Norgeskart outdoors

Tarjoaa sovelluksen sisäisiä ostoksia
Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

The most popular map app in Norway has now changed its name to Norgeskart outdoors. We give you the best maps of Norway free of charge, available offline and always up to date. If you are in need of a map when traveling in Norway, you will not find better maps. We have maps and layers for most needs whether you are going fishing, hiking or skiing in the vast Norwegian nature.

Trip destinations from www.telltur.no! Download recommend trip destinations and check in on arrival. Compete against others by visiting the most. Subscription is needed.

Cultural history content from Norvegiana! Find out about interesting archaeological findings, cultural heritages, architecture, histories and more in your proximity.

Our Norgeskart outdoors app has now been available for more than 8 years. Join more than 150.000 active users and discover why Norgeskart outdoors has become so popular.

Norgeskart outdoors contains additional paid content and functionality. We ask for your understanding that income is needed in order to further develop and maintain Norgeskart. By paying for a yearly subscription, you help us make Norgeskart reach its full potential.

Please visit www.avinet.no to see what we can do for you when it comes to developing mobile and web based map solutions. Our speciality is cost effective solutions for field registrations.

Free content:
------------------
- Maps of Norway: Topographical and sea maps
- Map layers for Norway: Avalanche awareness and sea depth
- Cultural history content from Norvegiana.
- Downloaded maps available offline for 2 weeks
- GPS recording and 3 minutes GPS tail.
- Driving directions.
- Import of GPX.
- Details and graphs for recordings.
- Export of POIs and tracks to GPX.
- Retrieve exact height of POIs.

Pro subscription:
------------------
- Offline maps available as long as you want
- Create routes
- Upload POIs, tracks and routes to map portal
- Access to map portal norgeskart.avinet.no
- Sync pois, tracks and routes across devices
- Pistes layer for Alpine and Cross-country
- Property borders layer
- Clay, conservation areas, radon and snow depths layers
- Orienting maps from www.okartkiosken.no

TellTur subscription:
------------------
- Download trip destiations from www.telltur.no (available offline)
- Check in upon arrival at destination
- Keep cached maps as long as you want

Dynamic point subscription:
------------------
- Connect to one or more dynamically updated KML files on the internet
- Tested against telespor.no for tracking sheeps

Known issues:
------------
* If you have a Moto G or DROID MAXX 2 phone, you must upgrade from Android 6.0 as this version of the OS has a bug which crashes Norgeskart during zoom. This is not our fault.

* If you change the DPI of the device using adb you might experience tiling problems in the map. You must then reset your changes by using "adb shell wm density reset" from PC.

* We uses several external map services. These can at times be slow or nor available.

* People that do not find Norgeskart in Play store should check that their content filter is not set to "Everyone". It must at least be set to "low maturity".

* There is a limit of 10.000 tiles per day per IP-address which is handled by the servers of the Norwegian Mapping Authorities. Other people on the same wireless network might therefore spend the limit.
Norjan suosituin kartta-sovellus on nyt muuttanut nimensä Norgeskart ulkona. Annamme Norjan parhaimmat kartat maksutta, saatavilla offline-tilassa ja aina ajan tasalla. Jos tarvitset karttaa Norjassa, et löydä parempia karttoja. Meillä on karttoja ja kerroksia useimpiin tarpeisiin, onko sinulla kalastus, vaellus tai hiihto Norjan suuressa luonnossa.

Retket kohteista www.telltur.no! Lataa suosittuja matkakohteita ja kirjaudu sisään saavuttaessa. Kilpaile muita vastaan ​​käymällä eniten. Tilaus on tarpeen.

Norjan kulttuurihistorian sisältö! Lue mielenkiintoisista arkeologisista löydöksistä, kulttuuriperinnöistä, arkkitehtuurista, historiista ja muista läheisyydestänne.

Norgeskart-ulkona-sovellus on nyt saatavilla yli 8 vuotta. Liity yli 150 000 aktiiviseen käyttäjään ja selvitä, miksi Norgeskart ulkona on tullut niin suosittu.

Norgeskart ulkona sisältää maksullista sisältöä ja toimintoja. Pyydämme ymmärtämään, että tulot ovat tarpeen Norgeskartin kehittämiseksi ja ylläpidoksi. Maksamalla vuosittainen tilaus auttaa meitä luomaan Norgeskartin täyden potentiaalin.

