Filmweb
(663)

Reviews

What's New
Versjon 1.17 (23. januar 2014):
Takk for alle konstruktive tilbakemeldinger til kundeservice@filmweb.no
Denne versjonen fikser en feil med feil zoom på blant annet Nexus 5. I tillegg er dialogboks før man eventuelt avslutter appen fjernet.

Similar