Groene Kaart Papendrecht

50+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Papendrecht vindt het behoud van het bestaande groen en zo mogelijk een uitbreiding van groen van groot belang voor het behoud van het groene karakter van de gemeente. De groene structuur van parken, speelvelden en groene route is bepalend voor een aangenaam leefmilieu.

Bomenverordening 2013 en Groene Kaart

Op 4 juli 2013 is door de gemeenteraad de nieuwe Bomenverordening vastgesteld en op 11 juli 2013 is deze inwerking getreden. De nieuwe bomenverordening werkt met het zogenaamde Groene Kaart model.

De gemeente heeft alle gemeentelijke plus een deel van particuliere bomen geïnventariseerd.

Een boom is op de Groene Kaart opgenomen als: de boom genoeg punten scoort volgens de redengevende beschrijvingen als belevingsboom, waardevolle boom of monumentale boom. Daarnaast kent de Groene Kaart boomzones (parken en hoofdstructuren) welke een beschermde status hebben. Bij elke boom op de Groene Kaart staat een code, die overeen komt met de code die in het register staan die bij de Groene Kaart hoort. Het is een register waarin zowel particuliere als gemeentelijke bomen zijn opgenomen. In het register vindt u informatie over bijvoorbeeld boomsoort, conditie en hoogte terug van de bomen. De Groene Kaart wordt elke vier jaar vernieuwd. U kunt dus altijd bomen blijven aandragen voor de Groene Kaart. Wanneer een boom genoeg punten scoort volgens onze redengevende beschrijvingen wordt hij bij het vernieuwen van de Groene Kaart opgenomen.

https://www.papendrecht.nl/papendrecht/papendrecht-heeft-antwoord?waxtrapp=solmpaBsHknOpiOfMFK&remote=/idad/mozEgemDocument%3FF_DOCNR=3359889

Open data

Met deze toepassing laat de Gemeente Papendrecht zien wat de potentie van open data is.
Updated on
Jun 3, 2016

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available