Norgeskart (Maps of Norway)

Tarjoaa sovelluksen sisäisiä ostoksia
Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

The most popular map app in Norway gives you the best maps of Norway free of charge, available offline and always up to date. If you are in need of a map when traveling in Norway, you will not find better maps. We have maps and layers for most needs whether you are going fishing, hiking or skiing in the vast Norwegian nature.

Now also with cultural history content from Norvegiana! Find out about interesting archaeological findings, cultural heritages, architecture, histories and more in your proximity.

This is a new and greatly enhanced version of our original Norgeskart app which has now been available for 8 years. Join more than 170.000 unique users and discover why Norgeskart has become so popular.

Norgeskart contains additional paid content and functionality. We ask for your understanding that income is needed in order to further develop and maintain Norgeskart. By paying for a yearly subscription, you help us make Norgeskart reach its full potential.

Please visit www.avinet.no to see what we can do for you when it comes to developing mobile and web based map solutions. Our speciality is cost effective solutions for field registrations.

Free content:
------------------
- Maps of Norway: Topographical and sea maps
- Map layers for Norway: Avalanche awareness and sea depth
- Cultural history content from Norvegiana.
- Downloaded maps available offline for 2 weeks
- GPS recording and 3 minutes GPS tail.
- Driving directions.
- Import of GPX.
- Details and graphs for recordings.
- Export of POIs and tracks to GPX.
- Retrieve exact height of POIs.

Pro subscription:
------------------
- Offline maps available as long as you want
- Create routes
- Upload POIs, tracks and routes to map portal
- Access to map portal norgeskart.avinet.no
- Sync pois, tracks and routes across devices
- Pistes layer for Alpine and Cross-country
- Property borders layer
- Clay, conservation areas, radon and snow depths layers
- Orienting maps from www.okartkiosken.no

Dynamic point subscription:
------------------
- Connect to one or more dynamically updated KML files on the internet
- Tested against telespor.no for tracking sheeps

Known issues:
------------
* If you have a Moto G or DROID MAXX 2 phone, you must upgrade from Android 6.0 as this version of the OS has a bug which crashes Norgeskart during zoom. This is not our fault.

* If you change the DPI of the device using adb you might experience tiling problems in the map. You must then reset your changes by using "adb shell wm density reset" from PC.

* We uses several external map services. These can at times be slow or nor available.

* People that do not find Norgeskart in Play store should check that their content filter is not set to "Everyone". It must at least be set to "low maturity".

* There is a limit of 10.000 tiles per day per IP-address which is handled by the servers of the Norwegian Mapping Authorities. Other people on the same wireless network might therefore spend the limit.
Suosituin karttasovellus Norjassa tarjoaa parhaan kartat Norja ilmaiseksi, offline ja aina ajan tasalla. Jos olet tarvitsevat kartan matkustettaessa Norjassa, et löydä parempaa karttoja. Meillä on karttoja ja tasoja eniten tarvitsee aiotteko kalastus, vaellus tai hiihtoa laaja Norja luonto.

Nyt myös kulttuurihistoriallisesti sisällön Norvegiana! Tutustu mielenkiintoisia arkeologisia löytöjä, kulttuuriperintöön, arkkitehtuuri, historia ja muita tietoja läheisyydessä.

Tämä on uusi ja huomattavasti parannettu versio alkuperäisestä Norgeskart sovellus, joka on nyt ollut saatavilla 8 vuotta. Liity yli 170.000 yksittäistä käyttäjää ja selvittää, miksi Norgeskart on tullut niin suosittu.

Norgeskart sisältää lisää maksullisen sisällön ja toiminnallisuuden. Pyydämme teitä ymmärtämään, että tulot on tarpeen, jotta voidaan edelleen kehittää ja ylläpitää Norgeskart. Maksamalla vuositilaukseksi autatte meitä tekemään Norgeskart saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Käy www.avinet.no mitä voimme tehdä sinulle, kun se tulee kehittää mobiili- ja web-pohjainen kartan ratkaisuihin. Meidän erikoisuus on kustannustehokas ratkaisuja alan rekisteröinneistä.

Ilmaisen sisällön:
------------------
- Kartat Norjan: Topografiset ja meri kartat
- Kartta kerrokset Norja: Avalanche tietoisuuden ja veden syvyys
- Kulttuurihistoria sisältöä Norvegiana.
- Ladattu karttoja offline 2 viikkoa
- GPS tallennus ja 3 minuutin GPS häntää.
- Ajo-ohjeet.
- tuonti GPX.
- Tiedot ja kuvaajat tallennuksia.
- vienti kiinnostavista paikoista ja kappaleita GPX.
- Nouda tarkka korkeus POI-kohteita.

Pron tilaukseen:
------------------
- Poissa karttoja niin kauan kuin haluat
- Luo reitit
- Upload POI ja -reittejä kartoittaa portaaliin
- Pääsy kartta portaaliin norgeskart.avinet.no
- Synkronointi POI-kohteita, ja -reittejä eri laitteiden
- Rinteet kerros Alpine ja maastohiihto
- Kiinteistön rajat kerros
- Clay, suojelualueita, radonin ja lunta kerrokset
- Asennoidu karttoja www.okartkiosken.no

Dynaaminen piste tilaus:
------------------
- Yhdistä yksi tai useampi päivitetään dynaamisesti KML-tiedostoja internetissä
- Testattu vastaan ​​telespor.no seuranta lampaat

Tunnetut ongelmat:
------------
* Jos sinulla on Moto G tai Droid MAXX 2 puhelinta, sinun täytyy päivittää Android 6.0 koska tämä versio OS on virhe, joka kaatuu Norgeskart aikana zoom. Tämä ei ole meidän vikamme.

* Jos muutat DPI laitteen avulla ADB saatat kokea laatoitus ongelmia kartan. Sinun täytyy sitten palauttaa muutokset käyttämällä "adb WM tiheys reset" PC.

* Meillä on käytössä useita ulkoisia karttapalvelut. Nämä voivat toisinaan olla hidasta tai eikä saatavilla.

* Ihmiset, jotka eivät löydä Norgeskart Play-kaupassa on tarkistettava, että niiden sisällön suodatinta ei ole asetettu "Kaikki". Se on ainakin asetettu "low kypsyyttä".

* On raja 10,000 laatat per päivä per IP-osoite, joka hoitaa palvelimet Norja Mapping viranomaisille. Muut ihmiset samassa langattomassa verkossa voi siis viettää rajaa.
Lisätietoja
4,4
1 042 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

The topographical maps no longer contains cadastre information as it is removed from the new map service from the Norwegian mapping authorities. Cadastre information can now be found as a map layer available to our Pro users.

3.3.27:
- Fixed issue with image upload for field registration users
Lisätietoja

Lisätietoja

Päivitetty
11. toukokuuta 2018
Koko
7,8M
Asennukset
100 000+
Nykyinen versio
3.3.29
Vaatii Android-version
4.0 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Interaktiiviset elementit
Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa, Digitaaliset ostokset
Sovelluksen sisäiset tuotteet
0,99 $ – 4,74 $ per kohde
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
Asplan Viak Internet AS
Kehittäjä
Asplan Viak Internet AS Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal, Norway
©2018 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätEsittäjätTietoja Googlesta
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.