Viavesta Makelaars

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

VIAVESTA MAKELAARS EN ADVISEURS: 

Actief, deskundig en succesvol! 

Wij makelen zoals makelen bedoeld is Viavesta is het succesvolle, deskundige en actieve makelaarskantoor voor Gouda en omgeving. Wij zetten ons optimaal in om uw huis te verkopen – of aan te kopen – voor de beste prijs en tegen de beste voorwaarden. Hierin gaan wij doortastend te werk en op zoek naar dié persoon bij dát huis. Makelen zoals makelen bedoeld is! Nét dat stapje harder De verkoop of aankoop van een huis is een grote financiële beslissing. Wij verplaatsen ons in u. In úw vragen en wensen. Vervolgens komen wij met onze kennis en ervaring tot een creatieve aanpak, waarbij wij u werk uit handen nemen en nét dat stapje harder lopen. 

Persoonlijke benadering en heldere communicatie Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, heldere communicatie en een regelmatige terugkoppeling. U krijgt een vast contactpersoon die ook buiten kantooruren bereikbaar is. Wij denken actief met u mee en leveren de kwaliteit die u van ons verwacht. 

VERKOOP VAN UW HUIS 

Uw wens is onze missie Uw huis wilt u het liefst tegen de beste prijs en de beste voorwaarden verkopen. Laat dat nou precies onze missie zijn! Viavesta doet er alles aan om u werk uit handen te nemen! Wij kunnen onderhandelen als geen ander en blinken uit in onze creatieve en daadkrachtige aanpak. 

Persoonlijke benadering en heldere communicatie Wij houden u het hele traject op de hoogte en betrekken u bij iedere fase in het verkooptraject. Onze dienstverlening stopt niet bij de overdracht, ook na de transactie kunt u met uw vragen bij ons terecht! 

Onze aanpak: 

* Wij bepalen de waarde en de verkoopbaarheid van uw huis 

* Wij adviseren u, met onderbouwing, over de vraagprijs voor uw woning 

* Wij bepalen samen met u het marketingplan voor de verkoop 

* Wij benaderen gericht woningzoekers voor u 

* Na een bezichtiging laten wij u direct weten of het huis bij de kijkers in de smaak valt 

* Tijdens de onderhandelingen staan wij u bij met gedegen en goed onderbouwd advies 

AANKOOP VAN EEN HUIS 

De kunst van het onderhandelen U wilt natuurlijk zoveel mogelijk weten van uw nieuwe huis en het tegen de laagst mogelijke prijs en beste voorwaarden kopen. Als u ons inschakelt moet dat lukken. Wij begeleiden u bij iedere stap in het aankoopproces. Persoonlijke benadering en heldere communicatie Wij houden u het hele traject op de hoogte en betrekken u bij iedere fase in het kooptraject. U krijgt een vast contactpersoon die ook buiten kantoortijden bereikbaar is. Onze dienstverlening stopt niet bij de overdracht, ook na de transactie kunt u met uw vragen bij ons terecht! 

Onze aanpak: 

* U ontvangt per mail het aanbod op basis van uw woonwensen 

* Wij gaan met u mee naar de bezichtiging(en) en zorgen voor de marktinformatie, stellen kritische vragen en geven u onze deskundige indruk van de woning en de waarde 

* U ontvangt van ons belangrijke informatie over de woning, zoals erfdienstbaarheden, bijzondere bepalingen, bestemmingsplannen en de bouwkundige staat 

* Wij regelen een bouwkundige inspectie 

* En uiteraard zorgen wij voor een scherpe prijsonderhandeling! TAXATIE 

Gecertificeerde taxateurs Voor de financiering van een huis, een verbouwing, het vaststellen van de waarde van uw onroerend goed bij een echtscheiding of het oversluiten van uw hypotheek heeft u een taxatierapport nodig. Wij stellen dat graag voor u op. 

Tijdens de uitvoering van de taxatie controleren en beoordelen wij zaken die van invloed zijn op de waarde van uw woning, zoals b.v.: 

* De staat van onderhoud van het huis 

* Inhoud en woonoppervlakte 

* Kadastrale gegevens, de eigendomssituatie en de rechten en plichten die zijn gekoppeld aan de woning en de grond 

* Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging 

* Bijzonderheden zoals informatie over het bestemmingsplan 

* Vraag en aanbodverhouding in de markt en referenties
VIAVESTA BROKERS AND CONSULTANTS:

Active, knowledgeable and successful!

We Toggling Toggling as intended Viavesta is successful, knowledgeable and active agency for Gouda and surroundings. We put our best to sell your home - or to purchase - for the best price and under the best conditions. Here we go boldly to work and looking for that person at that house. Toggling Toggling as intended! Just that little bit harder the sale or purchase of a home is a big financial decision. We put ourselves in you. In your own questions and concerns. Then we come up with our knowledge and experience into a creative approach, where we can work and take care of just that step run faster.

Personal approach and clear communication Our method is characterized by a personal approach, clear communication and regular feedback. You get a contact person who is accessible outside office hours. We actively think along with you and deliver the quality you expect from us.

SELL YOUR HOUSE

Your wish is our mission To sell your house you prefer at the best price and the best terms. Let that be exactly our mission! Viavesta doing everything to take care of you work! We can negotiate better than anyone else and excel in our creative and energetic approach.

Personal approach and clear communication We love you the entire process to date and involve you in every phase of the sales process. Our service does not stop with the transfer, even after the transaction, please contact us with your questions!

Our approach:

* We define the value and marketability of your home

* We advise you, with justification, the asking price for your home

* We provide you with the marketing plan for selling

* We approach targeted property seekers to you

* After viewing let you know immediately whether the home is in the audience's taste

* During the negotiations, we will provide you with thorough and well-founded advice

BUYING A HOME

The art of negotiation You want to know as much of your new home and buy it at the lowest possible price and best terms. If you enable us to succeed it. We're with you every step of the purchase process.Personal approach and clear communication We love you the entire process to date and involve you in every phase of the purchasing process. You get a contact person who is accessible outside office hours. Our service does not stop with the transfer, even after the transaction, please contact us with your questions!

Our approach:

* You will receive by mail the offer according to your wishes

* We go with you to the visit (s) and provide market information, ask critical questions and give you our expert impression of the property and the value

* You will receive important information about the property, such as easements, special provisions, zoning and architectural state

* We arrange a structural inspection

* And of course we provide a competitive price negotiation!TAXATION

Certified appraisers to finance a home, remodeling, determining the value of your property in a divorce or refinancing your mortgage, you need a valuation report. We argue that like for you.

During monitor the implementation of the valuation and we assess issues that affect the value of your home, such as e.g .:

* The condition of the house

* Content and living area

* Land Registry, the ownership and the rights and obligations associated with the property and the land

* Environmental aspects, such as soil

* Details, such as information about the zoning

* Supply and demand relationship in the market and references
Read more
Collapse
Loading...

What's New

App name gewijzigd.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 4, 2017
Size
2.6M
Installs
100+
Current Version
2.6
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Realworks BV
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.