Medicijnwekkers en herhaalrecepten met MedApp

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Ooit uw medicijnen vergeten? Gebruikt de gratis app MedApp. Met de wekkers krijgt u herinneringen om uw medicatie in te nemen en u kunt eenvoudig bijbestellen bij uw apotheek.

Aanbevolen door Radboudumc, Epilepsiefonds, patiëntenfederatie en GGD.

Hieronder vindt u uitleg over de meest gebruikte functies.

Herinneringen/wekkers
Voor veel mensen is het lastig om zich aan verschillende innameschema’s te houden. Stel in de app herinneringen in op verschillende momenten, zoals bij opstaan, diner en voor het naar bed gaan. Op deze momenten gaat een wekker af op uw telefoon of tablet en ziet u de medicijnen die u dan moet innemen.

Complexe schema’s
Sommige pillen gebruikt u wellicht om de paar dagen. Ook dat kan met MedApp.

Overzichtsscherm
Het overzichtsscherm toont een lijst van alle herinneringen. U ziet zelfs welke wekkers u wel en niet afgevinkt heeft. En u kunt zien wanneer u uw volgende medicatie in moet nemen.

Medicatiepaspoort
Als u naar een nieuwe apotheek gaat of nieuwe zorgverleners spreekt, is een overzicht van uw medicijnen erg handig. Zij weten vaak niet welke medicatie u gebruikt. Het risico dat ze medicijnen voorschrijven die niet goed samengaan met uw huidige medicatie, is zeker aanwezig. Vooral in het buitenland is dit belangrijk.

Medische gegevens
In de app kunt u algemene en medische informatie opnemen. Bijvoorbeeld uw verzekeraar en polisnummer. Maar ook uw bloedgroep of naam, adres en telefoonnummer van uw behandelaars. Allergieën en aandoeningen, labwaarden, foto’s, geluidsopnames en eigen notities vinden ook een plek in de app.

Voorraadbeheer/herhaalverzoeken bij uw apotheek
MedApp houdt de voorraad van uw medicatie bij. Als u nog voor minder dan tien dagen voorraad heeft, herinnert MedApp u dat u nieuwe medicijnen moet bestellen. Dat kan direct vanuit de app bij uw eigen apotheek.

Bijsluiters
Van alle medicatie zitten de bijsluiters in de app.

Gegevens delen met familie, mantelzorgers en zorgverleners
Voor familie, mantelzorgers en zorgverleners kunt u rapportage maken. Bijvoorbeeld van uw medisch dossier, medicatiepaspoort, inname historie, uw dagboek en uw innameschema. Dit is een PDF bestand dat u kunt downloaden en delen. Familie en zorgverleners kunt u zo laten meekijken. Een pil is snel vergeten, maar met familie als backup kunnen zij u helpen.

Speciale modules
We hebben speciale functies in de app gebouwd in samenwerking met kenniscentra en onderzoeksinstituten:
- Rijvaardigheid De rijvaardigheidsmodule geeft u een waarschuwing geven als uw medicatie de rijvaardigheid beïnvloedt.
- Epilepsie Met deze functie kunt u laten weten waar u precies bent. U kunt ook een alarm met contactgegevens laten zien op uw telefoon als u een aanval voelt aankomen.
- CML We hebben een integratie met het cmylife.nl platform van het Radboud umc, voor CML patiënten. U deelt hiermee gegevens vanuit MedApp met CMyLife.
- Online hulp jouwomgeving.nl is een platform voor online hulp buiten de contactmomenten met begeleiders en zorgverleners. Vanuit de app kunt u gegevens delen met dit online platform.

Samenwerking met u en met apothekers
We staan continu in contact met onze gebruikers. Van hen krijgen wij de meeste aanvragen voor nieuwe functies. Maar ook apothekers geven ons advies.

Uw privacy gewaarborgd
MedApp staat garant voor uw privacy: wij vinden de vertrouwelijkheid van uw gegevens net zo belangrijk als uzelf. Lees ook eens onze heldere privacypolicy, geschreven voor u en niet voor onszelf.

Vertrouwd door u en door professionals
De app is meer dan 226000 keer geïnstalleerd en de heeft meer dan 30 miljoen herinneringen gestuurd. Gebruikers beoordelen de app met een 9 en de GGD zelfs met een 10.

Altijd dichtbij
MedApp is Nederlands. Ons team zit in de meest innovatieve regio van de wereld: Eindhoven. Wij zijn dan ook altijd dichtbij als u hulp nodig heeft.

Aangepast op 29-03-2019
Ever forgot your medicine? Use the free MedApp app. With the alarm clocks you get reminders to take your medication and you can easily order extra at your pharmacy.

Recommended by Radboudumc, Epilepsy fund, patient federation and GGD.

Below you will find an explanation of the most used functions.

Reminders / alarm clocks
For many people it is difficult to adhere to different intake schedules. Set reminders at different moments in the app, such as when you get up, have dinner and go to bed. At these moments, an alarm clock will go off on your phone or tablet and you will see the medication that you must then take.

Complex schemes
You may use some pills every few days. That is also possible with MedApp.

Overview screen
The overview screen shows a list of all reminders. You can even see which alarm clocks you have and have not checked. And you can see when you should take your next medication.

Medication Passport
If you go to a new pharmacy or speak to new healthcare providers, an overview of your medication is very useful. They often do not know which medication you use. The risk that they prescribe medication that does not go well with your current medication is certainly present. This is especially important abroad.

Medical Information
You can include general and medical information in the app. For example your insurer and policy number. But also your blood type or name, address and telephone number of your practitioners. Allergies and disorders, lab values, photos, sound recordings and personal notes also find a place in the app.

Inventory management / repeat requests at your pharmacy
MedApp keeps track of the stock of your medication. If you still have supplies for less than ten days, MedApp reminds you to order new medicines. You can do this directly from the app at your own pharmacy.

Package leaflets
The package leaflets for all medication are included in the app.

Share data with family, caregivers and caregivers
You can make reports for family, caregivers and caregivers. For example, your medical record, medication passport, intake history, your diary and your intake schedule. This is a PDF file that you can download and share. You can let family and caregivers watch. A pill is quickly forgotten, but with family as a backup they can help you.

Special modules
We have built special functions in the app in collaboration with knowledge centers and research institutes:
- Driving ability The driving ability module gives you a warning if your medication affects your driving ability.
- Epilepsy With this function you can let us know exactly where you are. You can also display an alarm with contact information on your phone if you feel an attack coming.
- CML We have an integration with the cmylife.nl platform of the Radboud umc, for CML patients. You share data from MedApp with CMyLife.
- Online help uw omgeving.nl is a platform for online help outside the contact moments with counselors and care providers. From the app you can share data with this online platform.

Collaboration with you and with pharmacists
We are in constant contact with our users. We receive most requests for new positions from them. But pharmacists also give us advice.

Your privacy guaranteed
MedApp guarantees your privacy: we consider the confidentiality of your data just as important as you. Also read our clear privacy policy, written for you and not for ourselves.

Trusted by you and by professionals
The app has been installed more than 226,000 times and has sent more than 30 million reminders. Users rate the app with a 9 and the GGD even with a 10.

Always close
MedApp is Dutch. Our team is in the most innovative region of the world: Eindhoven. We are always close by if you need help.

Updated on 03/29/2019
Read more
Collapse
4.5
3,599 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
October 15, 2019
Size
87M
Installs
100,000+
Current Version
1.0.3
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Shares Info
Permissions
Offered By
MedApp Nederland B.V.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.