UT.no turguide
(310)

Reviews

What's New
* Forbedret batteribruken
* Tilrettelagt for brukergenerert innhold
* Alle hytter og turforslag kobles mot hverandre og åpnes lokalt i appen.
* Epost og telefonnummerlenker er klikkbare.
* Forbedret favorittfunksjonen.
* Utvidet nærhetssøket til 110km.
* Mellomlagring av nylig brukte kartutsnitt for bruk på steder uten mobildekning.
* Visning av høydekurver på turforslagene.
* Fjernet kopisperre
* Appen er nå også kompatibel med Xperia S
* Bugfiksing og flere hundre nye turforslag

Similar

More from developer