Käy osoitteessa www.avinet.no ja näet mitä voimme tehdä sinulle mobiili- ja web-pohjaisten karttaratkaisujen kehittämisessä. Erikoisuus on kustannustehokas ratkaisu kenttärekisteröinteihin.

Vapaa sisältö:
------------------
- Norjan kartat: Topografiset ja merikartat
- Norjan karttakerrokset: lumivyörytietoisuus ja meren syvyys
- Kulttuurihistorian sisältö Norjasta.
- Ladatut kartat ovat offline-tilassa 2 viikkoa
- GPS-tallennus ja 3 minuuttia GPS-häntä.
- Ajo-ohjeet.
- GPX: n tuonti.
- yksityiskohdat ja kaaviot tallenteille.
- KP: n ja kappaleiden vienti GPX: hen.
- Hae POI-pisteiden tarkka korkeus.

Pro-tilaus:
------------------
- Offline-kartat ovat saatavilla niin kauan kuin haluat
- Luo reittejä
- Lataa POI-kohteet, raidat ja reitit karttaportille
- Pääsy karttaportaaliin norgeskart.avinet.no
- Synkronoi pois, raidat ja reitit eri laitteissa
- Pistes kerros Alpine ja Cross-country
- Kiinteistön rajojen kerros
- Savi, suojelualueet, radon- ja lumen syvyyskerrokset
- karttojen suuntaaminen osoitteesta www.okartkiosken.no

TellTur-tilaus:
------------------
- Lataa retkiä osoitteesta www.telltur.no (saatavilla offline-tilassa)
- Saapuminen saapuessaan määränpäähän
- Pidä välimuistiin tallennetut kartat niin kauan kuin haluat

Dynaamisen pisteen tilaus:
------------------
- Yhdistä yhteen tai useampaan dynaamisesti päivitettyyn KML-tiedostoon internetissä
- Testattu telespor.noa vastaan ​​lampaiden seurantaa varten

Tunnetut ongelmat:
------------
* Jos sinulla on Moto G tai Droid MAXX 2 -puhelin, sinun on päivitettävä Android 6.0: sta, koska tällä käyttöjärjestelmällä on jokin bugi, joka rikkoo Norgeskartia zoomauksen aikana. Tämä ei ole meidän vikamme.

* Jos muutat laitteen DPIä adb: llä, kartassa voi ilmetä laatoitusongelmia. Sinun täytyy sitten nollata muutokset käyttämällä PC: llä "adb shell wm density reset".

* Käytämme useita ulkoisia karttapalveluita. Nämä voivat joskus olla hitaita tai ei saatavilla.

* Ihmiset, jotka eivät löydä Playstationin Norgeskartia, pitäisi tarkistaa, että heidän sisällönsuodattimensa ei ole "Kaikki". Sen on oltava vähintään "matala maturiteetti".

* Jokaisesta IP-osoitteesta päivässä on 10 000 laatat päivässä, joita Norjan karttaviranomaisten palvelimet käsittelevät. Muut ihmiset samassa langattomassa verkossa voivat siis käyttää rajaa.
Lisätietoja
4,4
1 080 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

3.5.3:
- Log in no longer needs any permission.
- Fixed reading of files (before writing 1. time)
- A few crash fixes
3.5.x:
- TellTur content from www.telltur.no !!
- New location button with menu for rotation.
- Dedicated buttons maps, my data and scale of map.

Previous highlights:
- Name changed to Norgeskart outdoors.
- GDPR
- Property borders as own layer for Pro subscription
Lisätietoja

Lisätietoja

Päivitetty
16. syyskuuta 2018
Koko
8,4M
Asennukset
100 000+
Nykyinen versio
3.5.3
Vaatii Android-version
4.0 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Interaktiiviset elementit
Käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa, Digitaaliset ostokset
Sovelluksen sisäiset tuotteet
0,99 $ – 4,74 $ per kohde
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
Asplan Viak Internet AS
Kehittäjä
Asplan Viak Internet AS Postboks 701 Stoa, 4808 Arendal, Norway
©2018 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätArtistitTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.