cijfers, getallen - juf Jannie

12
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Peuters en kleuters zijn van nature geïnteresseerd in cijfers en getallen. Cijfers en getallen zijn belangrijk in de wereld. Tellen is nodig om te kunnen rekenen.

Om straks in groep 3 te leren rekenen moeten kinderen rekenondergrond bouwen. Dat is wat de app "Cijfers en getallen leren en tellen" biedt.


Wat leren kinderen met de app?
* leer cijfers en getallen herkennen
* leer tellen
* getalgevoel
* leer de getallen 1 t/m 20


Wat is er zo bijzonder aan de app?
* Op een onderzoekende wijze leren kinderen cijfers en getallen herkennen.
* Kinderen leren de cijfers ook van hun foute antwoorden.
* De app is bedoeld als voorbereiding op het rekenen in groep 3.
* Wat met deze app geleerd is hoeft straks niet op school opnieuw onderwezen te worden.
* De cijfers en getallen worden in stapjes aangeboden: 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 1-20

De oefeningen:
* Oefening 1: Waar is de dierenwinkel, snoepwinkel, enz? Raak het juiste nummer aan.
* Oefening 2: Welke winkel is er op nummer ...... ? Kijk goed naar de cijfers en getallen op de winkels. Raak de winkel met het juiste nummer aan.
* Oefening 3: Raak het missende nummer aan op de weg. Kijk goed naar de getallenreeks en raak het juiste nummer aan.
* Oefening 4: Tel steeds de spullen in de kast en geef antwoord door de cijfers en getallen op de grond aan te raken. Hoeveel....... zie je hier? Goed tellen en raak het juiste getal aan.
* Oefening 5: Raak alle kauwgomballen met het getal 1 t/m 20 aan.

Kenmerken:
* Kindvriendelijk
* Kleurrijk
* Professionele voice-over
* Geen reclames
* Geen in-app aankopen
* Educatief en leerzaam

De app is bedoeld voor peuters en kleuters die interesse tonen in aantallen en cijfers. Spelenderwijs maken kinderen kennis met de benamingen va de cijfers en getallen en de aantallen die daarbij horen. Tijdens het spelen komt ook getalgevoel aan de orde.

Bekijk ook mijn andere apps:
* Juf jannie - letters leren lezen
* Juf jannie - letters flitsen
* Leren lezen voor groep 3 - juf Jannie
* Woorden leren - seizoenen - juf Jannie

Wat anderen zeggen:
☆ "De app wil kinderen voorbereiden op rekenen in groep 3, door ze alvast goed te leren tellen en te helpen met het herkennen van cijfers en getallen. " - iPadclub.nl
☆ "Deze app laat jonge kinderen op een leuke en speelse manier kennis maken met cijfers." - Mediasmarties.nl
☆ "Door middel van deze app kunnen leerlingen cijfers, getallen en hoeveelheden leren tot en met 20. De oefeningen worden steeds moeilijker, waardoor de leerling spelenderwijs leert." - Eduapp.nl
☆ "De app geeft peuters en kleuters de mogelijkheid alvast een 'ondergrond' te leggen voor de daadwerkelijke rekenlessen in groep 3. De app ziet er grafisch kleurrijk uit en is onderverdeeld in een aantal categorieën, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is van 1-5 te tellen, maar ook van 1-20." - Androidworld.nl

Over Juf Jannie
Juf Jannie maakt educatieve apps voor kinderen die aansluiten op de lesstof van het basisonderwijs. 
De oefeningen in de apps zijn dezelfde oefeningen als kinderen op school krijgen, maar nu oefenen ze spelenderwijs en krijgen ze direct te horen wat goed gaat en wat ze nog moeten oefenen.
"Spelenderwijs leren" staat centraal. Het doel is om kinderen te laten leren tijdens het spelen. Alle apps bieden gesproken Nederlandse taal omdat ze speciaal zijn gemaakt voor peuters, kleuters en kinderen uit groep 3. Zo leren kinderen een correcte uitspraak van de Nederlandse taal en leren ze nieuwe woorden.


