Woordenboek

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Dit woordenboek bevat meer dan 80.000 veelgebruikte woorden uit de Nederlandse taal. Van de meer dan 23.000 basiswoorden worden de verschillende betekenissen gegeven en per betekenis worden voorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingen aangegeven. Meer dan 1500 woorden zijn ook voorzien van een plaatje om de betekenis te ondersteunen. Ook de meestgebruikte afkortingen zijn opgenomen. Uniek aan dit woordenboek is dat ieder basiswoord uitgebreid en leesbaar wordt omschreven: woordsoort, uitspraak, alle betekenissen, voorbeelden, uitdrukkingen, vervoegingen en verbuigingen. Het neemt de tijd en de ruimte voor ieder woord. Na installatie is geen netwerkverbinding meer nodig.

Gebruik

Na het opstarten komt u in het zoekscherm terecht. Typ daar de eerste letters van het woord dat u zoekt. Zoekt u 'gelopen' dan ziet u na 'gelo..' het gezochte woord in de lijst staan. Raak dat woord in de lijst aan en u vliegt direct naar de juiste pagina. Het werkwoord 'lopen' wordt uitgebreid behandeld en ook de vervoegingen ervan. Een van die vervoegingen is 'gelopen'.

Op de gemarkeerde woorden in de pagina kan doorgetikt worden. Raak zo'n woord aan en u springt naar de pagina van dat woord. Met een veeg naar links kunt u weer terug naar een eerder woord.

Spelfout geen probleem
Zoekt u op ekonomie dan wordt er even niets gevonden maar na 3 tellen wordt automatisch op klank gezocht en wordt alsnog economie gevonden en in de lijst geplaatst. Zodra er op klank gezocht wordt dan worden soms ook woorden gevonden die in uw oren niet altijd hetzelfde klinken maar vaak staat het woord dat u wel zocht er ook bij. Zoek gerust op eipet om uw iPad te vinden ....

Woordenboek gratis versus betaald

De gratis versie van de Woordenboek app ontsluit nu alle woorden en betekenissen en maakt helemaal onder in beeld een beetje reclame. Tegen een kleine vergoeding verwijdert u de reclame voor altijd en krijgt u gelijk ook de beschikking over extra functies.

Vroeger leefden de gratis versie en de betaalde gescheiden van elkaar. De gratis versie bevatte maar de helft van alle woorden en werd ongeveer 100 keer zoveel gedownload als de betaalde versie. Wij gunnen graag iedereen alle woorden uit ons woordenboek. Daarom zijn alle woorden nu standaard beschikbaar ook als u niets kunt of wilt betalen.

Extra functies

- Zoeken op begin, einde of ergens in het woord
- Foto toevoegen of vervangen om uw woordenboek te personaliseren
- Foto indienen bij Muiswerk Educatief
- Beschrijving van een woord direct delen via mail
- Beschrijving van een woord naar de printer sturen

Het Muiswerk Woordenboek wordt ontwikkeld en onderhouden door de makers van de Muiswerk oefenprogramma's. Er worden continu nieuwe woorden en nieuwe plaatjes toegevoegd. Het woordenboek is vanuit de windowsversie van Muiswerk en ook vanuit de online versie van Muiswerk op te roepen op ieder moment tijdens het oefenen. Nu zoveel mensen naast hun gewone werkplek ook een smartphone en/of tablet beschikbaar hebben, is het woordenboek ook als zelfstandige 'app' ontwikkeld.
This dictionary contains more than 80,000 common words in the Dutch language. Of the more than 23,000 basic words different meanings and given meaning by examples given of usage, synonyms and opposites. More than 1500 words are also provided with a plate to support the meaning. Also, the most commonly used abbreviations are included. Unique to this dictionary is that any basic word comprehensive and readable described: part of speech, pronunciation, all meanings, examples, phrases, conjugations and declensions. It takes time and space for each word. After installation is no longer necessary network connection.

Use

After startup, you will enter the search screen. Type in there the first letters of the word you are looking for. Looking 'walked' you will see after 'gelo ..' the searched word in the list. Do not touch that word in the list and can directly fly to the correct page. The verb 'walk' is discussed and the conjugations it. One of those conjugations is 'walked'.

On the marked words in the page can be tapped. Touch a word and jump to the page for that word. With a swipe to the left you can go back to a previous word.

Misspelling no problem
Looking at economy than there is equally nothing found but after three count Searching automatically on sound economics and still found and placed in the list. Once on sound searched words than are sometimes found not always the same sound in your ears, but often the word that you have searched there too. Find assured eipet to find your iPad ....

Dictionary free vs. paid

The free version of the Dictionary app now opens up all the words and meanings and makes quite a bit lower in image advertising. For a small fee, remove advertising forever and you will also equal access to extra features.

Formerly lived the free version and the paid separately. The free version contains only half of all words and was downloaded about 100 times as much as the paid version. We like to give everyone all the words in our dictionary. That is why all the words are now standard as you can or want to pay nothing.

Additional features

- Search by start, end or anywhere in the word
- Add a picture or replaced to customize your dictionary
- Photo by submitting Mouse Educational Work
- Description of a word instantly share via mail
- Description of a word to the printer send

The Muiswerk Dictionary is developed and maintained by the makers of the Muiswerk exercise programs. There are constantly new words and new images added. The dictionary is from the Windows version of Muiswerk and also accessible from the online version of Muiswerk at any time during the exercise. Now many people in addition to their usual place of work also have a smartphone and / or tablet available, the dictionary has also been developed as stand-alone 'app'.
Read more
Collapse
4.4
298 total
5
4
3
2
1
Loading…

Additional Information

Updated
December 2, 2015
Size
15M
Installs
50,000+
Current Version
1.3
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact, Digital Purchases
In-app Products
$1.12 per item
Permissions
Offered By
T.T.A. Schijf - Muiswerk Educatief
Developer
J.A. van Seumerenlaan 5 1422 XS Uithoorn Nederland
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.