten kunnen zowel op de OverheidsPlein app als op de Pleio website bekeken worden, real-time.

ANDERE PLEIO FUNCTIONALITEITEN
De OverheidsPlein app biedt onder andere de mogelijkheid tot het versturen van tweio’s, berichten, contactverzoeken en het aanmaken van wiki’s. Alle activiteiten die worden uitgevoerd op het Pleio platform en de OverheidsPlein app worden gesynchroniseerd, de gegevens zijn hetzelfde en direct bruikbaar. De OverheidsPlein app is voorzien van filters waarmee u bijvoorbeeld “mijn groepen, mijn bestanden” of “alle groepen, alle bestanden” kunt vinden. U kunt inloggen op de OverheidsPlein app met uw eigen bestaande inloggegevens, deze zijn hetzelfde als die van de Pleio website.

OVERHEIDSPLEIN APP KOPPELING ADD- ON VOOR HET SWORDFISH® CMS PLATFORM
In opdracht van Holland Rijnland heeft Edition1 naast de koppeling van de OverheidsPlein app aan het Pleio platform ook een koppeling ontwikkeld voor SwordFish®.
Deze koppeling houdt in dat via de OverheidsPlein app er documenten in een afgeschermde website omgeving op een SwordFish® server geplaatst kunnen worden. Door middel van een single sign on (SSO) koppeling kunnen gebruikers, bijvoorbeeld leden van het dagelijks– of algemeen bestuur, via dezelfde logingegevens relevante documenten inzien op de website. Deze documenten zijn afgeschermd en dus niet publiekelijk toegankelijk. De documenten worden ook weergegeven in de OverheidsPlein app, daar kunnen ze als ieder ander document bewerkt worden, met het grote verschil dat deze op een speciaal ingerichte omgeving staan. Slechts diegene met speciale rechten kunnen documenten en andere informatie op de SwordFish® omgeving plaatsen.
The Public Square app for Pleio makes it possible to work with virtually all major functionalities such as these are already available on the platform Pleio too. The Public Square app has been specially developed to communicate with each other and exchange information.'s For users of Pleio easier

Main functionalities:
• Notifications
• Inbox messages
• Pleio documents
• Tweio's
• Wikis
• Contacts

NOTIFICATION
Of changes within the groups to which you belong is automatically sent to you and the other group, a notification allows all users to remain constantly aware of the latest changes, such as newly posted documents and the latest news. These notifications can be spotted on the dashboard. Outside the notifications, you can also view all the latest additions and changes to your activity stream via a survey.
It is possible to see all the open and closed groups in a list or search with the possibility of questions. Membership Using the clear statements you can find the information easy to find.

NOTIFICATION FROM THE PUBLIC SQUARE APP
If you are logged in Public Square app, then a pop-up notification, for example, the person who has placed a document appears. The notification indicates, among other things, the name of the group member in, the type of document, and the name of the document. If you click on this notification you will be forwarded directly to the place where the document is located.

Pleio DOCUMENTS
Documents on your site are part can be downloaded from your own group of which you are a member. The document can then be edited in a word processing app and you can then upload the document back to your own. It is also possible to upload to other groups of which you are a member of it. These documents can be both on the Government Square app and on the website Pleio viewed in real-time.

OTHER FUNCTIONALITY Pleio
The Public Square app features include the ability to send tweio, messages, contact requests and creating wikis. All the activities carried out on the platform and the Government Pleio Square app are synchronized, the data are the same and immediately usable. The Public Square app features filters that you can find. Example "my group, my files" or "all groups, all files" You can log in Government Square app with your existing credentials, these are the same as those of the Pleio website.

PUBLIC SQUARE APP LINK ADD ON FOR SWORDFISH® CMS PLATFORM
Commissioned by Holland Rhineland Edition1 addition to the coupling of the Public Square app to Pleio platform also developed a link for SwordFish®.
This link implies that the Government Square app via any documents setting can be placed. SwordFish® on a server in a secure website Through a single sign on (SSO) link users, such as members of the daily- or general administration, relevant documents can be consulted at the website. Using the same login details These documents are protected and therefore not publicly accessible. The documents are also displayed in the Government Square app, where they can be edited like any other document, with the major difference that on a specially designed environment. Only those with special rights documents and other information on the places SwordFish® environment.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

PDF mimetype
Activiteiten overzicht geen links naar bestanden die je niet mag zien
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 21, 2016
Size
8.7M
Installs
5+
Current Version
1.0.6
Requires Android
3.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Edition1 B.V.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.