Privacy Policy:

Juf Jannie ontwikkelt spellen voor kinderen en begrijpt hoe belangrijk privacy is door deze doelgroep.

De apps van Juf Jannie:
* bevatten geen reclame.
* bevatten geen in-app aankopen.
* bevatten geen koppeling met sociaal media.
* verzamelen of delen geen persoonlijke informatie.
* bieden een informatiescherm voor ouders waarin alle apps van Juf Jannie te zien zijn. Deze zijn voorzien van links naar de Juf Jannie apps in de AppStore, maar ze zijn beveiligd d.m.v. 4 seconden ingedrukt houden.
Toddlers and preschoolers are naturally interested in figures and numbers. Figures and numbers are important in the world. Counting is necessary to count.

In order soon learn to count in group 3 children to build computational substrate. That's what the app "figures and numbers and learn to count" offers.


What children learn with the app?
* Learn to recognize numbers and numbers
* Learn to count
* Number sense
* Learn the numbers 1/20 m


What's so special about the app?
* At an inquisitive way children learn to recognize numbers and numbers.
* Children learn the figures also their wrong answers.
* The app is intended as preparation for the count in group 3.
* What is learned with this app needs to be. Again later taught at school
* The figures and numbers are offered in increments: 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 1-20

The exercises:
* Exercise 1: Where is the pet shop, candy store, etc? Touch the appropriate number.
* Exercise 2: Which store is at number ......? Look at the figures and numbers in the shops. Hit the store with the correct number.
* Exercise 3: Hit the missing number on the road. Look at the number sequence and touch the correct number.
* Exercise 4: Add more stuff in the closet, and answer the figures and numbers on the ground to touch. How much ....... you see here? Well count and touch the correct number to.
* Exercise 5: Hit all the gumballs with the number 1 / m to 20.

Features:
* Child friendly
* Colorful
* Professional voice over
* No ads
* No in-app purchases
* Educational and informative

The app is designed for toddlers and preschoolers who show an interest in numbers and figures. Playful children are introduced to the names and numbers from the numbers and the numbers that go with them. While playing number sense is also discussed.

Check out my other apps:
* Miss Jannie - learning to read letters
* Miss Jannie - letters flash
* Learn to read for group 3 - Miss Jannie
* Words Learning - seasons - Miss Jannie

What others are saying:
☆ "The app aims to prepare children to count in group 3, by already well learn to count them and help with recognizing numerals and numbers." - IPadclub.nl
☆ "This app allows young children in a fun and playful introduction to numbers." - Mediasmarties.nl
☆ "Through this app, students can figures, numbers and amounts of learning to 20. The exercises are more difficult, so the student playfully teaches." - Eduapp.nl
☆ "The app gives preschoolers the opportunity to explain in advance for actual math lessons in group 3. An 'underground' The app looks colorful graphics and is divided into a number of categories, where possible, for example from 1-5 to counting, but also of 1-20. " - Androidworld.nl

About Miss Jannie
Jannie Teacher makes educational apps for kids that connect to the curriculum of primary education. The exercises in the apps are the same exercises as have children in school, but now they practice playfully and they are told what is going well and what they still need to practice immediately.
"Playful Learning" is key. The goal is for children to learn while playing. All apps have spoken Dutch language because they are made for toddlers, preschoolers and children from group 3. Example, children learn the correct pronunciation of the Dutch language and learn new words. Specially


Privacy Policy:
Jannie Teacher develops games for children and understands how important privacy is by this group.

The apps Jannie Teacher:
* Contain no advertising.
* Contain any in-app purchases.
* Contain no link with social media.
* Collect or share personal information.
* Provide an information for parents in which all apps Jannie Teacher appearing. This feature links to Jannie Teacher apps in the AppStore, but they are protected by Hold 4 seconds.
Read more
Collapse
2.9
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

64
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
July 27, 2020
Size
38M
Installs
1,000+
Current Version
1.3
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Shoto
Developer
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.