SKADEFRI

Ingen åldersgräns
34
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Norska (Norge)

SKADEFRI er utviklet for at du skal lære å trene riktig og for å unngå skader. Gjør du øvelsene vi viser deg på SKADEFRI regelmessig, kan du halvere skaderisikoen!
SKADEFRI er utviklet av Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole (NIH), og er et samarbeidsprosjekt med Den internasjonale olympiske komité (IOC) og NIH i forbindelse med Ungdoms-OL i 2014 i Nanjing, Kina og i 2016 på Lillehammer, Norge.

Innhold (ansvar)
Dr scient Kathrin Steffen og Prof dr med Roald Bahr, Senter for idrettsskadeforskning

Vi takker for økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Skadetelefonen, Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, til våre teknologipartnere BRIK (film), Makingwaves og på Norges idrettshøgskole, til den faglig ekspertisen fra Senter for idrettsskadeforskning (NIH), Olympiatoppen (OLT) og norsk idrett, og til våre utøvere og rollemodeller.

Versjon 1.0
Copyright © 2016 Den internasjonale olympiske komité & Senter for idrettsskadeforskning
FIFA 11+ videos: Copyright © 2014 FIFA

Beskrivelse
Skader skjer i de fleste idretter, og dessverre altfor ofte. En idrettsskade kan være ødeleggende for en idrettsutøver, og i verste fall bety slutten på en lovende karriere. Men, idrettsskader kan forebygges. En rekke vitenskapelige studier har vist at man ved hjelp av strukturerte oppvarmingsprogram kan redusere risikoen for skader med over 50%!

Appen SKADEFRI ble utviklet i forbindelse med lanseringen av websiden www.skadefri.no. SKADEFRI appen har sitt utspring i appen Get Set – Train Smarter som ble utviklet i forbindelse med Ungdoms-OL i Nanjing, Kina (2014) og på Lillehammer, Norge (2016) gjennom et samarbeid mellom Den internasjonale olympiske komité (IOC), Senter for idrettsskadeforskning, vår teknologipartner Making Waves AS, og flere internasjonale idrettsforbund.
Målgruppen er ikke bare den unge talentfulle utøveren og deres trenere, men alle som er engasjert i fysisk aktivitet. SKADEFRI ble utviklet for å bidra til forebygging av idrettsskader ved å gi deg de mest effektive og forskningsbaserte treningsrutinene.

Alle øvelser presenteres gjennom videoer, understøttet av korte beskrivelser av hvordan du utfører øvelsen riktig. Øvelser presenteres med variasjoner, samt med tre gradvis mer krevende nivåer for å gjøre dem mer utfordrende. Øvelsene er laget for å kunne gjøres med et minimum av utstyr og for å gjøre dem trygge og enkle å gjennomføre uansett hvor du er.

Under inngangen "Idrett", kan du velge din idrett blant 30 sommer- og 15 vinteridretter, men du finner også skadeforebyggende øvelser rettet mot 6 utvalgte kroppsdeler. Med andre ord, for hver av de 45 idrettene kan du velge treningsprogram tilpasset risikoprofilen i din idrett. Øvelsene er utviklet for å hindre skulder-, rygg-, lyske-, hamstrings-, kne- og ankelskader.
Alle treningsprogrammer kan lastes ned som PDF-filer, der du ser små bilder og korte beskrivelser for hver av øvelsene. PDFen kan deles elektronisk med dine lagkamerater, trenere, venner og familie.

SKADEFRI er gratis og tilgjengelig på norsk. SKADEFRI kan lastes ned for både iOS og Android. Første gangen du velger en øvelse, vil du måtte laste ned videoen til din enhet. Til dette anbefaler vi at du bruker en trådløs tilkobling, for å være sikker på å unngå eksterne kostnader. Når du først har lastet ned videoene, er disse lagret på enheten, slik at du kan dra nytte av dem uansett hvor du befinner deg.
Skadefri utformad för dig att lära dig att träna ordentligt och för att undvika skador. Göra övningar vi visar dig oskadad regelbundet, kan du halvera risken för skador!
Skadefri utvecklats av Oslo idrottsskadeforskning vid Norges idrottshögskola (NIH), och är ett gemensamt projekt med Internationella olympiska kommittén (IOK) och NIH i samband med ungdoms-OS 2014 i Nanjing, Kina och 2016 i Lillehammer, Norge.

Innehåll (ansvar)
Dr Scient Kathrin Steffen och Prof. Dr. Roald Bahr, Oslo Sports Trauma Research

Tack för ekonomiskt stöd från Sparebankstiftelsen DNB, Toxic telefon, ministeriet för kultur och norska olympiska och paralympiska kommittén och Confederation of Sports, till våra teknikpartners BRIK (film), gör vågor och Norges idrottshögskola, den yrkeskompetens i Oslo Sports Trauma Research Center (NIH), Olympia (OLT ) och norska sport, och våra idrottare och förebilder.

version 1.0
Copyright © 2016 Internationella olympiska kommittén och Oslo Sports Trauma Research
FIFA 11 + videos: Copyright © 2014 FIFA

Beskrivning
Skador uppstår i de flesta sporter, och tyvärr alltför ofta. En sport skada kan vara förödande för en idrottsman, och i värsta fall innebära slutet för en lovande karriär. Emellertid kan idrottsskador förhindras. Ett antal vetenskapliga studier har visat att användning av strukturerad uppvärmningsprogram kan minska risken för skador med över 50%!

App skadefri utvecklades i samband med lanseringen av webbplatsen www.skadefri.no. Skada-app har sitt ursprung i appen Get Set - träna smartare utvecklas i samband med ungdoms-OS i Nanjing, Kina (2014) och Lillehammer, Norge (2016) genom ett samarbete mellan Internationella olympiska kommittén (IOK), Centrum för idrottsskadeforskning Center, vår teknologipartner Making Waves AS, och flera internationella idrottsförbund.
Målgruppen är inte bara den unga begåvade idrottare och deras tränare, men alla som är engagerade i fysisk aktivitet. Skadefri var utformad för att bidra till att förebygga idrottsskador genom att ge dig de mest effektiva, träningsrutiner forskningsbaserade.

Alla övningar presenteras genom filmer, med stöd av korta beskrivningar av hur man utför övningen korrekt. Övningar presenteras med variationer, såväl som med tre progressivt mer utmanande nivåer för att göra dem mer utmanande. Övningarna är utformade för att göras med ett minimum av utrustning och att göra dem säkra och lätt att bära överallt.

Under ingången "Sport", kan du välja din sport bland 30 sommar och 15 vintersporter, men det finns också förebyggande övningar som syftar till 6 utvalda kroppsdelar. Med andra ord, för vart och ett av de 45 sport, kan du välja utbildning som är anpassad till riskprofil din sport. Övningarna är utformade för att förhindra axlar, rygg, lyske-, hamstrings-, knä och fotled skador.
Alla utbildningar kan laddas ner som pdf-filer, där du ser små bilder och korta beskrivningar av var och en av övningarna. PDF kan delas online med dina lagkamrater, tränare, vänner och familj.

Skadefri och finns på norska. Skadefri kan laddas ner för både iOS och Android. Första gången du väljer en övning, måste du ladda ner video till enheten. För detta rekommenderar vi att du använder en trådlös anslutning, för att vara säker för att undvika externa kostnader. När du har laddat ner filmer, är dessa lagrade på enheten så att du kan dra nytta av dem var du än är.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,5
34 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Bug fix
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
1 februari 2018
Storlek
23M
Installationer
10 000+
Aktuell version
1.2
Kräver Android
4.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Norges idrettshøgskole
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.