Fietstijden.nl - GPS fiets-app

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig je fietsroute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen, wielrennen of mountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietste afstand en route en het aantal verbruikte calorieën!
Ideaal voor wielrenners, mountainbikers en ook recreatieve fietsers!

Fiets je over een beklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor die klim en plaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijd vergelijken met die van je vrienden en andere wielrenners.

Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching, trainingsdoelen, ghost-cycling, live-tracking, levels, intervaltrainingen, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter en Facebook integratie.

*Nederlandstalige audiocoaching*
Fietstijden.nl is de enige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdens het fietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate te horen met je voortgang en snelheid.

*Trainingsdoelen en ghost-cycling*
Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatie van afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel te halen!

Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf of een vriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet een spookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jij het spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket.

*Live-tracking*
Laat vrienden, kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens het fietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan op de hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket.

*Hartslagband*
Koppel je Polar bluetooth hartslagband (verkrijgbaar uit de webshop via http://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdens het wielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse van de hartslagzones waarin je getraint hebt.

*Twitter en Facebook integratie*
Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook om jouw resultaten (automatisch) aan je vrienden te laten zien.

*Virtuele vlucht over Nederlandse beklimmingen*
Bekijk alle Nederlandse beklimmingen en hun hoogteprofiel. Met de animatiefunctie kun je over de beklimming 'vliegen' en zie je precies waar de stijle stukken zitten. Van elke beklimming kun je ook het klassement bekijken met de resultaten van andere wielrenners.

*Uitgebreide routeinformatie*
Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands wielrenner is gericht kun je ook uitgebreide routeinformatie vinden voor vele wielerroutes in Nederland. Zo kun je o.a. de reviewscore, de route en tijden van andere renners bekijken.

*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*
Met je gratis fietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk al je sportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot je eigen blog en kun je uitgebreide statistieken terugzien van jouw prestaties.
Verder kun je je uitrusting bijhouden en per gereden tijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt.
Ten slotte kun je ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht, bloeddruk, hartslag en vetpercentage gedurende de tijd te volgen.

*Support*
Heb je een vraag of een opmerking. Laat het gerust weten maar plaats deze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op via de support opties op de website: www.fietstijden.nl/support

*Over GPS ontvangst*
Deze app maakt gebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPS ontvanger en hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaakt worden.

Draag je mobiel altijd in een schouderband of op je stuur met de ontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers / managers uit hebt staan.
The free Fietstijden.nl app you can easily record your cycle on your Android mobile. During cycling, cycling or mountain biking you can immediately see your speed, distance and cycled the route and the number of calories!
Ideal for cyclists, mountain bikers and recreational cyclists!

Your bike on a climb, then the app automatically measures your time for that climb and places them in the standings. So you can compare your time with those of your friends and other cyclists.

Key features: Dutch audio coaching, training goals, ghost-cycling, live tracking, levels, interval training, support for heart rate monitor and Twitter and Facebook integration.

* English audio coaching *
Fietstijden.nl is the only fietsapp with English audio coaching. While cycling you get every mile (or minutes) to hear your progress and speed with a status update.

* Training Goals and ghost-cycling *
Set your goal and the app will coach you there! Choose your desired time, distance, calories, speed, or the combination of distance and time and the audio coach will help you to achieve your goal!

With ghost-cycling can be a last time yourself or a friend select and then take up against here. You see a ghost on the map where you move should be. Can you stay for the ghost? Note: this is part of the paid Plus Package.

* Live tracking *
Let friends and family directly watch it with you and encourage you during cycling. They can cheer you on Facebook and Twitter and once you have received an encouragement will notify you of this audio coach. Note: Live tracking is part of the paid Plus Package.

* Heartbeat Band *
Link your Polar Bluetooth heart rate belt (available from the webshop through http://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure your heart rate during the race. Includes comprehensive analysis of heart rate zones in which you have trained.

* Twitter and Facebook integration *
On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect your profile your results (automatically) to your friends

* Virtual flight over Dutch climbs *
View all Dutch climbs and their height profile. The animation feature lets you climb on the "fly" and see exactly where the pieces are steep. Of every climb you can also view the standings with the results of other cyclists.

* Detailed route information *
Because this app (if any) on all the Dutch cyclist aims can find you comprehensive route information for many cycling routes in the Netherlands. So you can include the review score, the route and times of other riders view.

* Personal Fietstijden.nl profile *
With your free bike profile Fietstijden.nl you can easily track all your sports performance. You've got access to your own blog and you can find comprehensive statistics look back on your performance.
Furthermore, you can keep track of your equipment and maintain a riding time with which bike you have ridden it.
Finally, you can also keep an eye on your health by your weight, blood pressure, pulse and body fat monitor. During the time

* Support *
Do you have a question or comment. Please let us know but NOT place we can not respond. These in a review, here Daarentgen Please contact us via the support options on the website: www.fietstijden.nl / support

* About GPS reception *
This app uses the GPS in your mobile. The accuracy of the measurement is largely dependent on the quality of the GPS in mobile. Some Android phones have unfortunately a poor GPS receiver and this can also be no accurate measurement made.

Always carry your mobile in a shoulder strap or you send to the receiver up and make sure you can be. Any task killers / managers
Read more
Collapse
4.3
2,075 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

In 6.5:
* Verbeterde automatisch foutcorrectie bij slecht GPS signaal
* In 6.5.1: backup opslaan knop is nu ook op kleine schermen weer zichtbaar
* In 6.5.2: auto pauze functie bug opgelost
* In 6.5.2: hartslagzones worden weer getoond en uitgesproken

In 6.0:
* Nieuwe audiocoach Cindy
* Optie om intervals van 500 meter in te stellen
* Hartslagzone coaching: stel je gewenste zone in en de app coacht je er naar toe (onderdeel van Plus Pakket)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 26, 2014
Size
14M
Installs
100,000+
Current Version
6.5.3
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
In-app Products
$1.35 - $54.11 per item
Permissions
Offered By
MYLAPS Experience Lab
Developer
Zuiderhoutlaan 4 2012PJ Haarlem The Netherlands
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.