Medicijn pil herinnering en medicatie wekker alarm

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Een gratis app die u net even dat steuntje in de rug geeft bij uw medicijngebruik.

• Nooit meer uw medicijnen vergeten: met de medicijnwekkers krijgt u herinneringen als u uw medicijnen moet innemen, ook als u ingewikkelde innameschema’s heeft.
• Grijp nooit mis: met voorraadbeheer krijgt u een seintje als uw medicijnen bijna op zijn en u bestelt dan direct vanuit de app bij uw apotheek.
• Betere kwaliteit van leven: door consequente herinneringen kunt u zich goed aan uw medicijnvoorschriften houden.
• Goed voorbereid met uw arts in gesprek: met het innameschema en het dagboek op zak, gaat u goed voorbereid het gesprek in.
• Hulp is bij de hand: ons helpdesk team zit in Eindhoven en is via allerlei kanalen bereikbaar.

Gebruikers beoordelen de app met een 9 en de GGD zelfs met een 10.
Aanbevolen door Radboudumc, Epilepsiefonds, Nederlandse patiëntenfederatie en GGD

Meer dan 45.000 mensen gebruiken de app elke dag
Meer dan 220.000 keer gedownload
Meer dan 33.000.000 herinneringen

Hieronder vindt u uitleg over de meest gebruikte functies.

Herinneringen/wekkers
Voor veel mensen is het lastig om zich aan verschillende innameschema’s te houden. Stel in de app herinneringen in op verschillende momenten, zoals bij opstaan, diner en voor het naar bed gaan. Op deze momenten gaat een wekker af op uw telefoon of tablet en ziet u de medicijnen die u dan moet innemen.

Complexe schema’s
Sommige pillen gebruikt u wellicht om de paar dagen. Ook dat kan met MedApp.

Voorraadbeheer/herhaalverzoeken bij uw apotheek
MedApp houdt de voorraad van uw medicatie bij. Als u nog voor minder dan tien dagen voorraad heeft, herinnert MedApp u dat u nieuwe medicijnen moet bestellen. Dat kan direct vanuit de app bij uw eigen apotheek.

Overzichtsscherm
Het overzichtsscherm toont een lijst van alle herinneringen. U ziet zelfs welke wekkers u wel en niet afgevinkt heeft. En u kunt zien wanneer u uw volgende medicatie in moet nemen.

Medicatiepaspoort
Als u naar een nieuwe apotheek gaat of nieuwe zorgverleners spreekt, is een overzicht van uw medicijnen erg handig. Zij weten vaak niet welke medicatie u gebruikt. Het risico dat ze medicijnen voorschrijven die niet goed samengaan met uw huidige medicatie, is zeker aanwezig. Vooral in het buitenland is dit belangrijk.

Medische gegevens
In de app kunt u algemene en medische informatie opnemen. Bijvoorbeeld uw verzekeraar en polisnummer. Maar ook uw bloedgroep of naam, adres en telefoonnummer van uw behandelaars. Allergieën en aandoeningen, labwaarden, foto’s, geluidsopnames en eigen notities vinden ook een plek in de app.

Bijsluiters
Van alle medicijnen zitten de bijsluiters in de app.

Gegevens delen met familie, mantelzorgers en zorgverleners
Voor familie, mantelzorgers en zorgverleners kunt u rapportage maken. Bijvoorbeeld van uw medisch dossier, medicatiepaspoort, inname historie, uw dagboek en uw innameschema. Dit is een PDF bestand dat u kunt downloaden en delen. Familie en zorgverleners kunt u zo laten meekijken. Een pil is snel vergeten, maar met familie als backup kunnen zij u helpen.

Speciale modules
We hebben speciale functies in de app gebouwd in samenwerking met kenniscentra en onderzoeksinstituten:
• Rijvaardigheid
• Epilepsie
• CML cmylife.nl
• jouwomgeving.nl

Samenwerking met u en met apothekers
We staan continu in contact met onze gebruikers. Van hen krijgen wij de meeste aanvragen voor nieuwe functies. Maar ook apothekers geven ons advies.

Uw privacy gewaarborgd
MedApp staat garant voor uw privacy: wij vinden de vertrouwelijkheid van uw gegevens net zo belangrijk als uzelf. We zijn door de overheid gecertificeerd voor ISO, NEN en MedMij.

Altijd dichtbij
MedApp is Nederlands. Ons team zit in de meest innovatieve regio van de wereld: Eindhoven. Wij zijn dan ook altijd dichtbij als u hulp nodig heeft.
A free app that gives you that little bit of support with your medication use.

• Never forget your medication: with the medicine alarm clocks you get reminders when you have to take your medication, even if you have complicated intake schedules.
• Never miss out: with inventory management you will be notified when your medication is running out and you order directly from the app at your pharmacy.
• Better quality of life: consistent reminders allow you to keep to your medication prescriptions.
• Well prepared with your doctor in conversation: with the intake schedule and the diary in your pocket, you are well prepared for the conversation.
• Help is at hand: our help desk team is in Eindhoven and can be reached through all kinds of channels.

Users rate the app with a 9 and the GGD even with a 10.
Recommended by Radboudumc, Epilepsy Fund, Dutch Patient Federation and GGD

More than 45,000 people use the app every day
Downloaded more than 220,000 times
More than 33,000,000 memories

Below you will find an explanation of the most used functions.

Reminders / alarm clocks
For many people it is difficult to adhere to different intake schedules. Set reminders at different moments in the app, such as when you get up, have dinner and go to bed. At these moments, an alarm clock will go off on your phone or tablet and you will see the medication that you must then take.

Complex schemes
You may use some pills every few days. That is also possible with MedApp.

Inventory management / repeat requests at your pharmacy
MedApp keeps track of the stock of your medication. If you still have supplies for less than ten days, MedApp reminds you to order new medicines. You can do this directly from the app at your own pharmacy.

Overview screen
The overview screen shows a list of all reminders. You can even see which alarm clocks you have and have not checked. And you can see when you should take your next medication.

Medication Passport
If you go to a new pharmacy or speak to new healthcare providers, an overview of your medication is very useful. They often do not know which medication you use. The risk that they prescribe medication that does not go well with your current medication is certainly present. This is especially important abroad.

Medical Information
You can include general and medical information in the app. For example your insurer and policy number. But also your blood type or name, address and telephone number of your practitioners. Allergies and disorders, lab values, photos, sound recordings and personal notes also find a place in the app.

Package leaflets
The package leaflets for all medicines are included in the app.

Share data with family, caregivers and caregivers
You can make reports for family, caregivers and caregivers. For example, your medical record, medication passport, intake history, your diary and your intake schedule. This is a PDF file that you can download and share. You can let family and caregivers watch. A pill is quickly forgotten, but with family as a backup they can help you.

Special modules
We have built special functions in the app in collaboration with knowledge centers and research institutes:
• Driving ability
• Epilepsy
• CML cmylife.nl
• uw omgeving.nl

Collaboration with you and with pharmacists
We are in constant contact with our users. We receive most requests for new positions from them. But pharmacists also give us advice.

Your privacy guaranteed
MedApp guarantees your privacy: we consider the confidentiality of your data just as important as you. We are certified by the government for ISO, NEN and MedMij.

Always close
MedApp is Dutch. Our team is in the most innovative region of the world: Eindhoven. We are always close by if you need help.
Read more
Collapse
4.4
3,922 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
January 7, 2020
Size
82M
Installs
100,000+
Current Version
1.1.6
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
MedApp Nederland B.V.
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.