RegioBank - Mobiel Bankieren

1,335
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Met Mobiel Bankieren van RegioBank regelt u altijd en overal makkelijk uw bankzaken. Geld overboeken, uw afschrijvingen bekijken en steeds meer handige functies voor uw particuliere en zakelijke rekeningen (met 1 digipas).

Met Mobiel Bankieren van RegioBank kunt u:

Bekijken en zoeken
- Saldo checken zonder in te loggen
- Bij– en afschrijvingen 24 maanden terug bekijken
- Bij– en afschrijvingen zoeken tot 24 maanden terug
- Geplande incasso’s en andere betalingen bekijken
- Hypotheekgegevens bekijken
- Herkent u een transactie niet? Zoek via Google
- Vergelijkbare betalingen zoeken

Geld overboeken
- Geld overboeken met mobiele pincode, vingerafdruk of digipas
- Geld overboeken naar eigen rekeningen
- Geld overboeken naar elk Europees rekeningnummer binnen het SEPA-gebied.
- Betalen met iDEAL
- Acceptgiro’s scannen
- Betalingen inplannen
- Terugkerende betalingen inplannen
- Betalingen bewaren en later verzenden
- Status van uw betaling bekijken
- Betaling kopiëren
- Geplande incasso’s vooraf weigeren
- Contact opslaan in uw adresboek
- Adresboek: contacten toevoegen, wijzigen en verwijderen
- Bevestiging van uw betaling in PDF

Betaalverzoek
- Betaalverzoek maken
- Betaalverzoek delen via QR-code
- Betaalverzoek delen via link
- Betaalverzoek details bekijken & betalingen bijhouden
- Betaalverzoek verwijderen

Extra instellingen Mobiel Bankieren
- Inloggen met mobiele pincode
- Inloggen met vingerafdruk
- Daglimiet mobiele pincode wijzigen
- Mobiele pincode wijzigen
- Daglimiet digipas wijzigen
- Geld overboeken naar onbekende rekeningen met mobiele pincode
- Meerdere gebruikers toevoegen op uw toestel

Persoonlijk overzicht
- Geef uw rekening een naam
- Wijzig de volgorde van uw rekeningen
- Kies welke rekening(en) u wilt tonen

Financieel inzicht
- Inzicht in uitgaven: weet waar uw geld blijft
- Saldografiek: bekijk het verloop van uw saldo
- Inzicht in geplande betalingen: weet wat eraan komt
- Inzicht in rente: weet welke rente u krijgt en betaalt
- Inzicht in uw spaargeld: stop uw geld in spaarpotten

Pasgebruik zelf wijzigen
- Pinnen buiten Europa aan- en uitzetten
- Contactloos betalen aan- en uitzetten
- Pinlimiet tijdelijk verhogen (1 dag)
- Betaalpas blokkeren en deblokkeren
- Betaalpas activeren

Berichten en alerts
- Saldo- en transactie-attenties instellen
- Persoonlijke tips en serviceberichten ontvangen in uw inbox

Hulp en contact
- Betaalpas kwijt of verloren? Zó opgelost met de extra hulp
- De contactgegevens van uw Adviseur inzien
- Geef uw mening: wat zou u in de app willen?
- Tips over veilig Mobiel Bankieren
- Bekijk wat handig en nieuw is in de app
- Veelgestelde vragen bekijken

Smartwatch
- Saldo checken op uw Android Wear smartwatch

Makkelijk inloggen en overboeken
Meld u 1 keer aan met uw digipas, betaalpas of digicode en bedenk een pincode voor uw app. Daarmee kunt u voortaan makkelijk en snel inloggen en overboeken.
Voor wie?
- Particuliere rekeningen
- Zakelijke rekeningen met 1 digipas
Veiligheid
Mobiel Bankieren is net zo veilig als Mijn RegioBank. Voor de veiligheid is het niet mogelijk om uw app te kopiëren naar een andere telefoon. Heeft u een nieuwe telefoon? Dan moet u de app opnieuw downloaden. Verwijder de app ook van uw oude telefoon als u die niet meer gebruikt of deactiveer de app in Mijn RegioBank.

Blijf meedenken!
Schrijf in een review wat u goed vindt of wat u mist. We lezen en gebruiken uw reactie. Zo maken we Mobiel Bankieren van RegioBank steeds beter!
With RegioBank's Mobile Banking you can easily arrange your banking affairs anytime and anywhere. Transfer money, view your debits and more and more useful functions for your private and business accounts (with 1 digipas).

With RegioBank Mobile Banking you can:

View and search
- Check balance without logging in
- View credits and debits 24 months ago
- Search for credits and debits up to 24 months ago
- View scheduled collections and other payments
- View mortgage details
- Do you not recognize a transaction? Search on Google
- Find similar payments

To transfer money
- Transfer money with mobile PIN, fingerprint or digipas
- Transfer money to own accounts
- Transfer money to any European account number within the SEPA area.
- Pay with iDEAL
- Scan acceptgiros
- Schedule payments
- Schedule recurring payments
- Save payments and send later
- View your payment status
- Copy payment
- Reject planned direct debits in advance
- Save contact in your address book
- Address book: add, change and delete contacts
- Confirmation of your payment in PDF

Payment request
- Make payment request
- Share payment request via QR code
- Share payment request via link
- View payment request details & track payments
- Delete payment request

Additional settings Mobile Banking
- Login with mobile PIN code
- Login with fingerprint
- Change Mobile PIN Daily Limit
- Change Mobile PINcode
- Change digipas daily limit
- Transfer money to unknown accounts with mobile PIN
- Add multiple users on your device

Personal overview
- Give your account a name
- Change the order of your bills
- Choose which account(s) you want to show

Financial insight
- Insight into expenses: know where your money goes
- Balance graph: view the progress of your balance
- Insight into scheduled payments: know what's coming
- Insight into interest: know what interest you receive and pay
- Insight into your savings: put your money in piggy banks

Change pass usage yourself
- Switch pins outside Europe on and off
- Switch contactless payment on and off
- Temporarily increase your pin limit (1 day)
- Block and unblock debit card
- Activate debit card

Messages and alerts
- Set balance and transaction attentions
- Receive personalized tips and service messages in your inbox

Help and contact
- Lost or lost debit card? So solved with the extra help
- View your Advisor's contact details
- Give your opinion: what would you like in the app?
- Tips on secure Mobile Banking
- Check out what's useful and new in the app
- View FAQs

smart watch
- Check balance on your Android Wear smartwatch

Easy login and transfer
Log in once with your digipas, debit card or digicode and come up with a pin code for your app. From now on you can easily and quickly log in and transfer.
For whom?
- Private accounts
- Business accounts with 1 digipas
Safety
Mobile Banking is just as safe as My RegioBank. For security, it is not possible to copy your app to another phone. Do you have a new phone? Then you have to download the app again. Also remove the app from your old phone if you no longer use it or deactivate the app in My Region Bank.

Keep thinking!
Write in a review what you like or what you miss. We read and use your comment. This is how we keep improving RegioBank's Mobile Banking!
Read more
Collapse
3.1
1,335 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

In deze versie van de Mobiel Bankieren app is het volgende nieuw:
-De app is stabieler en technische fouten zijn opgelost.
Met al uw feedback blijven we de Mobiel Bankieren app van RegioBank verbeteren. Bedankt!
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 13, 2021
Size
24M
Installs
100,000+
Current Version
2.38.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
RegioBank
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.