Vaar Melder | de Vaarmelder van Rijkswaterstaat

Beschreibung mit Google Übersetzer in die Sprache Deutsch (Deutschland) übersetzen?Beschreibung in die Sprache Niederländisch (Niederlande) zurückübersetzen

Met deze de Vaarmelder kunnen gebruikers van de vaarweg hun kennis en ervaring gebruiken om juiste en betrouwbare informatie naar de vaarwegbeheerder te sturen.

Gebruikers kunnen melding maken van onveilige situaties en gebreken langs de vaarweg door te kiezen uit de geselecteerde onderwerpen.De app maakt uitsluitend gebruik van beheerde bronnen. De brongegevens kunnen sneller worden geactualiseerd met deze meldingen.Met de meldingen zullen andere vaarweggebruikers sneller worden geïnformeerd, wordt inzicht verkregen in de veiligheidsbeleving van alle verkeersdeelnemers.

De positie en het emailadres worden meegezonden. Een foto is optioneel maar werkt vaak verhelderend.

Let op: De verkeerstekens zijn symbolisch weergegeven.
De exacte locatie klopt, maar de tekst van het bord op de kaart geeft niet de werkelijke tekst.

Gebruik voor nood en urgente situaties marifoon en/of telefoon.

Aan de hand van de positie wordt de melding naar de beheerder van de vaarweg gezonden. De melding wordt geverifieerd en urgente informatie wordt bekend gesteld aan overige gebruikers en belanghebbenden.

De beheerder actualiseert brongegevens aan de hand van de melding volgens vooraf bepaalde regels.

De melding komt in een data base voor analyse.

Per halfjaar wordt een overzicht van de meldingen gemaakt zonder bron gegevens.

Beheer
Rijkswaterstaat beheert deze app. Heeft u een opmerking of een vraag over deze app dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op het gratis telefoonnummer 0800-8002 (07.00 uur tot 20:00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur).

Ook kunt u per e-mail uw vraag, klacht of idee aan ons doorgeven door het formulier in te vullen op https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl
Mit diesem Vaarmelder können die Benutzer des Fairways ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um dem Wasserstraßenmanager korrekte und zuverlässige Informationen zu senden.

Benutzer können unsichere Situationen und Defekte entlang der Wasserstraße melden, indem sie aus den ausgewählten Themen wählen.Die App verwendet nur verwaltete Ressourcen. Die Quelldaten können mit diesen Berichten schneller aktualisiert werden, mit den Berichten werden andere Wasserstraßenbenutzer schneller informiert, Erkenntnisse über die Sicherheitswahrnehmung aller Verkehrsteilnehmer gewonnen.

Die Position und die E-Mail-Adresse werden gesendet. Ein Foto ist optional, aber oft leuchtet es auf.

Hinweis: Die Verkehrszeichen sind symbolisch dargestellt.
Der genaue Ort ist korrekt, aber der Text des Schildes auf der Karte gibt nicht den tatsächlichen Text.

Verwenden Sie VHF und / oder Telefon für Notfälle und dringende Situationen.

Auf der Grundlage der Position wird der Bericht an den Manager der Wasserstraße gesendet. Der Bericht wird überprüft und dringende Informationen werden anderen Benutzern und Interessengruppen bekannt gegeben.

Der Administrator aktualisiert Quelldaten auf der Grundlage der Benachrichtigung gemäß vorher festgelegten Regeln.

Der Bericht wird in einer Datenbank zur Analyse bereitgestellt.

Alle sechs Monate wird eine Übersicht der Berichte ohne Quelldaten erstellt.

Management
Rijkswaterstaat verwaltet diese App. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage zu dieser App haben, kontaktieren Sie bitte die National Information Line von Rijkswaterstaat unter der kostenlosen Telefonnummer 0800-8002 (07.00 bis 20.00 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10.00 bis 18.00 Uhr) : 30 Stunden).

Sie können uns Ihre Frage, Beschwerde oder Idee per E-Mail senden, indem Sie das Formular unter https://www.rijkswaterstaat.nl/formularen/contactformulier.aspx ausfüllen.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.rijkswaterstaat.nl
Weitere Informationen
3,8
4 insgesamt
5
4
3
2
1
Wird geladen...

Neue Funktionen

nieuwe kaart
Weitere Informationen

Zusätzliche Informationen

Aktualisiert
23. Oktober 2018
Größe
31M
Installationen
1.000+
Aktuelle Version
1.23
Erforderliche Android-Version
4.1 oder höher
Altersfreigabe
Berechtigungen
Angeboten von
Rijksoverheid
©2018 GoogleNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungEntwicklerInterpretenImpressum|Standort: Vereinigte StaatenSprache: Deutsch
Beim Kauf dieses Artikels handelt es sich um eine Transaktion mit Google Payments. Du stimmst den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweisen von Google Payments zu.