Supervisor

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

De Supervisor app voor digitale duidelijkheid voor infrastructuurprojecten
Meer efficiëntie en structuur binnen het bouwproces? Met de Supervisor app heeft u real-time inzicht in de voortgang van al uw infraprojecten. Langdurige processen, papieren verwerking en het daarmee gepaarde informatieverlies, zijn vanaf nu verleden tijd. U wilt toch ook grip op uw projecten, kostbare tijd besparen en de foutmarges zo laag mogelijk houden? Supervisor is een slimme registratiesoftware die foto’s en projectspecifieke gegevens koppelt aan locaties via het GPS signaal van uw apparaat.

Het is tijd voor verandering, het is tijd voor Supervisor.

Speciaal ontworpen voor infra
Supervisor is een speciaal ontwikkeld software platform voor én door specialisten in de infrabranche. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij precies waar u in het bouwproces tegenaan loopt, en hebben wij dit vertaald naar een bijzonder efficiënte en slimme applicatie.

Multi platform ondersteuning
De Supervisor app is te bedienen vanaf uw smartphone, tablet, desktop of laptop. De app is geschikt voor ieder Android apparaat. Zodoende is de monitoring van de voortgang van je project slim geregeld en altijd bereikbaar.

Meerdere partijen bij elkaar
Binnen een bouwproces heeft u te maken met verschillende partijen. Dit gaat vaak ten koste van de efficiëntie en structuur van het proces. De Supervisor app is beschikbaar via de Cloud voor al deze partijen, zodat u allen grip en overzicht houdt en faalkosten reduceert. De communicatie verloopt transparanter en is duidelijk voor alle partijen. Minder administratieve rompslomp en meer energie voor het werk dat er toe doet. Er zal nooit meer onduidelijkheid ontstaan over de actualiteit van de actielijsten en de werkzaamheden binnen uw project. Dit maakt het werk voor iedere projectmedewerker prettiger.

Real-time inzicht in het bouwproces
Het verwerken van gegevens kost tijd. Echter niet met de Supervisor app. Informatie wordt direct verwerkt en uitgewisseld met de betrokken partijen. Zo bent u voortdurend op de hoogte van wat er speelt binnen uw project.

Alle informatie op één locatie
Hoe meer partijen aan een project meewerken, hoe groter de kans op informatieverlies. Met de Supervisor app heeft u alle informatie per project, op één locatie in de Cloud en kunt u eenvoudig een rapportage uitdraaien.

Haal meer uit uw tijd
Tijd is kostbaar. De Supervisor app maakt het verwerken van informatie zeer eenvoudig. Uw project kost daardoor minder tijd en onnodig lange wachttijden zijn verleden tijd. U heeft uw handen vrij voor andere werkzaamheden. De Supervisor app genereert al tijdens het vastleggen van uw waarnemingen een nette rapportage. Deze kunt u met één druk op de knop delen met de projectmedewerkers.
Modules
De kracht van Supervisor zit mede in de programmeerbare modules die kunnen worden ingeladen per project. Hierdoor is de Supervisor app zeer flexibel toepasbaar. We hebben al een aantal voorgeprogrammeerde modules voor klaargezet. Supervisor bevat de volgende modules om uw project te beheersen:
• Toestand inspecties
• Opleverproces
• Waarnemingen UAV-gc
• Safety Walks
• Dagrapporten RAW/UAV
• Overig

Voert u inspecties uit, of legt u zaken vast gekoppeld die gekoppeld, maar staat de gewenste module er niet tussen? Neemt dan contact met ons op, samen zoeken we naar een persoonlijke oplossing voor uw situatie.
Supervisor app for digital clarity for infrastructure
Greater efficiency and structure within the building process? The Supervisor app you real-time insight into the progress of your infrastructure projects. Lengthy processes, paper processing and thus paired loss of information, are now past. You want also a grip on your projects, saving precious time and error rates as low as possible? Supervisor is an intelligent recording software that photos and project-specific data links to locations via GPS signal on your device.

It's time for change, it's time for Supervisor.

Specially designed for infra
Supervisor is a specially developed software platform for and by specialists in the infrastructure sector. Thanks to our years of experience we know exactly where you encounter in the process, and we have this translated into a highly efficient and intelligent application.

Multi-platform support
The Supervisor application can be controlled from your smartphone, tablet, desktop or laptop. The app is suitable for any Android device. Thus, monitoring the progress of your project, cleverly arranged and always available.

Several parties together
Within a process you have to deal with various parties. This is often at the expense of efficiency and structure of the process. Supervisor app is available via the Cloud for all these parties, so that all of you keep control and oversight and reduces failure costs. Communication is transparent and clear to all parties. Less red tape and more energy for the work that matters. There will be no more uncertainty about the relevance of the action lists and work within your project. This makes the work for each project staff pleasant.

Real-time visibility into the process
The processing of data takes time. But not with the Supervisor application. Information is immediately processed and exchanged by the parties involved. So you are constantly aware of what is happening within your project.

All information in one place
The more parties participate in a project, the greater the risk of information loss. The Supervisor app has all the information for each project in one location in the cloud and you can easily generate a report.

Get more out of your time
Time is precious. Supervisor app makes the process information very easy. Your project thus takes less time and unnecessarily long waiting times are past. You have your hands free for other tasks. Supervisor app generates all while capturing your sightings a neat report. You can share with one push of the button with the project staff.
modules
The strength of Supervisor is also in the programmable modules that can be loaded for each project. This allows the Supervisor app is very flexibly. We have already put a set of pre-programmed modules. Supervisor includes the following modules to manage your project:
• Condition inspections
• Opleverproces
• Observations UAV-gc
• Safety Walks
• Daily reports RAW / UAV
• Others

Do you carry out inspections or impose things you pegged coupled, but is the desired module is not there? Please contact us, together we will find a personal solution for your situation.
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
May 17, 2018
Size
27M
Installs
100+
Current Version
1.7.2
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
Supervisor App
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.