FiskHer

Contains Ads
·
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Norwegian (Norway)

Fisk som proffene med FiskHer, appen hvor noen av Norges beste og ivrigste fritidsfiskere har samlet sin kunnskap og erfaring. Med deres hjelp har vi funnet fram til mer enn 30.000 fiskeområder langs hele norskekysten, hvor sjansene er gode for å trekke opp akkurat den fisken du håper på.

Eksperthjelp
Vi vet hvor torsken biter, hvor makrellen stimer og hvor sjøørreten gjemmer seg - og gir deg skjulesteder til totalt 15 ulike arter. På våre avanserte sjøkart og satelittbilder får du unik innsikt i topografi og biotoper, både over og under vann.

Tips og utstyr
I tillegg til å vise vei til fisken, forteller FiskHer deg også hvordan du øker sjansene for å få den på kroken. Våre eksperter deler sine beste tips til utstyr, agn og fisketeknikk. Appen lar deg plotte fangsten din på kartet, dele den med andre (om du ønsker det), konkurrere mot venner og se hvor de har fått napp.

Fiskegjenkjenning
Er du usikker på hva du har fanget, kan du ta bilde av fisken med telefonen din, og vårt avanserte fiskegjenkjenningsprogram forteller deg hvilken art det er. Trenger du tips til tilbereding av fisken, har FiskHer også gode oppskrifter til deg.

Andre tjenester
Vi er opptatt av å gjøre de gode fiskeopplevelsene tilgjengelig for alle, og har funnet fram til tilrettelagte fiskeplasser over hele landet, også i ferskvann. På våre kart finner du også din nærmeste båtrampe, du får vite om elveutløp, om fredningssoner og andre hensyn som må tas.

Med FiskHer blir du rett og slett en bedre fisker, enten du er en glad amatør eller har mye erfaring fra før.

Appen lar deg dra på fisketur med ekspertenes tips i lomma.
Den gir ingen nappgaranti, men nærmere kommer du ikke.Dette får du:

Gratisversjonen
Alle fiskeområder registrert for følgende arter:
- Torsk
- Sei
- Lyr
- Sjøørret
- Makrell
- Hvitting
- Berggylt

Avanserte- og nøyaktige kart og satelittbilder av hele Norge

Egen sosial plattform, med enkel mulighet til å registrere fangst og fangssted (også i ferskvann), samt kommunisere med andre fiskere og delta i konkurranser og mye annet gøy

Oversikt over båtramper og tilrettelagte fiskeplasser (også ferskvann)

Premiumversjonen
Alle fiskeområder for alle 15 artene. I tillegg til de sju fra gratisversjonen, får du følgende arter:
Brosme
Lange
Uer
Hyse
Kveite
Havabbor
Rødspette
Laks
Steinbit

Betaversjon av verdens mest avanserte program for gjenkjenning av fiskearter. Ta bilde av fisken og få beskjed om hvilken art det er. Vår database inneholder nær 50 av de mest vanlige fiskene.

«Skjulte perler»: Våre fiskere har plukket ut unike steder langs kysten hvor de mener det er ekstra interessant å fiske. Fremdeles ingen nappgaranti, men her får du muligheten til å fiske på de stedene hvor de beste fiskerne velger å prøve først.

Personvernerklæring: https://fiskher.no/personvernerklaering/
Bruksvilkår: https://fiskher.no/bruksvilkar/


Vite mer?

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/fiskherapp
Følg oss på instagram: https://www.instagram.com/fiskher.norge/
Følg oss på Twitter: https://twitter.com/fisk_her
Fish like the pros with FiskHer, the app where some of Norway's best and most eager recreational anglers have gathered their knowledge and experience. With their help we have found more than 30,000 fishing areas along the entire Norwegian coast, where the chances are good of pulling up exactly the fish you are hoping for.

Expert
We know where the cod are biting, where the mackerel are shining and where the sea trout is hiding - and gives you hiding places for a total of 15 different species. Our advanced charts and satellite images provide you with unique insights into topography and biotopes, both above and below water.

Tips and equipment
In addition to showing the way to the fish, FiskHer also tells you how to increase the chances of getting it on the hook. Our experts share their best tips for equipment, bait and fishing techniques. The app lets you plot your catch on the map, share it with others (if you wish), compete with friends, and see where they got pacifiers.

fish Detection
If you are unsure of what you have caught, you can take a picture of the fish with your phone, and our advanced fish recognition program tells you what it is. If you need tips on preparing the fish, FishHer also has good recipes for you.

Other services
We are committed to making the good fishing experience accessible to everyone, and have found adapted fishing spots all over the country, including in fresh water. On our map you will also find your nearest boat ramp, you will know about river outlets, conservation zones and other considerations that must be taken into consideration.

With FiskHer you simply become a better fisherman, whether you are a happy amateur or have a lot of experience before.

The app lets you go fishing with expert tips in your pocket.
It does not guarantee a pacifier, but you will not get any closer.


Here's what you get:

The free version
All fishing areas registered for the following species:
- Cod- Sei- Lyr- Sea trout- Mackerel- Whiting
- Mountain gilt

Advanced and accurate maps and satellite images of all of Norway

Own social platform, with easy opportunity to register catch and catch location (also in fresh water), as well as communicate with other fishermen and participate in competitions and lots of other fun

Overview of boat ramps and adapted fishing grounds (including fresh water)

Premium Edition
All fishing areas for all 15 species. In addition to the seven from the free version, you get the following species:
tusk
Long
redfish
haddock
halibut
grouper
Flounder
Salmon
catfish
 
Beta version of the world's most advanced fish species recognition program. Take a picture of the fish and find out what species it is. Our database contains close to 50 of the most common fish.

"Hidden Pearls": Our fishermen have picked out unique places along the coast where they think it is extra interesting to fish. Still no pacifier guarantee, but here you get the opportunity to fish in the places where the best fishermen choose to try first.

Privacy Statement: https://fiskher.no/personvernerklaering/
Terms of use: https://fiskher.no/bruksvilkar/


Know more?

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/fiskherapp
Follow us on instagram: https://www.instagram.com/fiskher.norge/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/fisk_her
Read more
Collapse
4.7
302 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

- Tilpasset varslingstekst i detaljer for varsling
- Annet småfiks
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 24, 2020
Size
42M
Installs
10,000+
Current Version
1.1.2
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$15.99 - $26.99 per item
Permissions
Offered By
FiskHer
Developer
Strandgata 13, 4790 Lillesand
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.